PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Grupa TP w III kw. 2010 r

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/grupa-tp-w-iii-kw-2010-r-7932.html
QR Code
Grupa TP w III kw. 2010 r

Maciej Celmer, 27 października 2010, 19:28 (ostatnio zmodyfikowano w środa, 27 października 2010 o 19:58)
Tagi: Grupa TP, Orange, Telekomunikacja Polska (TP SA), Wyniki finansowe

Grupa TP opublikowała dzisiaj raport za III kwartał 2010 roku. Wynika z niego, że cała Grupa TP zanotowała stratę na poziomie 720 mln zł (w zeszłym roku w tym okresie miała 327 mln zł zysku).

Strata w głównej mierze spowodowana została utworzeniem rezerwy w wysokości prawie 1,1 mld zł. na poczet zapłaty należności zasądzonej na rzecz DPTG przez Trybunał Arbitrażowy w Wiedniu. Korekta spowodowana rezerwą uwzględniona została w raporcie.

Odnosząc się do wyników Grupy TP za 3 kwartał 2010, Maciej Witucki, Prezes Zarządu TP powiedział:

Od trzech kwartałów informujemy o widocznej poprawie najważniejszych wskaźników finansowych, w wyniku tego, iż nasze działania komercyjne przynoszą zakładane korzyści. Przychody z telefonii komórkowej ponownie rosną, odzwierciedlając wzrost liczby klientów od początku roku. Zrobiliśmy także duży krok w kierunku przywrócenia wzrostu w segmencie dostępie do internetu; sfinalizowaliśmy strategię obniżek cen, by odzyskać konkurencyjność na rynku oraz, dzięki współpracy z Grupą TVN, zapewniliśmy naszym klientom dostęp do najwyższej jakości oferty programowej. Jestem przekonany, że te działania tworzą solidne podstawy do trwałego wzrostu w segmencie dostępu do internetu. Na koniec, z perspektywy roku od podpisania Porozumienia z Regulatorem, widać wyraźnie, że jest ono korzystne nie tylko dla TP, ale także dla całego rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a przede wszystkim dla klientów, gdyż wszyscy odnosimy korzyści ze zwiększonych inwestycji, lepszych usług i niższych cen.

Wyniki 3 kwartału 2010 roku.

Telefonia komórkowa:

 • wzrost przychodów o 1,7% rok do roku; znacząca poprawa trendu w porównaniu ze spadkiem -0,2% w 2 kwartale
 • wzrost EBITDA (zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) o 4,0% rok-do-roku, przy 29,3% marży EBITDA (+0,6 p.p. rok-do-roku)
 • wzrost bazy klientów o 112 tys. kwartał-do-kwartału (+2,9% rok-do-roku)
 • osiągnięto udział w rynku na poziomie 31,3% (+0,3 p.p. rok do roku)
 • wzrost liczby klientów abonamentowych o 4,9% rok-do–roku, których udział w całkowitej bazie klientów telefonii komórkowej wyniósł 48,3%
 • wzrost liczby klientów mobilnego dostępu do internetu o 10,4% względem 2 kwartału oraz o 27,5% rok-do-roku

W polskim Orange odnotowano znaczącą poprawę dynamiki przychodów. W trzecim kwartale wzrosły one o 1,7% rok-do-roku, to dobry wynik w porównaniu z 2 kwartałem gdzie zaobserwowano spadek o 0,2%. Miało to związek z harmonogramem obniżenia stawek MTR (opłata jaką płaci operator telefoniczny sieci, z której jest wykonywane połączenie, operatorowi innej sieci, do której to połączenie jest przekazywane) w 2009 roku, ponieważ nie miały one już wpływu na porównywalność wyników rok-do-roku.

Liczba przyłączeń netto wyniosła w trzecim kwartale 112 tys., co łącznie daje 427 tys. nowych przyłączeń od początku roku. Przyrostowi bazy klientów towarzyszył wzrost ruchu (wskaźnika ARPU) o 16,4%, ograniczający efekt presji cenowej.

Wskaźnik ARPU (termin używany przez operatorów telekomunikacyjnych do określenia miesięcznego przychodu) obniżył się o 2,3% w ujęciu rocznym, w porównaniu do 2,9% spadku w 2 kwartale i 8% spadku w 1 kwartale.

Wskaźnik EBITDA dla telefonii komórkowej wzrósł o 4,0% rok do roku, a marża EBITDA osiągnęła 29,3%, co oznacza poprawę o 0,6 p.p. w ujęciu rocznym. Przyczyniły się do tego wyższe przychody oraz dobra kontrola kosztów, która ograniczyła wzrost kosztów do 0,7% rok-do-roku.

Telefonia stacjonarna:

 • stopniowa poprawa trendu przychodów: -7,5% rok-do-roku w 3 kw., vs. -8,7% w 2 kw.
 • skorygowany zysk EBITDA +8,0% względem 2 kw., na poziomie 41,9% przychodów
 • przyrost bazy klientów detalicznych dostępu do Internetu (+8 tys. względem 2 kw.), pomimo nierynkowych poziomów cenowych w 3 kwartale
  • w październiku sfinalizowano strategię obniżania cen, przywracając ceny usług TP do poziomu rynkowego
  • prawie 22% klientów dostępu do internetu korzysta z oferty łączonej 2P10, która jest kluczowym narzędziem ich utrzymania

 • wzrost liczby klientów telewizji o 9,7% względem 2 kw. i o 75,3% rok-do-roku; umowa o współpracy z TVN zapewni klientom TP dostęp do bogatej oferty programowej w ramach usług łączonych (multi-play)

Wyniki ogólne:

 • trzeci kwartał z rzędu poprawy dynamiki przychodów i marży EBITDA (skorygowanej)
  • spadek przychodów ograniczony do 3,9% rok-do-roku wobec -4.7% w 2 kw
  • wzrost skorygowanego zysku EBITDA o 1,9% kwartał-do-kwartału, przy marży na poziomie 38,5%, odzwierciadla 103 mln zł oszczędności (383 mln zł narastająco)

 • wzrost przychodów segmentu komórkowego o 1,7% rok-do-roku, przy szacowanym wzroście wartościowego udziału w rynku o 0,3 p.p. (rok-do–roku), do poziomu 31,3%
 • wzrost skorygowanego zysku netto o 14,5% względem 2 kwartału. i o 13,8% rok-do-roku
 • polityka dywidendowa oraz plan średnioterminowy pozostają bez zmian, mimo zwiększenia rezerwy na ryzyko związane ze sporem z DPTG o 1,1 mld zł
 • wysoki poziom wolnych przepływów pieniężnych (ok. 2,0 mld zł narastająco), odzwierciedla dobre wyniki operacyjne; dobry wynik osiągnięty, mimo wynikającego z porozumienia z Regulatorem zwiększenia inwestycji w dostęp do internetu
 • kluczowe działania zabezpieczające przyszły wzrost w dostępie do internetu: obniżenie cen oraz współpraca z Grupą TVN w zakresie usług łączonych (multi-play)

Źródło: Grupa TP

reklama

Ostatnie opinie internautów

maciek 28.10.2010 @ 13:04
ciekawe jak obniżki cen DSL'a ( internetu dla firm) wpłynęły na wzrost użytkowników internetu w TP. Bo oferta też jest dość konkurencyjna na rynku.
rastaman 29.10.2010 @ 16:33
Te obnizki dsla chyba nie sa uwzglednione w tym zestawieniu. Tutaj najwieksze znaczenie mial chyba internet mobilne (orange free, nowa oferta), a na drugim miejscu (pod wzgledem waznosci), to abonamenty zwierzece.
alfioo 4.11.2010 @ 16:24
No nie powiedziałbym. DSL, nowe promocje pakietu biznesowego, czy nawet neostrady mogły mieć wpływ. Oczywiście to co się dzieje w Orange również, ale nie wydaje mi się, żeby jedna usługa mogła mieć wpływ na wyniki spółki

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 1 i 0 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości