PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Dywidenda cyfrowa 470-862 MHz

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/dywidenda-cyfrowa-470-862-mhz-3328.html
QR Code
Dywidenda cyfrowa 470-862 MHz

Michał Gruszka, 11 lutego 2008, 22:02
Tagi: DVB-H, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Wybierając sposób zagospodarowania dywidendy cyfrowej Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej miał na celu najbardziej efektywne wykorzystanie przez różne służby radiowe zasobów częstotliwości dostępnych po całkowitym wyłączeniu telewizji analogowej (digital switchover). Owe zasoby częstotliwości zgodnie z Regionalnym Porozumieniem GENEWA 2006 zostały wstępnie zarezerwowane dla siedmiu ogólnopolskich sieci (multipleksów) naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial).

Zgodnie z brzmieniem art. 189 ustawy Prawo telekomunikacyjne Prezes UKE prowadzi politykę regulacyjną, mając na celu (między innymi): zapewnienie użytkownikom osiągania maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług, wspieranie skutecznego wykorzystania oraz zarządzania częstotliwościami oraz wspieranie tworzenia i rozwoju transeuropejskich sieci oraz interoperacyjności usług ogólnoeuropejskich. Zatem rozdysponowanie dywidendy cyfrowej na potrzeby nowych służb ma na względzie jak największe korzyści wynikające z tego faktu dla konsumentów (obywateli, społeczeństwa).

Dywidenda cyfrowa

Dywidenda cyfrowa (wg UE i CEPT) to zasoby częstotliwości w paśmie VHF (III zakres TV: 174-230 MHz) i w paśmie UHF (IV i V zakres TV: 470-862 MHz) zwolnione i udostępnione po całkowitym wyłączeniu telewizji analogowej z pominięciem częstotliwości niezbędnych do zapewnienia cyfrowego przekazu dla aktualnej „analogowej” oferty programowej.

Zgodnie z projektem Planu wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T będącego uzupełnieniem Strategii przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej telewizja analogowa będzie wyłączana w Polsce sukcesywnie w latach 2010 – 2012/2015.

Potencjalne wykorzystanie i użytkownicy dywidendy

Identyfikacja potencjalnych użytkowników zasobów częstotliwości składających się na dywidendę cyfrową stanowi dość złożone zagadnienie zważywszy na wielość różnorodnych systemów, które mogłyby wykorzystać dywidendę. Nie sposób przewidzieć wszystkich potencjalnych beneficjentów dywidendy cyfrowej. Jest niemal pewne, że w przyszłości, w wyniku postępu technologicznego i innowacji w tworzeniu nowych produktów pojawią się usługi i systemy będące w stanie w sposób bardzo efektywny zagospodarować tę przestrzeń częstotliwościową.

Na dzień dzisiejszy można wyróżnić następujące potencjalne zastosowania dywidendy cyfrowej:
multimedialne usługi mobilne (w tym np. telewizja mobilna w standardzie DVB-H),
zwiększenie oferty naziemnej telewizji cyfrowej (dodatkowe pokrycia/multipleksy) w: standardowej rozdzielczości (SDTV) oraz wysokiej rozdzielczości (HDTV),
lokalna naziemna telewizja cyfrowa (obejmująca zasięgiem kilka gmin lub powiatów),
lądowe systemy radiokomunikacji ruchomej/stałej (systemy z rodziny IMT i IMT Advanced),
mikrofony bezprzewodowe oraz inne urządzenia typu PMSE, SAB/SAP,
urządzenia małej mocy,
służby ratownicze (PPDR i inne),
służby wojskowe.

Biorąc pod uwagę wyniki konsultacji (trwających w dniach 22 października – 30 listopada 2007 r.) oraz debaty (która odbyła się 11 stycznia 2008 r.) w kwestii zagospodarowania zasobów częstotliwości w zakresie 470-862 MHz zwolnionych po całkowitym wyłączeniu telewizji analogowej w Polsce, Prezes UKE proponuje w ramach dywidendy cyfrowej:

1) przeznaczyć na potrzeby lądowych systemów radiokomunikacji ruchomej/stałej zakres częstotliwości obejmujący kanały TV nr 61-69 (790-862 MHz);

2) przeznaczyć na potrzeby naziemnej telewizji cyfrowej i multimedialnych systemów mobilnych zakres częstotliwości obejmujący kanały TV nr 21-60 (470-790 MHz), z tym że:
nie mniej niż jedno ogólnopolskie pokrycie na świadczenie multimedialnych usług mobilnych (np. DVB-H),
nie mniej niż jedno pokrycie ogólnopolskie na transmisję programów Telewizji Publicznej i Radiofonii Publicznej,
nie mniej niż dwa pokrycia ogólnopolskie na świadczenie usług transmisji programów telewizyjnych i radiowych w systemie DVB-T w dowolnej rozdzielczości (SD lub HD), przy obowiązku zapewnienia emisji programów dotychczas dostępnych w formie analogowej (poza programami TVP).

Uzasadnienie

W związku z opiniami RSPG i CEPT odnośnie harmonizacji pasm częstotliwości w celu przeznaczenia na transeuropejskie usługi w systemach służb stałych/ruchomych a także ustaleniami ostatniej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej WRC-07 w kwestii dodatkowych pasm dla systemów IMT/IMT Advanced, Prezes UKE wyraża pogląd, iż najodpowiedniejsze na te potrzeby będą kanały 61-69 a więc siódmy multipleks DVB-T. Należy jednakże uwzględnić w tym zakresie współużytkowanie z istniejącymi już służbami stałymi/ruchomymi, w tym wojskowymi.

Zakres UHF jest bardzo korzystny dla mobilnych systemów multimedialnych (DVB-H, DMB, Media Flo i innych), gdyż charakteryzuje się dobrą propagacją i może być bez trudu zaimplementowany w multipleksach zaplanowanych dla DVB-T. W zależności od potrzeb (obszarowe pokrycie ogólnopolskie czy też świadczenie usługi na terenie większych miast) istnieje możliwość wykorzystania do tego celu co najmniej jednej pełnej warstwy/multipleksu z 6 uzyskanych w ramach Porozumienia GE06 w kanałach 21-60 lub dobór stosownych kanałów niezależnie od Planu sieci DVB-T. Należy również rozpatrywać lokowanie systemów multimedialnych poza pasmem UHF w paśmie VHF (174-230 MHz), w paśmie L (1452-1492 MHz) lub w paśmie S (2170-2200 MHz).

Proces cyfryzacji emisji naziemnych i związane z nim wyłączanie telewizji analogowej napotyka na wiele trudności, w tym zdecydowany opór ze strony nadawców zarówno komercyjnych jak i publicznego. Powodem sceptycznej postawy tych podmiotów jest brak wizji rynku naziemnej telewizji cyfrowej po wyłączeniu telewizji analogowej. Niniejsza propozycja zagospodarowania dywidendy cyfrowej stanowi podstawy do określenia docelowego modelu funkcjonowania rynku naziemnej telewizji cyfrowej. Określenie owego modelu pozwoli nadawcom sprecyzować cele biznesowe w tym zakresie. Z przytoczonych w trakcie konsultacji opinii wynika, że docelowo rynek naziemnej telewizji cyfrowej to rynek telewizji wysokiej rozdzielczości. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że potrzeby widmowe telewizji HD spowodują, iż nie będzie miejsca na nową ofertę programową.

Zgodnie z projektem Planu wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T będącego uzupełnieniem Strategii przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej naziemna telewizja cyfrowa standardowej rozdzielczości wprowadzana będzie w systemie DVB-T z wykorzystaniem standardu kompresji obrazu AVC/H.264 (MPEG-4). Pozwoli to na umieszczenie całej obecnej oferty programowej w jednym multipleksie lub jej podział na dwa multipleksy i uzupełnienie o pewną wartość dodaną (np. dodatkowe programy TV lub audio). Zastosowanie większego stopnia kompresji daje dużą swobodę (wybór rozdzielczości HD lub SD, ilość programów w multipleksie w stosunku do usług dodatkowych) w zagospodarowaniu multipleksów przewidzianych docelowo na potrzeby transmisji telewizyjnych. Prezes UKE stoi na stanowisku, że po wyłączeniu telewizji analogowej należy zagwarantować podmiotom działającym obecnie na rynku radiodyfuzyjnym dostęp do trzech multipleksów, w tym jednego wyłącznie na potrzeby Telewizji i Radiofonii Publicznej.

Pozostałe dwa pokrycia/multipleksy powinny zostać rozdysponowane pomiędzy naziemną telewizję cyfrową i mobilne usługi multimedialne w wyniku przetargu/aukcji.

Lokalna naziemna telewizja cyfrowa

Prezes UKE widzi możliwość zapewnienia częstotliwości dla lokalnych emisji DVB-T w zakresie 470-890 MHz niezależnie od ogólnopolskich multipleksów.

Mikrofony bezprzewodowe (oraz inne urządzenia typu PMSE, SAB/SAP), urządzenia małej mocy, służby ratownicze (PPDR i inne), służby wojskowe

Dla wymienionych tu zastosowań można rozważyć dostęp do częstotliwości w całym zakresie częstotliwości 470-862 MHz na zasadzie służb drugiej ważności.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 4 i 5 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości