PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Analiza publicznych aparatów telefonicznych

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/analiza-publicznych-aparatow-telefonicznych-2450.html
QR Code
Analiza publicznych aparatów telefonicznych

Michał Gruszka, 1 listopada 2007, 11:31
Tagi: statystyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Prezes UKE przedstawia wyniki analizy rynku usług telefonicznych świadczonych za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących (PAS).

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm), zwanej dalej „Ustawą”, usługi telefoniczne świadczone za pomocą aparatów publicznych, zwanych dalej „PAS”, zaliczają się do zestawu usługi powszechnej.

Na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustala, w drodze decyzji, dla każdego przedsiębiorcy wyznaczonego do świadczenia usługi wchodzącej w skład usługi powszechnej polegającej na świadczeniu usługi telefonicznej za pomocą aparatów publicznych, minimalną liczbę aparatów publicznych, w tym liczbę tych aparatów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, jakie powinny być instalowane na obszarze objętym działalnością danego przedsiębiorcy wyznaczonego, biorąc pod uwagę stan telefonizacji na tym obszarze oraz uzasadnione potrzeby mieszkańców.

Decyzją z dnia 15 listopada 2006 r. nr DRTD-WUD-6070-3/06(6) Prezes UKE ustalił dla Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej „TP” lub „Spółką”, jako przedsiębiorcy wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej na obszarze całego kraju, minimalną liczbę aparatów publicznych, w tym liczbę tych aparatów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, jakie powinny być instalowane na obszarze objętym jej działalnością czyli na obszarze całego kraju w następujący sposób: minimalna liczba aparatów publicznych, w tym liczba tych aparatów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, na obszarze poszczególnych gmin powinna wynosić 1 (słownie: jeden) aparat publiczny na 950 mieszkańców, w tym 1 (słownie: jeden) aparat publiczny przystosowany dla osób niepełnosprawnych na 2000 mieszkańców, przy czym przy obliczaniu minimalnej liczby aparatów publicznych należy stosować obowiązujące zasady matematyczne w zakresie zaokrąglania liczb,
po 2 latach od daty otrzymania niniejszej decyzji (data doręczenia Spółce: 15 listopada 2006 r.) TP może wystąpić z wnioskiem o zmianę minimalnej liczby aparatów publicznych, o ile zmianie ulegnie stan telefonizacji i zapotrzebowania mieszkańców, a Spółka wykaże znaczący spadek rentowności świadczenia usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych przy określonym w pkt 1 wskaźniku gęstości aparatów publicznych.

Mając na uwadze powyższe, Prezes UKE przeprowadził analizę rynku usług telefonicznych świadczonych za pomocą PAS, przy czym dla uzyskania pełnego obrazu tego rynku, nie ograniczył się wyłącznie do analizy usług świadczonych przez TP, ale wystąpił również o stosowne informacje do innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Pełny tekst analizy rynku PAS jest dostępny w załączonym pliku.

Źródło: UKE

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 13 i 8 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości