PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Konsultacje sposobu identyfikacji radiostacji amatorskich

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/konsultacje-sposobu-identyfikacji-radiostacji-amatorskich-3302.html
QR Code
Konsultacje sposobu identyfikacji radiostacji amatorskich

Michał Gruszka, 7 lutego 2008, 12:32
Tagi: prawo, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

W związku z sygnałami ze strony środowisk krótkofalowców, że przyjęte przez Urząd Komunikacji Elektronicznej zasady przydzielania znaków wywoławczych w pozwoleniach wydawanych dla radiostacji amatorskich nie spełniają oczekiwań środowiska, Prezes UKE przedstawia do konsultacji społecznych projekt sposobu dysponowania przydzielonymi Polsce w międzynarodowych przepisach, seriami znaków wywoławczych, przeznaczonymi do identyfikacji radiostacji amatorskich.

Regulamin Radiokomunikacyjny (RR) określa sposób tworzenia radioamatorskich znaków wywoławczych. Muszą one być zgodne z przydzielonymi dla Polski seriami prefiksów znaków wywoławczych, określonymi w załączniku Nr 42 (RR).
Zgodnie z Art. 19.68 (RR) znaki dla polskich stacji amatorskich mają postać XX(0-9)YYYY gdzie:
XX - prefiks składający się 2 liter lub kombinacji cyfry i litery,
(0-9) - cyfry 1-9 są numerami okręgów wywoławczych,
YYYY- sufiks składający się maksimum z 4 znaków pisarskich z czego ostatni musi być literą.

Biorąc powyższe pod uwagę, Prezes UKE przyjął następujące zasady przydzielania znaków wywoławczych polskim radiostacjom amatorskim w zależności od ich przeznaczenia:

1. znaki przeznaczone dla radiostacji amatorskich indywidualnych i klubowych składają się z prefiksu SP lub SQ cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu) sufiksu 1,2 lub3 litery, z zastrzeżeniem, że znaki dla radiostacji klubowych składają się z prefiksu SP i trzyliterowego sufiksu, w którym pierwszą literą może być K, P, Y lub Z. Wyjątkiem są znaki przydzielane dla centralnych radiostacji PZK, ZHP, LOK, lub ogólnopolskich klubów działających w ramach organizacji zrzeszających krótkofalowców, w których może występować cyfra 0 , np. SP0PZK, SP0DXC, SP0OTC;

2. znaki przeznaczone dla zagranicznych radiostacji pracujących z terytorium Polski składają się z prefiksu SO cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu) sufiksu 2 lub 3 litery;

3. znaki przeznaczone dla radiostacji bezobsługowych ( przemienników analogowych lub cyfrowych i radiolatarni) składają się z prefiks SR cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu) sufiksu 1,2 lub 3 litery, z zastrzeżeniem, że w znakach przydzielonych dla radiostacji bezobsługowych zainstalowanych na statkach powietrznych może występować cyfra 0;

4. znaki przeznaczone dla radiostacji okolicznościowych składają się z prefiksu HF, SN, SP, SQ lub 3Z cyfry 0-9 i czterech znaków pisarskich, z których ostatni musi być literą (przydzielane na okres do 3 miesięcy w uzasadnionej sytuacji okres ten może być dłuższy), z zastrzeżeniem, że po prefiksie HF nie może występować cyfra 0;

5. znaki przeznaczone dla radiostacji kontestowych (używanych wyłącznie w zawodach lub konkursach krótkofalarskich) składają się z prefiksu HF, SN lub SO cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu) sufiksu 1 litera;

6. znaki przeznaczone dla radiostacji pracujących z Polskiej Stacji Antarktycznej (Wyspa Króla Jerzego) składają się z prefiks HF cyfry 0 sufiksu 2 lub 3 litery.

Zgodnie z Art. 19.68A (RR) w przypadku zdarzeń o charakterze szczególnym znaki okolicznościowe przydzielane radiostacjom amatorskim mogą mieć inną postać niż określona w pkt. 4. Dotyczy to w szczególności takich wydarzeń jak: wielkie święta, jubileusze i wydarzenia państwowe, międzynarodowe lub środowiskowe.

Przyjęcie jednolitych zasad, opartych na Regulaminie Radiokomunikacyjnym i jeśli to możliwe niekwestionowanych zwyczajów, pozwoli zachować ład w łączności radioamatorskiej.

Ponadto, do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko ZHP, które aprobując w większości powyżej przedstawione zasady identyfikacji radiostacji amatorskich, równocześnie proponuje dokonanie kilku modyfikacji dotychczasowej praktyki.

Pierwszym postulatem jest to, aby Prezes UKE bezwzględnie przestrzegał identyfikacji radiostacji klubowych, zgodnie z ww. punktem 1, tzn. że znaki dla radiostacji amatorskich klubowych składają się z prefiksu SP i trzyliterowego sufiksu, w którym pierwszą literą może być K- radiostacje LOK, P- radiostacje PZK, Y - radiostacje niezrzeszone, lub Z - radiostacje ZHP.

Drugim postulatem przedstawionym Prezesowi UKE jest to, aby rozważył, w szczególności dla radiostacji klubowych , możliwość wydawania dla tej samej stacji radiowej „drugiego pozwolenia radiowego" specjalnie dla znaku okolicznościowego. W rezultacie inaczej niż obecnie, stacja zamiast otrzymać decyzji o zmianie znaku zwykłego na okolicznościowy na czas określony, dostawałaby drugie pozwolenie radiowe na czas określony na specjalny znak i w czasie ważności obu pozwoleń mogła by pracować pod obydwoma. Zdaniem ZHP miałoby to ułatwić m.in. kontakt z obozów, z miejscem stałej lokalizacji radiostacji klubowej, gdzie mogą się szkolić młodzi krótkofalowcy.

Prezes UKE zachęca wszystkie zainteresowane osoby, w tym osoby niezrzeszone w organizacjach krótkofalarskich, do zgłaszania opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 16 marca 2008 roku. Opinie można przesyłać na adres e-mail: znaki_wywolawcze@uke.gov.pl

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 15 i 6 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości