PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > MNI o sporze z TP

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/mni-o-sporze-z-tp-8985.html
QR Code
MNI o sporze z TP

Maciej Celmer, 11 kwietnia 2011, 12:31
Tagi: Długie Rozmowy, MNI, Telekomunikacja Polska (TP SA)

Grupa MNI, do której należą Długie Rozmowy przedstawiła swoje stanowisko w sprawie sporu z Telekomunikacją Polską.

Spółkę DR S.A., od 30 października 2002 roku, wiąże z TP S.A. umowa o połączeniu sieci (wraz z późniejszymi aneksami). W dniu 27 lipca 2007 roku, umowa ta została zmieniona decyzją Prezesa UKE o znaku DRTH-WWM-60600-21/07(26), dalej „Decyzja”, która wprowadziła realizację przez TP S.A. szeregu obowiązków wobec DR S.A. w zakresie usługi hurtowego dostępu do sieci TP S.A., w tym realizację zamówień aktywowania abonentów pozyskiwanych przez DR S.A. zgodnie z terminami określonymi w par. 4 tej Decyzji. Jednocześnie par. 15 ust. 2 Decyzji stanowi, iż: „Z tytułu niedotrzymania z winy TP terminów określonych w Decyzji za każdy dzień przekroczenia terminu przysługuje DR S.A. odszkodowanie w wysokości 1000 PLN (kara umowna).”

TP S.A. odwołała się od tej Decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sąd wydał wyrok oddalający odwołanie TP S.A. Następnie TP S.A. złożyła apelację od powołanego wyroku, ale wkrótce ją cofnęła wobec podpisania w dniu 22 października 2009 roku porozumienia z Prezesem UKE. Tym samym Decyzja ta stała się prawomocna, a TP S.A. jest w pełni zobowiązana do przestrzegania wszystkich jej postanowień. Niestety TP S.A permanentnie i w sposób istotny opóźnia się z realizacją zamówień aktywowania abonentów pozyskiwanych przez DR S.A. Opóźnienia te wynikają z przyczyn leżących wyłącznie po stronie TP S.A.

W związku z tym, po upływie ponad 2 lat stałych opóźnień po stronie TP S.A., począwszy od października 2009 roku DR S.A. rozpoczęła potrącanie przysługujących jej kar umownych od TP S.A. z należnościami TP S.A. wobec DR S.A. wynikających z wykonywanych usług. Według wyliczeń DR S.A. wartość naliczonych kar na dzień dzisiejszy, to jest 11 kwietnia 2011 roku, wynosi około 36 mln zł. Należy tutaj zaznaczyć, iż zgodnie ze złożonymi przez DR S.A. prognozami podłączeń do TP S.A. planowana miesięczna ilość pozyskanych abonentów wynosi 10.000. W przypadku kwestionowania przez TP S.A. obowiązywania umowy z 2002 roku i nie realizacji podłączeń tych abonentów, miesięczna wysokość kar umownych, która byłaby naliczana przez DR S.A. wobec TP S.A., wynosiłaby astronomiczną kwotę 300 mln zł miesięcznie i jest to kwota wynikająca z prawomocnej decyzji Prezesa UKE.

Nie jest intencją DR S.A obciążanie TP S.A tymi kwotami, jednakże w sytuacji opisanej powyżej, zarządowi DR S.A nie pozostaje nic innego jak wszelkimi dopuszczalnymi prawem sposobami walczyć o interesy prawne swojego akcjonariusza, czyli MNI S.A. W związku z tym Zarząd DR S.A. podejmie wszelkie możliwe działania prawne celem wyegzekwowania od TP S.A. należnych DR S.A. praw oraz roszczeń.

Źródło: Grupa MNI

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 3 i 9 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości