PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Modyfikacja stanowiska w sprawie zgód abonentów

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/modyfikacja-stanowiska-w-sprawie-zgod-abonentow-3333.html
QR Code
Modyfikacja stanowiska w sprawie zgód abonentów

Michał Gruszka, 11 lutego 2008, 22:11
Tagi: prawo, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Prezes UKE po otrzymaniu pisma GIODO dokonał zmiany opublikowanego w dniu 16 sierpnia 2007 r. Stanowiska w sprawie zbierania zgód abonentów do OBN i OSA.

W dniu 28 stycznia 2008 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej otrzymał pismo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (scan w załączeniu), zawierające stanowisko, iż po wejściu w życie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej Ustawą, przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni uzyskać od każdego abonenta (niezależnie od daty podpisanej umowy) zgodę na zamieszczenie ich danych w publicznie dostępnym spisie abonentów, rozumianym jako informacja o numerach telefonicznych abonentów (biuro numerów) oraz spis abonentów wydawany w formie książkowej lub elektronicznej. Tak więc od prawie 3,5 roku obowiązywania Ustawy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący ww. usługę publicznie dostępnego spisu abonentów, w opinii GIODO, nie mogą powoływać się, zamieszczając w spisach dane abonentów będących osobami fizycznymi, którzy umowę z dostawcą usług telekomunikacyjnych zawarli przed wejściem w życie Ustawy, na tzw. zgodę domniemaną, która obowiązywała pod rządami ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „starym PT”.

Zgodnie z art. 70 ust. 3 starego PT, abonenci mogli złożyć zastrzeżenie dotyczące umieszczenia w publicznie dostępnym spisie abonentów określonych danych identyfikujących abonenta, dotyczących w szczególności nazwiska, imion, płci albo adresu lub części adresu, a także ich udostępnienia za pośrednictwem służb informacyjnych operatora (biuro numerów). Brak takiego zastrzeżenia ze strony abonenta traktowane było jako domniemana zgoda na umieszczenie jego danych w publicznie dostępnym spisie abonentów.

Wobec braku do tej pory ze strony organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych stanowiska w tym zakresie, biorąc jednocześnie pod uwagę fakt, iż Ustawa nie zawierała przepisów przejściowych regulujących tę kwestię, Prezes UKE wydał interpretację dopuszczającą - w stosunku do abonentów będących osobami fizycznymi, którzy umowę z dostawcą usług telekomunikacyjnych zawarli przed wejściem w życie Ustawy – przyjęcie iż zgoda domniemana, obowiązująca w starym PT, jest ważna, pod warunkiem, że dane tych abonentów po wejściu w życie Ustawy nie były zmieniane, tj. uzupełniane, uaktualniane, nie był rozszerzany ich zakres. Prezes UKE wielokrotnie jednakże podkreślał, iż w interesie dostawcy usług jest uzyskanie zgody abonentów na zamieszczenie ich danych w spisie abonentów i biurze numerów.

Zważywszy na fakt, iż organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest GIODO, który w tej kwestii zajął aktualnie odmienne niż Prezes UKE stanowisko, Prezes UKE zmienił w tym zakresie treść Stanowiska w sprawie zbierania zgód abonentów do OBN i OSA.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 7 i 2 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości