PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Niekorzystny wyrok dla Sferii w sprawie UMTS850

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/niekorzystny-wyrok-dla-sferii-w-sprawie-umts850-8583.html
QR Code
Niekorzystny wyrok dla Sferii w sprawie UMTS850

Maciej Celmer, 17 lutego 2011, 16:51
Tagi: Sferia, UMTS, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), wyrok

W dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny ogłosił wyrok dotyczący skargi Sferia SA od decyzji Prezesa UKE w sprawie odmowy zmiany rezerwacji częstotliwości 824 - 830 MHZ oraz 869 - 875 MHz przyznanych na rzecz Sferii. Połączenie 4 pasm dałoby Sferi możliwość przejścia na UMTS.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, iż Sferia wnosiła o wydanie decyzji zmieniającej decyzję przyznającą rezerwacje częstotliwości w oparciu o art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten mówi, iż „Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony".

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie zmianie decyzji przyznającej rezerwację zgodnie z wnioskiem Sferii sprzeciwiał się interes społeczny, gdyż dokonanie wnioskowanej zmiany doprowadziłoby do powstania zakłóceń podczas użytkowania częstotliwościami z zakresu 876-880 MHz (sąsiadujących z zakresem częstotliwości przyznanych Sferii), który to zakres jest przeznaczony do użytkowania jako rządowy, z zastrzeżeniem uwagi POL 35 (zastrzeżenie to mówi, że w zakresie 876-880 MHz wyjątkowo „dopuszcza się wykorzystywanie zakresów 876,0-877,5 MHz i 921,0-922,5 MHz przez cywilnych użytkowników służby ruchomej na potrzeby łączności kolejowej GSM-R, Takie wykorzystanie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej'').

Sąd wskazał również, że niezasadny był podnoszony przez Sferię zarzut naruszenia art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez wydanie Decyzji bez przeprowadzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od nowa, w całości i niezależnie od postępowania w pierwszej instancji. Zdaniem Sądu w sytuacji, kiedy po wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie pojawiły się żadne nowe okoliczności, a Sferia nie składała żadnych nowych wniosków dowodowych, Prezes UKE w sposób dostateczny ponownie rozważył wszystkie okoliczności sprawy i na ich podstawie wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzje wydana w pierwszej instancji.

Sąd nie podzielił również stanowiska Sferii, iż wydając skarżoną decyzję, Prezes UKE naruszył art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego (zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa) oraz art. 2 Konstytucja RP (zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa) poprzez niedochowanie uzgodnień poczynionych ze stroną w trakcie postępowania administracyjnego, gdyż - jak słusznie podnosił Organ - do żadnego uzgodnienia wszystkich kwestii spornych miedzy Prezesem UKE i Sferią nie doszło, Sferia nie zgodziła się bowiem na zastosowanie zaproponowanych przez Organ rozwiązań technicznych - filtrów górnoprzepustowych, które pozwoliłyby uniknąć zakłóceń.

Sąd stwierdził, iż pomija kwestie mocy prawnej jakichkolwiek uzgodnień pomiędzy podmiotem a Organem.

Wyrok nie jest prawomocny.

Źródło: UKE

reklama

Ostatnie opinie internautów

@Frasier 21.02.2011 @ 08:24
Ta decyzja to powazne kłopoty dla Cyfrowego Polsatu. Przypomnę, że Sferia należy do Zygmunta Solorza. Co będzie dalej? Trudno wyrokować, ale jeżeli pokażą dość determinacji co do komercyjnego wprowadzenia usługi - wierzę w zmianę decyzji.

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 2 i 6 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości