PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Dwa wyroki sądu administracyjnego w sprawie TP

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/dwa-wyroki-sadu-administracyjnego-w-sprawie-tp-2426.html
QR Code
Dwa wyroki sądu administracyjnego w sprawie TP

Michał Gruszka, 30 października 2007, 10:01 (ostatnio zmodyfikowano w poniedziałek, 29 października 2007 o 22:30)
Tagi: prawo, Telekomunikacja Polska (TP SA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Sąd oddalił skargi Telekomunikacji Polskiej S.A. na postanowienia wyjaśniające treść wydanej decyzji Prezesa UKE.

W dniu 29 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał dwie sprawy ze skarg Telekomunikacji Polskiej S.A. na postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 15 czerwca 2007 r. wyjaśniające treść decyzji Prezesa UKE z dnia 4 października 2006 r. Wyjaśniana treść rozstrzygnięcia dotyczyła zmiany w części decyzji Prezesa UKE z dnia 10 maja 2006 r. wprowadzającej z urzędu do stosowania przez Telekomunikację Polską S.A. ofertę ramową określającą warunki dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych.

Zaskarżone postanowienia w sprawie wyjaśnienia treści decyzji zostały wydane na wnioski złożone przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

Po rozpoznaniu powyższych spraw, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił obie skargi Telekomunikacji Polskiej S.A.

Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że nie zasługuje na uwzględnienie zarzut Telekomunikacji Polskiej S.A. co do naruszenia zaskarżonymi postanowieniami art. 15 Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) w związku z art. 156 § 1 pkt 2 kpa. W ocenie Sądu utrwalona linia orzecznicza wskazuje, że zgodnie z treścią art. 138 kpa Prezes UKE obowiązany był rozpatrzyć odwołanie dokonując merytorycznej i prawnej oceny zasadności rozstrzygnięcia ujętego w zaskarżonym postanowieniu i nie mógł natomiast w tym postępowaniu zastosować art. 156 § 1 kpa.

Odnosząc się do zarzutu wadliwego powołania Pani Anny Streżyńskiej na stanowisko Prezesa UKE, Sąd wskazał na ugruntowane orzecznictwo w tym zakresie stwierdzając, że ta kwestia pozostaje poza badaniem w niniejszym postępowaniu.

Co do zarzutu Telekomunikacji Polskiej S.A. dotyczącego naruszenia przez Prezesa UKE art. 113 § 2 kpa, poprzez merytoryczną zmianę wyjaśnianej decyzji, Sąd stwierdził, że taka sytuacja w niniejszych sprawach nie nastąpiła. Sąd podkreślił, że ramy wyjaśnianej decyzji zostały zakreślone bardzo szeroko, stąd też dopuszczalne i zasadne było wyjaśnienie treści decyzji przez Prezesa UKE tak, jak w zaskarżonych postanowieniach. Sąd podzielił argumentację prawną przedstawioną przez Prezesa UKE.

Wyroki nie są prawomocne.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 3 i 1 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości