PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Odmowa zobowiązania do zmiany RIO

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/odmowa-zobowiazania-do-zmiany-rio-3098.html
QR Code
Odmowa zobowiązania do zmiany RIO

Michał Gruszka, 17 stycznia 2008, 12:08
Tagi: RIO, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Prezes UKE nie przychylił się do wniosku TP w sprawie zobowiązania do zmiany oferty ramowej RIO 2006 w części dotyczącej wysokości opłat.

W dniu 10 stycznia 2008 r., po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Telekomunikacji Polskiej S.A., Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję odmawiającą zobowiązania do zmiany oferty ramowej RIO 2006 w części 5 oferty - „Opłaty”. Za podstawę żądania zobowiązania do zmiany RIO w zakresie opłat TP S.A wskazała zmianę warunków rynkowych, tj. wydanie w dniu 14 sierpnia 2007 r. Opinii przez Niezależnego Biegłego Rewidenta – Spółkę Ernst&Young Audit Sp. z o.o. w sprawie audytu kosztów TP S.A.

W ocenie Prezesa UKE, w przedmiotowej sprawie nie wystąpiły przesłanki z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, tzn. nie wystąpiła zmiana warunków rynkowych ani też zmiana zapotrzebowania na usługi, uzasadniające przychylenie się do wniosku TP S.A.

U podstaw stwierdzenia braku przesłanek do zastosowania art. 43 ust. 2 Prawo telekomunikacyjne znalazły się takie okoliczności, jak:
oparcie wniosku TP S.A na fakcie wydania opinii przez biegłego rewidenta, który w ocenie Prezesa UKE nie stanowi wystarczającego dowodu dla stwierdzenia, że zaistniała zmiana warunków rynkowych, uzasadniająca modyfikację Oferty RIO 2006,
po dokonaniu analizy kosztów usługi PSI (płaska stawka interkonektowa) wskazanych w sprawozdaniach TP S.A. z prowadzonej kalkulacji kosztów, dokonane obliczenia wskazują, że kwoty podane w sprawozdaniach TP S.A. dotyczą innej usługi niż ta opisana w Ofercie RIO 2006,
nie prawidłowe, w ocenie Prezesa UKE, zastosowanie zasady efektywnego operatora w kalkulacjach kosztów przeprowadzonych przez TP S.A.,
TP S.A. przeprowadziła wadliwą alokację procesów, np. dla usług dzierżawy łączy, czy usług abonamentu PSTN, połączeń telefonicznych, dokonała innych niż zatwierdzona przez Prezesa UKE alokacja kosztów, co ma wpływ na wyniki kalkulacji kosztów tych usług.

W związku z powyższym, Prezes UKE nie mógł przychylić się do wniosku TP S.A.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 9 i 0 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości