PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Konsumenci o rynku telekomunikacyjnym

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/konsumenci-o-rynku-telekomunikacyjnym-3329.html
QR Code
Konsumenci o rynku telekomunikacyjnym

Michał Gruszka, 11 lutego 2008, 22:03
Tagi: statystyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

W dniach 11-13 grudnia 2007 roku na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o. przeprowadziło badanie ankietowe, którego głównym celem było poznanie opinii konsumentów w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz ocena preferencji konsumentów.

Badanie przeprowadzono na 1500 osobowej próbie wylosowanej z populacji ludności Polski w wieku 15 lat i powyżej. Reprezentatywny dobór próby pozwala na przełożenie wyników otrzymanych w badaniu na całą populację Polski.

Poniżej przedstwiamy najwazniejsze wnioski z wyników badania opinii konsumentów. Pełny raport znajduje się w pliku PDF załączonym na dole tej strony.

Wyniki badania wskazują na bardzo wysoki stopień nasycenia usługami telekomunikacyjnymi. Telefon, niezależnie od wykorzystywanej w tym celu technologii, posiada zdecydowana większość badanych (95%).

Niemalże połowa respondentów posiada zarówno telefon stacjonarny, jak i komórkowy (43%). Czterech na dziesięciu użytkuje tylko aparat komórkowy, a jeden na ośmiu tylko aparat stacjonarny. Tylko jeden badany na dwudziestu (4,8%) nie posiada żadnego aparatu telefonicznego.

RYNEK TELEFONII STACJONARNEJ:
W 2007 roku 56% Polaków deklaruje posiadanie telefonu stacjonarnego w gospodarstwie domowym.
Najwyższe wskazania znajomości spontanicznej spośród operatorów telefonii stacjonarnej zanotowała Telekomunikacja Polska (98,6%). Drugim, dobrze znanym operatorem jest Tele2, wymieniany przez ponad połowę badanych (55%). Kolejnym rozpoznawanym dostawcą jest Netia, wymieniana również przez nieco więcej niż połowę badanych (51,6%).
Pierwsze miejsce pod względem liczby abonentów zajmuje Telekomunikacja Polska, która jest podstawowym operatorem dla 86% respondentów posiadających telefon stacjonarny. Udział pozostałych operatorów nie przekracza w indywidualnych przypadkach 5%.
Telefon stacjonarny jest przede wszystkim ważnym narzędziem kontaktu w rozmowach lokalnych. Częstotliwość korzystania z telefonu stacjonarnego w rozmowach lokalnych jest bardzo wysoka, ponieważ połowa badanych (49,7%) korzysta z niego codziennie, a kolejne 44,3% kilka razy w tygodniu (suma wskazań „3-5 razy w tygodniu” i „1-2 razy w tygodniu”).
Wyniki sondażu wskazują na umiarkowaną satysfakcję klientów z usług świadczonych przez operatorów telefonii stacjonarnej. Najwyżej respondenci ocenili Telefonię Dialog i Netię, dla których średnia ocena była identyczna i wyniosła 3,8 w pięciostopniowej skali. Telekomunikacja Polska uzyskała średnią ocenę 3,3. Niżej oceniony został operator Tele2 – średnia ocena 3,2. Najniższą ocenę uzyskał NOM - średnia 2,4.
Czynnikiem mającym zasadniczy wpływ na decyzje o zmianie operatora pozostaje wysokość abonamentu za świadczone usługi. Dwie trzecie badanych (67,6%) mogłoby zrezygnować z usług operatora, gdyby podwyżki abonamentu przekroczyły 10%.
Zgodnie z wynikami sondażu, rynek usług telefonii stacjonarnej jest stabilny. Siedmiu na dziesięciu badanych nie planuje zmiany dotychczasowego operatora. Tylko 15% ankietowanych rozważa zmianę operatora w najbliższej przyszłości.
Jako alternatywnego operatora telefonii stacjonarnej badani najczęściej wskazują Netię (22%) oraz Telefonię Dialog (17,3%). Mniej niż co dziesiąty badany wspomina o Tele2 (8,7%) oraz Telekomunikacji Polskiej (5,5%).
Najważniejszym kryterium przy zmianie operatora telefonii stacjonarnej jest dla badanych atrakcyjność oferty cenowej (suma wskazań odpowiedzi „ważne” i „bardzo ważne” wyniosła 89,2%). Warto zauważyć, że podobnie wysoki odsetek badanych jako kryterium ważne przy zmianie operatora wymienia atrakcyjność promocji i rabatów (suma wskazań odpowiedzi „ważne” i „bardzo ważne” - 85,1%).
Ponad dwie trzecie badanych (68%) deklarowało świadomość możliwości zachowania numeru przy zmianie operatora. O takiej możliwości nie słyszał jeden na czterech ankietowanych (27,2%).
Jako przyczynę nieposiadania telefonu stacjonarnego badani najczęściej podawali posiadanie i użytkowanie telefonu komórkowego (71%). Inne powody wymienił znacznie niższy odsetek badanych. Wśród wymienianych powodów istotnym wydaje się element cenowy. Co czwarta osoba nie posiadająca telefonu stacjonarnego twierdzi, że jest on za drogi.
Przeważająca część respondentów, którzy mieli w przeszłości linię stacjonarną, zrezygnowała z usług Telekomunikacji Polskiej (93,3%). Znaczącymi powodami rezygnacji z usług telefonii stacjonarnej były związane z nią wysokie opłaty (61,9%) oraz bardziej odpowiadający potrzebom respondentów telefon komórkowy (40,1%).
Średnia miesięczna opłata za telefon stacjonarny w gospodarstwie domowym wynosi około 82 złote. Najliczniejszą grupę posiadaczy telefonów stacjonarnych stanowią osoby płacące rachunki od 51 do 100 złotych miesięcznie (56%).

RYNEK TELEFONII KOMÓRKOWEJ:
82% Polaków deklaruje posiadanie telefonu komórkowego. Nasycenie indywidualnego rynku telekomunikacyjnego usługą telefonii komórkowej jest więc większe niż nasycenie usługą telefonii stacjonarnej.
Znajomość spontaniczna trzech największych operatorów telefonii komórkowej jest na podobnym poziomie: Era (90%), Plus (88%) oraz Orange (87)%. Nowy operator, który jako czwarty uzyskał pozwolenie na wykorzystywanie częstotliwości - Play jest wskazywany przez ponad połowę badanych (54%). Pozostali operatorzy mają sporadyczne wskazania.
Większość respondentów (83%) rejestruje przekaz informacyjny o ofercie operatorów z reklamy w radiu lub telewizji.
Badani najczęściej korzystają z usług operatora telefonii komórkowej Orange (dawniej Idea) – 40% badanych. Duży odsetek ankietowanych posiada telefony komórkowe w sieciach Era (33%) oraz Plus (28%).
Największą popularnością osób decyzyjnych w sprawach telekomunikacyjnych w badanych gospodarstwach domowych cieszą się telefony na abonament, a nieco mniejszym telefony na kartę pre-paid. W gronie pozostałych osób w rodzinie obserwuje się tendencję odwrotną – większym zainteresowaniem cieszą się telefony na kartę niż na abonament. Może to wynikać z faktu, że osoby inne niż decydent w gospodarstwie domowym, to głównie osoby młode w większym stopniu kontrolujące poziom wydatków.
Wiadomości tekstowe wysyłane z telefonów komórkowych stały się powszechną formą komunikacji i cieszą się dużą popularnością. SMSy są wysyłane przez 92% posiadaczy telefonów komórkowych. Dwukrotnie mniej osób (45%) wysyła wiadomości MMS.
Większość badanych (62%) jest zdania, że usługa przenoszenia numerów powinna być bezpłatna. Opłatę za tę usługę dopuszcza co szósty badany (16%), a wysokość opłaty w ich opinii powinna wynosić średnio 30 zł.
Oferta cenowa i rabaty są głównymi kryteriami branymi pod uwagę przy wyborze operatora telefonii komórkowej.
Całkowita średnia miesięczna opłata za korzystanie z telefonu komórkowego jest znacznie wyższa w przypadku osób płacących abonament (91 złotych), niż użytkowników kart pre-paid (50 złotych) czy mix (49 złotych). Wynikać to może z większej kontroli wydatków wynikającej ze sposobu rozliczania wykonywanych połączeń, jak i ograniczeń budżetowych użytkowników systemu pre-paid i mix.

RYNEK INTERNETU:
Większość gospodarstw domowych (61%) deklaruje, że posiada w swoim gospodarstwie domowym komputer. Prawie trzy czwarte (73%) gospodarstw domowych posiadających komputer ma w domu dostęp do sieci Internet.
Niespełna połowa Polaków korzystała z sieci Internet w ciągu ostatniego miesiąca (48%), z czego najwięcej osób łączyło się z siecią we własnym domu lub w pracy.
Polscy użytkownicy Internetu, którzy korzystali z niego w ciągu ostatniego miesiąca, deklarują wysoką częstotliwość korzystania - 96% z nich korzysta z sieci internetowej przynajmniej raz w tygodniu. Warto zauważyć, że 66% osób korzysta z Internetu codziennie.
Zdecydowana większość osób, które korzystają z Internetu w domu, posiada stałe łącze, głównie dostęp szerokopasmowy. Jedna trzecia (33%) posiadaczy stałych łączy używa połączeń o prędkości 1 Mb/s lub większej.
Na rynku komunikatorów internetowych dwa programy są zdecydowanie częściej wykorzystywane niż narzędzia firm konkurencyjnych. W rozmowach tekstowych jest to Gadu-Gadu (89%), a w głosowych: Skype (90%).

RYNEK TELEWIZYJNY:
Prawie połowa respondentów korzysta tylko z telewizji analogowej przez odbiór naziemny za pomocą tradycyjnej anteny (47%), w co trzecim domu podłączona jest telewizja kablowa (35%), co szósty badany posiada telewizję cyfrową (16%), a z telewizji satelitarnej korzysta co czternasty badany (7%).
Prawie trzy czwarte badanych (71,5%) deklaruje zadowolenie ze swojego dostawcy telewizji.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 12 i 8 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości