PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Dlaczego UKE odrzucił wyniki kosztów TP

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/dlaczego-uke-odrzucil-wyniki-kosztow-tp-2671.html
QR Code
Dlaczego UKE odrzucił wyniki kosztów TP

Michał Gruszka, 27 listopada 2007, 21:21
Tagi: Telekomunikacja Polska (TP SA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

23 listopada 2007 r. odbyła się konferencja prasowa Telekomunikacji Polskiej S.A. w sprawie wyników przeprowadzonego audytu regulacyjnego dotyczącego sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej za rok 2006 oraz wyników kalkulacji kosztów usług na rok 2007. W zaprezentowanym stanowisku TP S.A. odniosła się głównie do opublikowanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Mając na uwadze wyjaśnienia TP S.A., Prezes UKE niniejszym przedstawia dodatkowe argumenty przemawiające za słusznością braku akceptacji zaprezentowanych wyników kalkulacji kosztów TP S.A. na rok 2007.

Jednocześnie Prezes UKE zwraca uwagę, że są to tylko przykładowe wyniki analiz prowadzonych przez UKE w sprawie wyników kalkulacji kosztów, które przemawiają za brakiem rzetelności i wiarygodności wyników, za które odpowiada Zarząd TP S.A.


Uprawnienie Prezesa UKE do działań poaudytowych

1) Art. 39 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne: „W celu weryfikacji prawidłowości obliczonych przez operatora, (…) uzasadnionych kosztów, Prezes UKE przeprowadza badanie (…)”;

2) Art. 53 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne: „Prezes UKE może zasięgać opinii niezależnych biegłych rewidentów lub ekspertów w przypadku wątpliwości dotyczących (…) rzetelności oraz wiarygodności danych zawartych w sprawozdaniach z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej i wynikach kalkulacji kosztów”;

Wniosek:

Badanie przeprowadza Prezes UKE, który ponadto ma możliwość weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach z rachunkowości regulacyjnej i wynikach kalkulacji kosztów. Ustawa Prawo telekomunikacyjne nie przewiduje trybu postępowania po otrzymaniu opinii i raportu z badania przez biegłego rewidenta.

Dodatkową przesłanką braku akceptacji dla przedstawionych wyników kalkulacji kosztów jest fakt, że to Zarząd TP S.A. odpowiada za rzetelność i wiarygodność danych wejściowych i wyników kalkulacji kosztów, a nie biegły rewident (pismo Ernst&Young z dnia 16 października 2007 r., s. 2-3).

Niezgodność kalkulacji z zatwierdzonym przez Prezesa UKE opisem

3) Niezgodność alokacji procesów na usługi detaliczne z zatwierdzonym opisem dla usług dzierżawy łączy oraz dla usług abonamentu PSTN i połączeń telefonicznych - nieprawidłowa alokacja procesów (szczegółowe dane nie mogą być zaprezentowane, gdyż są przez TP S.A. objęte klauzulą tajemnicy przedsiębiorcy).

4) Niezgodność kalkulacji usługi ruchu międzysieciowego rozliczanego ryczałtowo z obowiązującą decyzją Prezesa UKE z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany i zatwierdzenia oferty ramowej TP S.A. o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci.

Wniosek:

Ad. 3) TP S.A. w przedstawionych wyliczeniach kosztów usług detalicznych dokonała innych niż zatwierdzona przez Prezesa UKE alokacji kosztów, co ma wpływ na wyniki kalkulacji kosztów tych usług. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której TP S.A., pomimo wcześniejszych uzgodnień z Prezesem UKE co do sposobu alokacji kosztów, dokonywała innej alokacji kosztów procesów lub zmieniała ich listę.

Ad. 4) We wskazanej powyżej decyzji, Prezes UKE jednoznacznie zdefiniował usługę ruchu międzysieciowego rozliczanego ryczałtowo (PSI - płaska stawka interkonektowa). Z analiz dokonanych przez Prezesa UKE, oraz wyjaśnień biegłego rewidenta (pismo Ernst&Young z dnia 12 września 2007 r.) wynika, że TP S.A. w kalkulacji kosztów wyznaczyła koszt innej, niż zdefiniowana przez Prezesa UKE, usługi ruchu międzysieciowego rozliczanego ryczałtowo, ale ograniczonego jedynie nominalną pojemnością danego portu centralowego E1.


Argumentacja ogólna

5) Niewystarczająca implementacja zasady porównywalności poprzez zmianę nazw i zwiększenie poziomu agregacji procesów alokowanych na usługi detaliczne;

- pismo Ernst&Young z dnia 27 września 2007 r.: „(…) grupowanie kosztów alokowanych z poziomu procesów rzeczywistych następuje w różny sposób pomiędzy latami, co powoduje, iż porównywanie wartości poszczególnych procesów alokowanych na usługi w kolejnych latach jest ograniczone”.

6) Podejrzenie nieprawidłowej implementacji koncepcji efektywnego operatora – w raporcie z badania wyników kalkulacji kosztów za rok 2006 biegły rewident wskazał optymalną strukturę sieci na poziomie 77 central, a w wynikach na rok 2007 TP S.A. implementowała strukturę sieci zawierającą 98 central.

7) Niepokojąca jest sugestia audytora, który stwierdza, że „koszty zapisane w budżecie TP na 2007 r. istotnie różnią się od wcześniej wyznaczonych”, czyli zawartych w wynikach kalkulacji kosztów usług przedstawionych Prezesowi UKE (cytat z: gazeta POLSKA z dnia 21 listopada 2007 r., artykuł pt. „TP S.A. zarabia na nas 300 procent i więcej”).

Źródło: uke

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 7 i 12 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości