PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Kara za regulamin PTC utrzymana

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/kara-za-regulamin-ptc-utrzymana-4297.html
QR Code
Kara za regulamin PTC utrzymana

Sąd utrzymał w mocy karę nałożoną przez Prezesa UKE na Polską Telefonię Cyfrową za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych przy zmianie regulaminu.

W dniu 20 maja 2008 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) odbyła się rozprawa w sprawie z odwołania Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (PTC) od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 25 czerwca 2007 r., mocą której nałożono na PTC karę pieniężną w wysokości 2 000 000 zł za naruszenie obowiązku informacyjnego w stosunku do użytkowników końcowych. Naruszenie polegało na nie poinformowaniu abonentów o prawie wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne przy zmianie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych dokonanej przez PTC.

SOKiK oddalił odwołanie PTC.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia SOKiK wskazał, iż ustalenia i ocena końcowa Sądu oparta jest o określony stan faktyczny w sprawie, której przedmiotem jest decyzja Prezesa UKE nakładająca na PTC karę pieniężną za naruszanie obowiązku informacyjnego w stosunku do użytkowników końcowych przez nie poinformowanie abonentów o prawie wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne przy zmianie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych dokonanej przez PTC. W ocenie Sądu nie ma podstaw i nie należy odwoływać się do innych faktów.

Sąd wskazał, że najistotniejsze w niniejszej sprawie jest to, iż PTC opracowała regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, który stanowi wzorzec umowy. Sąd podniósł przy tym, iż w regulaminie tym brakowało uregulowania w zakresie trybu reklamacyjnego, określonego przepisami obowiązującego prawa. Braki te, stwierdzone przez Prezesa UKE w zaleceniach pokontrolnych uznane zostały przez strony za zasadne i bezsporne. Sąd wskazał również, że PTC uwzględniła zalecenia pokontrolne w części, nie wykonała natomiast pozostałego żądania Prezesa UKE, zdaniem Sądu żądania wynikającego z treści obowiązujących przepisów prawa.

SOKiK wskazał, iż w jego ocenie stosownie do treści art. 59 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych powiadamia abonenta o każdej zmianie w regulaminie, o którym mowa w ust. 1, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, a także o tym, że w razie skorzystania z tego prawa dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

Zdaniem Sądu regulacja powyższa jest zrozumiała, jasna i precyzyjna, a przy tym bardzo istotna. Ponadto Sąd wskazał na art. 385 Kodeksu cywilnego podnosząc, iż regulacja tam zawarta wymaga, aby wzorzec umowy i za taki należy uznać też regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych winien być sformułowany wyraźnie i precyzyjnie, niedopuszczalne są natomiast jakiekolwiek uzupełnienia bądź doprecyzowywania jak uczyniła to PTC.

W ocenie Sądu skoro też przepis prawa powszechnie obowiązującego - art. 60 pkt 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne wymaga, aby regulamin świadczenia usług dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych określał w szczególności tryb postępowania reklamacyjnego, to postanowienia regulaminu winny być zmienione, a nie uzupełniane.

Wyrok nie jest prawomocny.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 4 i 1 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości