PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > Artykuły > Wywiady > Z szefem Biura Prasowego Grupy TP w Poznaniu o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wywiad z Marią Piechocką.

Z szefem Biura Prasowego Grupy TP w Poznaniu o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wywiad z Marią Piechocką.

W 2010 roku dużo się mówiło o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w kontekście działań Grupy TP. Pojawiły się znaczące nagrody i wyróżnienia na arenie lokalnej i międzynarodowej. Grupa TP organizuje i wspiera wiele ciekawych działań CSR. Jak wyglądał poprzedni rok, jak się wszystko zaczęło i co nas czeka? Odpowiada Maria Piechocka, szef Biura Prasowego Grupy TP w Poznaniu.

Maria Piechocka, szef Biura Prasowego Grupy TP w Poznaniu

Maciej Celmer: Od kiedy Grupa TP zajmuje się działaniami CSR i jakie są jej najwcześniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie?

Maria Piechocka: Od kilku lat TP konsekwentnie wdraża politykę społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach swojej działalności. Rok 2005 był pierwszym rokiem działalności TP, który został podsumowany raportem odpowiedzialności TP. Raport ten jest rzetelną informacją o jej działalności – do jego przygotowania wykorzystano międzynarodowy standard GRI. Obecnie – od 2007 - raport przygotowujemy wspólnie z France Telecom, który wpisał CSR w globalną strategię swojej działalności. Od 1 lutego 2006 roku Telekomunikacja Polska jest również sygnatariuszem inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana – Global Compact. TP jest pierwszą polską firmą, która została zaproszona by zaprezentowała swoje działania na The European MarketPlace on CSR w Brukseli. Gościła na targach 3-krotnie. Jesteśmy też jedną z częściej wymienianych firm w raportach „Odpowiedzialny Biznes w Polsce”. Do tej pory w publikacji znalazło się 21 praktyk z zakresu CSR. Ponadto, TP była jedyną firmą z Polski zaproszoną na konferencję „CSR in the New Europe: challenges and solutions” w Brukseli i jedyną zaproszoną do zaprezentowania swoich doświadczeń na szczycie ONZ w Pałacu Narodów w Genewie. Programy społeczne firmy zdobyły liczne polskie i międzynarodowe nagrody (Darczyńca Roku, Mecenas Kultury, IPRA Golden World Awards for Excellence in PR SABRE Awards, Złote Spinacze.

Podsumowując. Zajmujemy czołowe miejsca w profesjonalnych rankingach CSR.

MC: Jakie projekty są najważniejsze i ciągle rozwijane?

MP: Działania CSR dotyczą wszystkich aspektów funkcjonowania firmy – jej relacji z klientami, pracownikami, dostawcami, inwestorami, społecznością i środowiskiem.
Mamy przyjętą strategię CSR, w której przyjmujemy następujące cele:

  • Bycie aktywnym graczem w budowaniu społeczeństwa informacyjnego
  • Bycie dostarczycielem bezpiecznych produktów, usług i technologii
  • Bycie innowatorem – dostawcą narzędzi dla zbudowania „low carbon society”
  • Bycie dobrym partnerem w etycznym łańcuchu dostaw
  • Bycie dobrym pracodawcą
  • Oferować wysokiej jakości usługi i obsługę klientów
  • Bycie aktywną firmą na polu zaangażowania społecznego i wolontariatu pracowniczego.

Te cele przekładane są już na konkretne programy i działania.

MC: Jak wygląda współpraca z FOB (Forum Odpowiedzialnego Biznesu) i co skłoniło Was do jej podjęcia? Jakie cele są realizowane z FOB i jaki jest wkład Grupy TP w program Liga Odpowiedzialnego Biznesu, który organizowany jest dla studentów?

MP: Forum Odpowiedzialnego Biznesu to uznana na polskim rynku organizacja, która kompleksowo zajmuje się taktyką CSR. Z punktu widzenia firmy współpraca ta jest korzystna zarówno ze względów merytorycznych, jak i wizerunkowych.

Ideą Forum jest wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą z zakresie odpowiedzialnego biznesu – tak, więc mamy okazje pozyskać ekspercką wiedzę z różnych dziedzin, spotkać wysokiej klasy ekspertów, także zagranicznych, brać udział w konferencjach i warsztatach – a co najważniejszej na bieżąco śledzić aktualne trendy w zakresie CSR, a nawet współtworzyć je na rynku polskim. Cenimy sobie tez możliwość współpracy z innymi firmami w ramach grup roboczych, wspólne opracowywanie tematów i zagadnień CSR, pokazywanie praktycznych rozwiązań.

Ważnym elementem współpracy jest edukacja w zakresie CSR – mam tu na myśli z jednej strony edukację opinii publicznej czy mediów – co to jest CSR i że nie sprowadza się do akcji charytatywnych, ale tez edukacja specjalistyczna. Tu dobrym przykładem jest właśnie wspomniana Liga Odpowiedzialnego Biznesu –program dla studentów, którym od kilku lat jesteśmy partnerem. To możliwość spotkania się ze studentami i pokazania im CSR praktycznego, „od kuchni”, to każde możliwość odbycia praktyk w firmach czy pozyskania materiałów do prac magisterskich dla studentów. Dla nas natomiast to dobry kanał dotarcia do ambitnych młodych ludzi i pokazania naszej firmy studentom z różnych uczelni.

Kolejnym aspektem współpracy jest też możliwość komunikowania naszych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności firmy, dzielnie się wiedzą z innymi, a co za tym idzie budowania dobrego wizerunku firmy. Myślę, że współpraca z FOB jest gwarantem dla mediów i opinii publicznej, że działania CSR firmy to nie wydmuszka, albo PR – ale mają solidne merytoryczne podstawy.

MC: Grupa TP wraz z PGNiG, Danone, PZU i GalaxoSmithKline promuje działania CSR pod egidą PracodawcyPR. Kiedy powstał ten pomysł, kto był jego autorem i jaka będzie przyszłość tych działań?

MP: Pomysł na Koalicję CSR narodził się w naszej firmie. Przygotowaliśmy wstępne założenia projektu i zgłosiliśmy się do Pracodawców RP z pomysłem, który szybko zyskał akceptację. Do współpracy zaprosiliśmy inne firmy – znane z działań CSR w swoich branżach. Wspólnie przygotowaliśmy wniosek o grant, który został pozytywnie oceniony. Koalicja oficjalnie ruszyła 1.12.2010.

Głównym celem projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu” jest zwiększenie wiedzy i świadomości na temat idei społecznej odpowiedzialności biznesu i jej roli w gospodarce poprzez: wsparcie przedsiębiorców we wdrażaniu strategii CSR; edukację w zakresie CSR wśród pracowników; promocję idei CSR wśród wszystkich uczestników rynku.

Projekt posiada następujące komponenty: badawczy, szkoleniowy, doradczy i promocyjny. Liderem projektu jest organizacja Pracodawcy RP, wspierana przez cztery firmy wiodące w swoich branżach i pełniące jednocześnie funkcje Patronów Merytorycznych: Telekomunikacja Polska, która jest pomysłodawcą i organizatorem projektu, PGNiG, Danone, PZU i GalaxoSmithKline.

Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, kadra kierownicza, pracownicy, dziennikarze oraz przedstawiciele organizacji pracodawców, a pośrednio także szeroko rozumiane społeczeństwo. Podczas konferencji z 1 grudnia 2010 roku przedstawiliśmy nasze badania, które odwołują się do specyfiki działań CSR w poszczególnych branżach i obejmują analizę oczekiwań najważniejszych interesariuszy. Niedługo ruszają też programy e- larningowe. Trwają również konsultacje Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu

MC: Jakie nagrody i wyróżnienia były dla Grupy TP ważne w ubiegłym roku?

MP: Telekomunikacja Polska otrzymała godło ogólnopolskiego programu certyfikującego „Firma Przyjazna Klientowi". Certyfikat jest potwierdzeniem, że TP zapewnia klientom skuteczną obsługę poprzez kontakt z doradcami na błękitnej linii - 19393 oraz infoliniach technicznych, a także bezpośrednio w salonach sprzedaży i przez stronę internetową.

W XI Konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Telekomunikacja Polska została wyróżniona Bursztynową Statuetką za System Kompleksowej Oceny i Rozwoju (SKOR). Tym samym znalazła się w prestiżowym gronie 15 wyróżnionych firm (W 2009 Roku TP zdobyła tytuł Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi)

Otrzymaliśmy nagrodę Wektor 2009. Konfederacja Pracodawców Polskich wyróżniła firmę za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i upowszechniania Internetu oraz za tworzenie technicznych warunków nowoczesnej społecznej mobilności i elastyczności.

Trzy marki należące do Grupy TP - Telekomunikacja Polska, Orange oraz Neostrada - zdobyły tytuł Marka Wysokiej Reputacji w tegorocznej edycji badania PremiumBrand.

Telekomunikacja Polska otrzymała certyfikat UKE potwierdzający, że zapewnia użytkownikom swoich usług internetowych, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Program b-Link, wspólne dzieło naukowców z Politechniki Łódzkiej i Telekomunikacji Polskiej, zdobył złoty medal na 38 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Program umożliwia sterowanie komputerem za pomocą mrugania oczami.

6 dobrych praktyk CSR TP zostało wyróżnionych w ramach konkursu realizowanego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, firmę doradcza Deloitte i NSZZ Solidarność. Docenione projekty TP to : Bezpieczne Media, b-Link, dialog z organizacjami konsumenckimi, Green IT, Telefon do Mamy oraz wolontariat pracowniczy.

Lider Filantropii – po raz kolejny TP znalazła się w czołówce firm w tym rankingu.
I oczywiście – nagroda od FOB za wieloletnią współpracę, przyznana TP podczas Gali z okazji 10-lecia FOB

MC: Plany na 2011?

MP: Nasze najbliższe działania – to raport społeczny Grupy TP i intensywna praca nad wzmocnieniem i scentralizowaniem dialogu z interesariuszami – to nas czeka przez najbliższe miesiące.

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 4 i 4 wynosi: