PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Netia: wyniki za III kwartał 2007 roku

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/netia-wyniki-za-iii-kwartal-2007-roku-2537.html
QR Code
Netia: wyniki za III kwartał 2007 roku

Michał Gruszka, 14 listopada 2007, 13:23 (ostatnio zmodyfikowano w czwartek, 15 listopada 2007 o 10:09)
Tagi: Netia, statystyki, wynik finansowy

Netia SA ogłosiła dziś niepodlegające badaniu skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał i okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2007 r. według MSSF UE.

Najważniejsze wydarzenia:

Baza kliencka usług szerokopasmowych Netii powiększyła się do 171.368 portów na dzień 30 września 2007 r. z poziomu 133.978 portów na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 54.735 portów na dzień 30 września 2006 r., wykazując wzrost o 28% w porównaniu z II kw. 2007 r. i o 213% w skali roku. Na dzień 14 listopada br. Netia obsługiwała ponad 187.000 portów i Spółka podwyższyła prognozę liczby klientów usług szerokopasmowych obsługiwanych do końca bieżącego roku do poziomu co najmniej 210.000.

Netia jest wyraźnym liderem wśród polskich operatorów alternatywnych w zakresie usług szerokopasmowych. Na podstawie opublikowanych danych rynkowych Spółka szacuje, że od stycznia 2007 r. pozyskała 18% nowych przyłączeń netto dla tych usług. Ponadto Netia szacuje, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy udział Spółki w rynku klientów usług szerokopasmowych wzrósł z 1,5% do 3,8%. Netia ocenia, że od stycznia 2007 r. ok. 84% klientów Telekomunikacji Polskiej (,,TP"), którzy zdecydowali się skorzystać z usług bitstreamu wybrało jej usługi.

W dniu 20 sierpnia 2007 r. Netia wprowadziła pakiety usług głosowych i internetowych adresowane do klientów z sektora masowego. Pakiety są dostępne dla klientów obsługiwanych na bazie infrastruktury Netii oraz na liniach TP (w oparciu o umowę bitstreamu (BSA) oraz hurtowy dostęp do abonamentu (WLR)). Zarząd Spółki przewiduje, że nowi klienci usług głosowych świadczonych w oparciu o WLR pozwolą Netii zwiększyć jej bazę abonencką oraz ustabilizować w kilku kolejnych kwartałach przychody z usług głosowych. Na dzień 14 listopada 2007 r. Spółka zawarła ponad 13.000 umów na usługi głosowe świadczone w oparciu o WLR, a pierwsze linie WLR zostały aktywowane z dniem 1 listopada 2007 r.

Zgodnie ze strategią, która zakłada osiągnięcie pozycji lidera usług szerokopasmowych wśród operatorów alternatywnych, Netia jako pierwsza uzyskała wiążącą umowę z TP o uwolnienie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (LLU). Dzięki temu Spółka będzie mogła oferować własne, zróżnicowane usługi szerokopasmowe na bazie sieci dostępowej TP. Prace przygotowawcze nad wdrożeniem projektu LLU są wysoce zaawansowane i Netia zamierza przyłączyć pierwszych klientów tą metodą na przełomie 2007 r. i 2008 r.

Spółka stowarzyszona Netii P4 Sp. z o.o. (,,P4") pozyskała ok. 435.000 klientów usług komórkowych do dnia 30 września 2007 r. i dynamicznie powiększała bazę klientów w IV kw., który jest zazwyczaj najlepszym kwartałem na polskim rynku telefonii komórkowej. P4 poinformowała o przekroczeniu w dniu 15 października br. poziomu 500.000 użytkowników i podtrzymała swój cel zdobycia do końca 2007 r. łącznie ponad 750.000 klientów. Szacunkowy udział P4 w rynku nowych przyłączeń netto wyniósł w III kw. 2007 r. 20%.

W III kw. 2007 r. została uruchomiona własna sieć UMTS spółki P4 w sześciu miastach, w tym w Warszawie i Gdańsku. Dzięki wzrostowi tempa budowy infrastruktury P4 zamierza do końca 2007 r. objąć zasięgiem własnej sieci ok. 20% ludności kraju.

Dane finansowe:

Przychody za okres styczeń-wrzesień 2007 r. wyniosły 615,5 mln zł (162,9 mln euro), wykazując spadek o 6% w stosunku do porównywalnego okresu 2006 r. Przychody za III kw. 2007 r. pozostały na stabilnym poziomie w porównaniu zarówno z I kw. jak i II kw. 2007 r. i wyniosły 205,6 mln zł (54,4 mln euro). Powodem obniżki przychodów w okresie styczeń-wrzesień 2007 r. był spadek przychodów z tytułu usług hurtowych i rozliczeń międzyoperatorskich, a w szczególności niskomarżowych usług tranzytu ruchu głosowego. Przychody z transmisji danych za pierwsze trzy kwartały 2007 r. wzrosły do poziomu 172,2 mln zł (45,6 mln euro), tj. o 43% w porównaniu z analogicznym okresem 2006 r., natomiast kwartalne przychody z tego tytułu wzrosły o 8% w porównaniu z II kw. 2007 r. Powyższy wzrost przychodów z transmisji danych zrekompensował z nawiązką obniżkę przychodów ze sprzedaży bezpośrednich usług głosowych o 10% w porównaniu z okresem styczeń-wrzesień 2006 r. - przychody z tra! nsmisji danych stanowią obecnie 28% przychodów ogółem wobec ich udziału na poziomie 19% rok temu.

EBITDA za okres styczeń-wrzesień 2007 r. wyniosła 153,0 mln zł (40,5 mln euro) w porównaniu do Skorygowanej EBITDA w wysokości 160,8 mln zł za pierwsze trzy kwartały 2006 r. Marża EBITDA wyniosła w okresie styczeń-wrzesień 2007 r. 24,9% w porównaniu do Skorygowanej EBITDA w wysokości 24,6% w tym samym okresie roku ubiegłego. EBITDA za III kw. 2007 r. wyniosła 36,2 zł (9,6 mln euro) w porównaniu do Skorygowanej EBITDA w kwocie 54,0 mln zł za III kw. 2006 r. oraz EBITDA w wysokości 62,2 mln zł za II kw. 2007 r. Marża EBITDA wyniosła w III kw. 2007 r. 17,6% wobec marży Skorygowanej EBITDA na poziomie 23,4% za III kw. 2006 r. i marży EBITDA na poziomie 30,3% za II kw. 2007 r. EBITDA za okres styczeń-wrzesień 2007 r. uwzględnia, pomniejszone o przychody, koszty początkowe związane z projektem bitstream w wysokości 38,3 mln zł (10,1 mln euro), w tym koszty pozyskania klientów w kwocie 18,8 mln zł (5,0 mln euro) oraz pozostałe koszty związane z hurtowym dostępem ! typu bitstream, tranzytem IP, reklamą i obsługą klienta w łącznej kwocie 19,5 mln zł (5,2 mln euro). Wyłączając powyższe koszty początkowe oraz ,,Pozostałe przychody", ,,Pozostałe koszty", ,,Pozostałe zyski/(straty) netto" i niegotówkowe koszty związane z wyceną opcji, marża EBITDA wzrosła w porównywanych okresach dziewięciomiesięcznych z 25,3% do 27,1% dzięki różnorodnym działaniom mającym na celu redukcję kosztów oraz mniejszemu udziałowi niskomarżowych przychodów z tytułu tranzytu ruchu głosowego w przychodach ogółem.

Inwestycje w dynamiczny rozwój bazy klientów P4, związane głównie z kosztami pozyskania klientów i wydatkami na reklamę, są przyczyną wzrostu udziału Netii w początkowych stratach P4 do kwoty 112,3 mln zł (29,7 mln euro) z poziomu 15,0 mln zł za okres styczeń-wrzesień 2007 r., kiedy ta spółka przygotowywała się do uruchomienia działalności komercyjnej.

Strata netto za okres styczeń-wrzesień 2007 r. wyniosła 169,4 mln zł (44,8 mln euro) w porównaniu do straty netto w kwocie 5,5 mln zł (i skorygowanej straty netto w kwocie 56,7 mln zł) za pierwsze trzy kwartały 2006 r. Dodatni wpływ na poziom straty wykazanej w 2006 r. miał zysk z przeszacowania wartości zobowiązań koncesyjnych El-Netu w kwocie 51,2 mln zł. Z kolei ujemny wpływ na poziom straty w 2007 r. miał wzrost straty Netii dotyczącej działalności P4, wynoszący 96,9 mln zł. Czynniki te mają wpływ w 91% na wzrost straty Netii pomiędzy tymi okresami.

Zwiększenia środków trwałych i wartości niematerialnych wyniosły 64,1 mln zł (17,0 mln euro) w III kw. 2007 r. i 153,4 mln zł (40,6 mln euro) w okresie styczeń-wrzesień 2007 r., natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 67,4 mln zł (17,8 mln euro) w III kw. 2007 r. i 177,6 mln zł (47,0 mln euro) w okresie styczeń-wrzesień 2007 r.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 30 września 2007 r. wynosiły 48,4 mln zł (12,8 mln euro). Przed dokonaniem wpłat na kapitał spółki stowarzyszonej P4 w wysokości 101,1 mln zł (26,8 mln euro) oraz płatności związanych z nabyciem trzech spółek internetowych w kwocie 28,5 mln zł (7,5 mln euro) (po uwzględnieniu przejętych środków pieniężnych), Netia wypracowała w okresie styczeń-wrzesień 2007 r. wolne środki pieniężne (*) w wysokości 13,6 mln zł (3,6 mln euro).

W dniu 15 maja 2007 r. Netia zawarła z bankiem Rabobank Polska SA umowę kredytu w wysokości do 300,0 mln zł (79,4 mln euro) (,,Kredyt"). Kredyt został w pełni zabezpieczony, a ostateczny termin jego spłaty przypada dnia 15 listopada 2011 r. Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR powiększoną o marżę zależną od wskaźników finansowych. Kredyt zostanie przeznaczony głównie na finansowanie wydatków inwestycyjnych Spółki. Na dzień 30 września 2007 r. dostępne środki w ramach Kredytu wynosiły 295,0 mln zł (78,1 mln euro).

Na temat wyników Netii pisaliśmy w temacie Netia straciła w III kw. 80,6 mln zł

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 8 i 3 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości