PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Netia: wyniki za 4 kwartał i cały rok 2010

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/netia-wyniki-za-4-kwartal-i-caly-rok-2010-8609.html
QR Code
Netia: wyniki za 4 kwartał i cały rok 2010

Maciej Celmer, 22 lutego 2011, 07:55
Tagi: Netia, Wyniki finansowe

Firma Netia ogłosiła wyniki finansowe za czwarty kwartał ubiegłego roku i cały rok 2010. Spółka zrealizowała stawiane przed sobą cele finansowe. Przychody spółki za 2010 rok wyniosły 1.569,3 mln zł, przy czym zysk netto wyniósł 263,9 mln zł (55,6 mln zł przy wykluczeniu wszystkich pozycji jednorazowych).

Przychody za cały 2010 rok wyniosły 1.569,3 mln PLN i były o 4% wyższe w stosunku do 2009 r. Przychody
IV kwartału 2010 r. były stabilne na poziomie 394,1 mln PLN w porównaniu do 394,5 mln PLN w III kwartale 2010 r.

Skorygowany zysk EBITDA (zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji.) za cały 2010 r. wyniósł 359,5 mln PLN wykazując wzrost o 18% w stosunku do 2009
r., odzwierciedlając grupową redukcję kosztów wynikającą z Programu Profit, synergie wynikające z akwizycji
Tele2 Polska oraz rosnący udział usług LLU w strukturze klientów.

Skorygowany zysk EBITDA za IV kwartał 2010 r. wyniósł 87,7 mln PLN wykazując wzrost o 3% w porównaniu do 85,5 mln PLN uzyskanych w III kwartale 2010 r. oraz o 14% w stosunku do IV kw. 2009 r. Skorygowana marża EBITDA wyniosła 23% za cały 2010 r. i 22% za IV kwartał 2010 r. w stosunku do 20% za 2009 r. oraz 22% w III kwartale 2010 r.

Zysk w kwocie 221,2 mln PLN związany z odwróceniem wcześniejszych odpisów aktualizujących został
odnotowany w IV kwartale 2010 r. w wyniku przeprowadzenia corocznego testu na utratę wartości rzeczowych
aktywów trwałych. Test porównuje wartość księgową rzeczowych aktywów trwałych z estymacją Zarządu co do
przyszłych przepływów pieniężnych z istniejących aktywów i projektów. Kalkulacja powyższa nie obejmuje
projektów modernizacji sieci, które nie weszły jeszcze w fazę realizacji, a zostały ogłoszone w strategii Netii do
2020 roku.

Zysk EBITDA wyniósł 586,4 mln PLN za cały 2010 r. oraz 307,8 mln PLN za IV kwartał 2010 r. wykazując wzrost
o 87% w stosunku do 2009 r. oraz 243% w stosunku do III kwartału 2010 r. Zyski o charakterze jednorazowym
odzwierciedlone w EBITDA były powiązane z wyżej wspomnianym odwróceniem w IV kw. 2010 r. odpisów
aktualizujących w kwocie 221,2 mln PLN, zbyciem sprzętu transmisyjnego dla P4, w wysokości 7,3 mln PLN
w 2010 r. wobec 5,3 mln PLN w 2009 r., oraz pozytywnym efektem księgowym wynikającym z ugody zawartej
z Grupą TP w 2009 r. na kwotę 15,3 mln PLN. Koszty o charakterze jednorazowym dotyczyły kosztów
restrukturyzacyjnych Projektu „Profit”, które wyniosły 0,8 mln PLN w 2010 r. wobec do 11,7 mln PLN w 2009 r.,
oraz poniesionych w 2010 r. kosztów akwizycji w wysokości 0,7 mln PLN. Marża zysku EBITDA wyniosła 37,4% za
2010 r. oraz 78,1% za IV kwartał 2010 r. w stosunku do 20,8% oraz 22,8 % za III kwartał 2010 r. Zysk operacyjny za 2010 r. wyniósł 285,8 mln PLN (58,8 mln PLN zysku przy wykluczeniu wszystkich pozycji jednorazowych) w stosunku do 14,3 mln PLN w 2009 r. (5,4 mln PLN zysku przy wykluczeniu pozycji jednorazowych). Zysk operacyjny za IV kwartał 2010 r. wyniósł 231,3 mln PLN (11,2 mln PLN zysku przy wykluczeniu pozycji jednorazowych) w stosunku do 14,4 mln PLN w III kwartale 2010 r. (10,1 mln PLN zysku przy wykluczeniu pozycji jednorazowych).

Zysk netto wyniósł 263,9 mln PLN za 2010 r. (55,6 mln PLN zysku przy wykluczeniu wszystkich pozycji
jednorazowych) w porównaniu do zysku netto w wysokości 88,7 mln PLN za 2009 r. (strata netto w wysokości
8,9 mln PLN przy wykluczeniu wszystkich pozycji jednorazowych), który to zysk netto w 2009 r. uwzględniał
rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 88,3 mln PLN. Zysk netto za
IV kwartał 2010 r. wyniósł 221,6 mln PLN (19,0 mln PLN zysku przy wykluczeniu wszystkich pozycji
jednorazowych) w stosunku do zysku netto w wysokości 12,4 mln PLN w III kwartale 2010 r. (8,1 mln PLN zysku
przy wykluczeniu wszystkich pozycji jednorazowych).

Środki finansowe wykazane przez Netię na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły 345,2 mln PLN (z czego 173,6 mln PLN stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty, a 171,6 mln PLN bony skarbowe w wartości rynkowej), co łącznie stanowi wzrost o 31,9 mln PLN w stosunku do poziomu środków finansowych z września 2010 r.

Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w całym 2010 r. oraz w IV kwartale 2010 r. OpFCF zdefiniowany jako skorygowany zysk EBITDA pomniejszony o wartość inwestycji kapitałowych z wykluczeniem nabycia sieci ethernetowych, wyniósł 159,7 mln PLN za cały 2010 r., wykazując wzrost o 178% w stosunku do roku ubiegłego, i 13,0 mln PLN w IV kwartale 2010 r.

Netia ogłosiła strategię do 2020 roku łącznie z długoterminową prognozą i polityką dystrybucji środków dla
akcjonariuszy w dniu 13 stycznia 2011 r.

W dniu 22 lutego br. Netia ogłosiła prognozę na 2011 r. zakładającą pozyskanie łącznie od 780.000 do 800.000 klientów usług szerokopasmowych z wyłączeniem potencjalnego wpływu akwizycji sieci ethernetowych, co najmniej utrzymanie bazy klientów usług głosowych oraz uwolnienie łącznie 700 węzłów LLU na koniec 2011 r. Prognozowane przychody szacowane są na poziomie ponad 1.610 mln PLN, zysk EBITDA prognozowany jest na poziomie ponad 405 mln PLN a zysk operacyjny ponad 70 mln PLN. Zarząd Netii szacuje poziom wolnych operacyjnych środków pieniężnych (OpFCF) na poziomie ponad 170,0 mln PLN, a nakłady inwestycyjne na poziomie 230,0 mln PLN. Spółka zakłada osiągnięcie zysku netto w każdym kwartale 2011 r.

Źródło: Netia

reklama

Ostatnie opinie internautów

@Frasier 22.02.2011 @ 08:17
Cieszy dalszy plan rozwoju LLU, bo to jedyna szansa dla Netii na zwiększenie przychodów i przeżycie. Po zawężeniu marży i idącym w parze spadku cen Neostrady nie są już atrakcyjni na BSA(tam gdzie oferowane jest 2/6/20Mbps). Mają większą swobodę kreowania oferty na LLU(tam, gdzie oferowane jest 4/8/20Mbps). Tylko czekać na wyniki TP, która na pewno będzie podkreślać wzrost liczby aktywacji Neostrady. Zresztą chyba RP pisała, że z przecieków wynika, że po raz pierwszy od dawna pozyskali więcej klientów niż Netia.
Ciągle mają górkę pieniędzy powstałą po sprzedaży P4 do wydania na akwizycje innych operatorów. Tyle, że duzi się cenią (zwłaszcza jak sobie wyliczą możliwości finansowe Netii (te 350 milionów+możliwa linia kredytowa)), a dotychczas z sukcesem nabywali jedynie małych operatorów kablowych.Trudno nazwać sukcesem nabycie Tele2, bo z nim wiązała się kara od US (choć nie wiem jak to się skończyło) i mimo wszystko zła opinia. Tele2=akwizytorzy naciągacze, część tego spadło na Netię.
dreamgirl 26.02.2011 @ 16:43
zyski dalej rosną no i gratulacje ale trochę się dziwie bo to jakby przeliczyć na teleefony to na jedną osobę wypada jeden i jeszcze trochę ;p hahaha

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 8 i 4 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości