PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Memorandum ERG w sprawie roamingu

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/memorandum-erg-w-sprawie-roamingu-2344.html
QR Code
Memorandum ERG w sprawie roamingu

Michał Gruszka, 23 października 2007, 10:01 (ostatnio zmodyfikowano w poniedziałek, 22 października 2007 o 23:00)
Tagi: ERG, roaming, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Europejska Grupa Regulatorów opublikowała Memorandum wyjaśniające w sprawie modelowej specyfikacji danych o roamingu międzynarodowym od operatorów telefonii ruchomej.

W następstwie wydania Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej w sprawie roamingu międzynarodowego, Europejska Grupa Regulatorów (ERG) rozpoczęła konsultacje w sprawie danych, jakie powinni przekazywać wszyscy operatorzy UE. Konsultacje te zamieszczono na stronie internetowej ERG http://erg.eu.int. Wielu operatorów z obszaru Unii Europejskiej przesłało uwagi do tych konsultacji. Przy opracowaniu ostatecznego zestawu danych ERG wzięło pod uwagę wspomniane uwagi.

Poniżej przedstawiamy dodatkowe wyjaśnienia ERG dotyczące najważniejszych uwag otrzymanych podczas konsultacji.

1) Kilku respondentów argumentowało, że żądanie udostępniania informacji leży poza zakresem rozporządzenia (przykładowo wymaga się informacji roamingowych spoza Unii Europejskie), co nakłada zbędne ograniczenia na sektor przemysłowy.

ERG uważa, że w celu zapewnienia właściwej i efektywnej implementacji rozporządzenia, dane te są właściwe do przedstawienia ogólnego stanu zmian cen w roamingu – przykładowo zakres wzrostu cen połączeń do krajów nie należących do Unii Europejskiej, potencjalnie jako skutku rozporządzenia. ERG uważa, iż artykuł 7 paragraf 4 rozporządzenia jest właściwą podstawą do żądania tych informacji.

2) Wiele uwag poddaje w wątpliwość kolejne kroki procesu zbierania danych i zauważa, iż w istniejącym systemie raportowania będą musiały być wprowadzone istotne zmiany. Takie zmiany mogą potrwać około 6 miesięcy i w wielu przypadkach wydają się być nieuzasadnione, tak jak na przykład dotyczące danych zbieranych na temat MMS.

ERG zauważa, iż niektórzy operatorzy będą potrzebowali pewnego okresu czasu na zaktualizowanie obecnego systemów raportowania, co może być niewykonalne w szczególności jeśli chodzi o zakres zaproponowanych danych. W takich przypadkach ERG oczekuje od operatorów wykonania najbardziej realnych szacunków pierwszych wymaganych danych oraz podjęcie odpowiednich działań w celu zweryfikowania następnych wniosków o informacje.

W odpowiedzi na uwagi otrzymane w trakcie trwania konsultacji, ERG znacznie uprościło formy wniosków o przekazanie danych aby zredukować zasoby niezbędne do przygotowania danych.

Patrząc dalej, w następstwie pierwszego żądania o przygotowanie danych, ERG przewiduje, że tego rodzaju żądanie będzie przesyłane operatorom dwa razy do roku; wnioskowane dane będą dotyczyły 6-miesięcznego okresu sprawozdawczego, który zostanie skrócony do okresu kwartalnego. Zatem oczekuje się, że następny wniosek o przygotowanie danych będzie przesłany w kwietniu 2008 roku, zawierając dane za okres od października 2007 do marca 2008, a następne w październiku 2008 za okres kwiecień 2008 – wrzesień 2008 r.

3) Niektórzy z odpowiadających zwrócili uwagę, iż przeznaczenie tylko jednego miesiąca na dostarczanie danych jest nierealistyczne; operatorzy będą potrzebować co najmniej 2 miesięcy na przesłanie danych.

ERG wzięło pod uwagę obawy odnośnie czasu przeznaczonego na przesłanie przez operatorów ich odpowiedzi i zaproponowało aby NRA przedłużyło okres składania informacji do 6 tygodni.

4) Kilku respondentów prosiło o wyjaśnienie w jaki sposób dane po zebraniu będą wykorzystane, a w szczególności jak będą udostępniane.

Dane będą zbierane przez poszczególne NRA odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów rozporządzeniem, które mogą je wykorzystać (z zastrzeżeniem wymogów zachowania ich poufności) dla celów opracowywania jakichkolwiek raportów zgodnie z artykułem 7 paragraf 2 oraz/lub z artykułem 7 paragrafem 3 rozporządzenia.

ERG będzie zbierało łączne dane krajowe od NRA w celu przygotowania analizy rozwoju rynku z perspektywy europejskiej. ERG przewiduje wykorzystanie tych informacji otrzymanych od NRA do przygotowania raportu prezentującego przegląd roamingu międzynarodowego w Europie. Raport ten zostanie przekazany Komisji Europejskiej oraz może także być opublikowany (w całości lub części) na stronie internetowej ERG.

Raport ERG może zostać przygotowany wspólnie z raportami poszczególnych NRA albo oddzielnie.

Ponadto, Komisja stwierdziła, iż będzie mogła wystosować formalną prośbę do poszczególnych NRA mających podstawy prawne, tam gdzie według Komisji jest to niezbędne, o zebranie właściwych informacji dla celów przeglądu rozporządzenia na podstawie artykułu 11.

5) Kilku odpowiadających poprosiło o wyjaśnienie definicji klientów biznesowych.

ERG stwierdza, że definicja: ”’specjalnego klienta biznesowego’ oznacza przedsiębiorcę, który wynegocjował najlepsze taryfy roamingowe, które nie są dostępne dla klientów indywidualnych” i jest wystarczająca w modelowej specyfikacji danych. Jednak pomimo tego przydatne będzie krótkie wytłumaczenie powodu wnioskowania dokonania takiego podziału danych przez operatorów.

Artykuł 7 paragraf 3 wymaga od krajowych organów regulacyjnych przedstawiania informacji Komisji w takim podziale. Co więcej ERG chcę zapewnić, że informacje dotyczące opłat jakie płacą konsumenci za roaming międzynarodowy są najwłaściwsze. ERG rozumie, że taryfy roamingowe nawet małych firm nie dają się odróżnić od tych opłacanych przez zwykłych konsumentów. Oddzielnie danych dotyczących opłat za roaming ponoszonych przez wielkich klientów biznesowych posiadających znaczącą siłę handlową do negocjowania specjalnych umów, zapewnić ma, że informacje na temat opłat ponoszonych przez zwykłych konsumentów nie będą zniekształcone przez dane wynikające z tych umów.

6) Kilku respondentów poprosiło o dalszą klasyfikację terminu „minut w połączeniach głosowych”, a w szczególności czy ta definicja zawiera nieregulowane połączenia głosowe (np. połączenia do usług o podwyższonej opłacie).

Według interpretacji ERG zakres rozporządzenia nie obejmuje usług o podwyższonej opłacie oraz innych podobnych usług o dodatkowej wartości i dlatego zawartość żądanych informacji nie obejmuje danych podobnych to tego rodzaju połączeń.

7) Niektórzy respondenci dowodzą, że brak jest uzasadnienia dlaczego mają być zbierane informacje dotycząc danych roamingowych.

ERG podkreśla, że podczas gdy usługi transmisji danych w roamingu (włączając w to SMS) nie podlegają przepisom rozporządzenia, to Artykuł 7 paragraf 3 wymaga od NRA monitorowania rozwoju opłat detalicznych i hurtowych za tego rodzaju usługi. Dlatego też ERG uważa, iż zbieranie informacji na temat tych usług jest uzasadnione.

8) Liczni respondenci również uważają, że brak jest uzasadnienia na zbieranie informacji na temat „aktualnych” (w porównaniu do „bilingowych”) minut roamingowych.

ERG uważa, iż te informacje są niezbędne dla prawidłowego zrozumienia skutków rozporządzenia oraz jego wpływu na minimalne jednostki rozliczeniowe dla firm i konsumentów.

Źródło: UKE

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 6 i 1 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości