PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Nowe budynki z instalacją telekomunikacyjną

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/nowe-budynki-z-instalacja-telekomunikacyjna-5691.html
QR Code
Nowe budynki z instalacją telekomunikacyjną

Łukasz Roguski, 16 marca 2009, 12:40
Tagi: Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Minister Infrastruktury nałożył na inwestorów obowiązek wyposażenia budynków w instalację telekomunikacyjną od gniazda abonenta do połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną.

12 marca 2009 r. Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie, oprócz usytuowania i szczegółowych warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki, reguluje również zasady wykonywania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach.

Najważniejszą zmianą, wprowadzaną przez ww. rozporządzenie, jest nałożenie na inwestora obowiązku wyposażenia budynku w instalację telekomunikacyjną, obejmującą cały odcinek od połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do gniazda abonenckiego. Dotychczas budynek nie musiał być wyposażony, a jedynie przystosowany do wyposażenia w instalację telekomunikacyjną.

Wprowadzane przepisy zobowiązują inwestorów do należytego przygotowania budynków do potrzeb związanych z dostępem do sieci telekomunikacyjnych, tj. do zapewnienia instalacji wewnątrzbudynkowych i przyłączy telekomunikacyjnych umożliwiających podłączenie sieci telefonicznych, radia, telewizji i dostępu szerokopasmowego do Internetu.

Instalacje telekomunikacyjne wewnątrz budynku muszą być prowadzone w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. Dzięki temu są chronione przed zniszczeniem, nielegalnymi podłączeniami do sieci telefonicznej i telewizji kablowej. Instalacje telekomunikacyjne w budynkach oraz związane z nimi urządzenia muszą zapewnić bezkolizyjność i bezpieczeństwo użytkownikom budynku.

Dotychczasowe wymagania nie zabezpieczały sieci telekomunikacyjnej przed ingerencją osób trzecich. Oznaczało to możliwość dostępu i korzystania z usług telekomunikacyjnych przez osoby nieuprawnione, często na koszt abonenta. Abonent, który otrzymywał zawyżone rachunki musiał udowodnić, że nie korzystał z usług wymienionych w rachunku, co było bardzo trudne.

Rozporządzenie porządkuje sposób połączenia instalacji telekomunikacyjnej wewnątrz budynku z publiczną siecią telekomunikacyjną. Połączenie takie powinno być usytuowane na pierwszej podziemnej lub pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku, a w przypadku systemu radiowego na jego najwyższej kondygnacji, w odrębnym pomieszczeniu lub szafce. Dzięki zniesieniu dowolności w połączeniach sieci, zniknie problem krzyżujących się i oplecionych wokół ścian budynku przewodów.

Rozporządzenie nakazuje również zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej i konieczność uziemienia elementów sieci telekomunikacyjnej. Ochrona przeciwprzepięciowa oraz właściwe uziemienie elementów sieci chroni aparaty końcowe (np. telefon, komputer, telewizor) przed uszkodzeniami spowodowanymi pojawieniem się w sieci zbyt wysokich napięć.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od jego ogłoszenia.

Źródło: UKE

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 8 i 7 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości