PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Kolejny operator przegrywa z UKE

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/kolejny-operator-przegrywa-z-uke-552.html
QR Code
Kolejny operator przegrywa z UKE

6. marca Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu sprawy z odwołania PTC od decyzji Prezesa UKE z 1. sierpnia 2006 roku o nałożenia kary pieniężnej w wysokości 100 tys. zł za zbyt wysoką opłatę pobieraną od użytkowników końcowych z tytułu przeniesienia numeru do sieci innego operatora, oddalił odwołanie PTC i zasądził od PTC dodatkowo 800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

O decyzji UKE nakładającej karę na wszystkich trzech operatorów komórkowych i Telekomunikację Polską za zbyt drogą przenośność numerów.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia podał m.in., iż:

  • art 30 ust. 2 Dyrektywy o usłudze powszechnej jest jasny i nie wymaga interpretacji,
  • ww. przepis przewiduje dwa rodzaje opłat, które mogą być pobierane w związku z realizacją usługi przenoszenia numeru do innego operatora. Po pierwsze są to opłaty pobierane pomiędzy operatorami i są one określane w oparciu o model kosztowy. Opłaty te nie mają charakteru ceny. Drugi rodzaj opłat, są to bezpośrednie obciążenia użytkowników końcowych, na których wysokość nie mogą wpływać koszty ponoszone w związku z realizacją usługi przenoszenia numerów. Zdaniem sądu trudno byłoby nawet takie koszty ustalić,
  • generalnie opłata pobierana od abonentów nie może zniechęcać do korzystania z usługi przenoszenia numeru,
  • ustalając wysokość tej opłaty należy ją "uśrednić". Dobrym sposobem na takie "uśrednienie" jest odwołanie się do badania opinii publicznej. Zdaniem Sądu w oparciu o badanie OBOP, ustalono, iż większość jest za tym, aby poziom opłaty nie przekraczał 50 zł,
  • wysokość opłaty za usługę przeniesienia numeru do innego operatora nie może przywiązywać abonenta do danej sieci, natomiast powinna ona sprzyjać konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych.

Sąd wskazał, że postępowanie kontrolne nawet nie było konieczne, bo PTC sama przyznała, że opłata będzie pobierana w takiej, a nie innej wysokości. Nie trzeba było więc w ramach postępowania kontrolnego przedstawiać zaleceń pokontrolnych i wzywać do usunięcia naruszenia.

W styczniu w podobnej sprawie SOKiK podtrzymał decyzję UKE nakładającą karę na Centertela.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 1 i 5 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości