PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > BCC wspiera Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/bcc-wspiera-strategie-rozwoju-spoleczenstwa-informacyjnego-5029.html
QR Code
BCC wspiera Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Piotr Baranowski, 23 października 2008, 17:22
Tagi: Business Centre Club, Telekomunikacja Polska (TP SA), UE

W dniu dzisiejszym (23 października) odbyła się w siedzibie MSWiA konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu pn. "Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do 2013 roku". W spotkaniu wziął udział Krzysztof Szubert, przewodniczący Komisji BCC ds. Informatyki, Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Business Centre Club w drodze konsultacji projektu Strategii zgłosił szereg uwag. Strategia jest dokumentem bardzo ważnym i długo oczekiwanym. Dokument jest przygotowany w sposób przejrzysty i dotyka wielu istotnych obszarów. Na szczególną uwagę zasługuje Załącznik 1, który zawiera szczegółowe omówienie stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2008 oraz ciekawą analizę SWOT.

Niestety, w opinii ekspertów BCC projekt dokumentu jest w wielu miejscach zbyt ogólnikowy i brakuje w nim kilku istotnych elementów. Brak jest m.in.:

  • jasnego planu operacyjnego / planu działania,
  • informacji dotyczącej wskazania podmiotów odpowiedzialnych za realizację elementów Strategii (np. instytucji odpowiedzialnej za cel pełnego dostępu obywateli do roku 2013 do zasobów informacji gromadzonych przez państwo),
  • informacji o możliwości zobligowania innych resortów do działania zgodnie z przyjętą Strategią (np. koordynacja działań związanych z eAdministracją),
  • odniesień do poprzednich dokumentów przygotowanych przez MSWiA w tym zakresie (m.in. do "Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2007 do 2013", czy "Proponowane kierunki działań na rzecz informatyzacji i społeczeństwa informacyjnego w Polsce z uwzględnieniem funduszy strukturalnych 2007-2015"),
  • jasnej informacji dotyczącej potrzeb ludzi pozostających jeszcze poza społeczeństwem informacyjnym.

Brakuje też przedstawienia listy konkretnych i szczegółowych działań tak, aby na podstawie Strategii można było uzyskać jasną informację o zamierzeniach rządu dotyczących w/w problematyki w najbliższych kilku latach oraz zasad prowadzenia polityki w tym obszarze (np. czy rząd zamierza udostępnić obywatelom bezpłatny Internet czy nie).

Stosunkowo dużo uwagi poświęcono możliwościom oddziaływania państwa na sferę społeczną – co jest dyskusyjne, natomiast niewiele faktycznym kompetencjom państwa (działań "twardych", jak informatyzacja). Znacznie utrudnia to ocenę i późniejsze rozliczanie z zobowiązań.

Obok ciekawej diagnozy sytuacji przedstawionej z załącznikach do Strategii (bardzo niekorzystnej dla Polski), brakuje zasygnalizowania realnych możliwości nadrabiania "zapóźnienia cyfrowego" (m.in. w zakresie usług eAdministracji, eZdrowia, usuwania barier prawnych, usprawnienia procesów legislacyjnych itp.).

Ciekawym elementem, którego zabrakło w projekcie, byłyby prognozy i kierunki rozwoju ICT w okresie działania i realizacji Strategii. Dostarczyłoby to branży informatycznej wielu ciekawych wytycznych. Brak też jasnego zobowiązania rządu do zapewnienia swobodnej konkurencji w obszarze ICT, co wielokrotnie było i jest sygnalizowane przez UE (np. sprawa TP S.A.).

Ważnym aspektem jest także brak ścisłej współpracy i zaangażowania przedstawicieli organizacji pracodawców (m.in. w proces przygotowywania niniejszej Strategii), szczególnie, że właśnie ta grupa społeczna jest istotnym beneficjentem zawartych tam działań i w wielu obszarach zawężanie grona organizacji biorących udział w konsultacjach społecznych do podmiotów wchodzących w skład Rady Informatyzacji. W tym zakresie istotne byłoby choćby krótkie przedstawienie koncepcji współdziałania instytucji centralnych, samorządów i organizacji pozarządowych w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego i realizacji Strategii.

Zgłoszone propozycje i uwagi uzyskały pozytywną opinię resortu spraw wewnętrznych jako cenne uwagi do wykorzystania w dalszych pracach nad Strategią. Zostaną także włączone jako załącznik do opracowywanych w MSWiA dokumentów w dotyczących tego projektu.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 0 i 4 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości