PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Emisja akcji TP S.A

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/emisja-akcji-tp-s-a-2622.html
QR Code
Emisja akcji TP S.A

Michał Gruszka, 20 listopada 2007, 20:21 (ostatnio zmodyfikowano w wtorek, 20 listopada 2007 o 20:22)
Tagi: Telekomunikacja Polska (TP SA)

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1.W dniu 19 listopada 2007 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 73 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 35 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 listopada 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,54% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 35 000 000 zł z datą wykupu w dniu 3 grudnia 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,56% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 3 000 000 zł z datą wykupu w dniu 3 grudnia 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,56% w skali roku) została objęta przez spółkę Wirtualna Polska S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2.W dniu 20 listopada 2007 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna 1 500 000 zł z datą wykupu w dniu 4 grudnia 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,56% w skali roku) została objęta przez spółkę Telefon 2000 Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 95,38% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 95,38% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 20 listopada 2007 r. 1 200 300 000 zł.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 1 i 8 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości