PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Odroczono rozprawę w sprawie kary dla TP

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/odroczono-rozprawe-w-sprawie-kary-dla-tp-5079.html
QR Code
Odroczono rozprawę w sprawie kary dla TP

Piotr Baranowski, 20 listopada 2008, 11:46 (ostatnio zmodyfikowano w czwartek, 20 listopada 2008 o 11:47)
Tagi: Neostrada, SOKiK (Sąd Ochrony Konkurencji i Klientów), Telekomunikacja Polska (TP SA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), Internet

Sąd Ochrony Konkurencji i Klientów odroczył bezterminowo rozprawę w sprawie kary 338.970.000 złotych za nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektu cennika i regulaminu usługi neostrada tp, obejmujących w szczególności opłatę za utrzymanie łącza tp.

W dniu 18 listopada 2008 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie - Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 21 lutego 2007 r. (DRTD-WUD-079/2006(42). Decyzją tą Prezes UKE nałożył na TP karę pieniężną w maksymalnej ustawowej wysokości 338.970.000,00 złotych za to, że TP nie wypełniła:

  • obowiązku regulacyjnego w zakresie przedstawienia Prezesowi UKE do zatwierdzenia Cennika usługi neostrada tp oraz Regulaminu świadczenia usługi neostrada tp, obowiązujących od dnia 15 lutego 2007 r., które to dokumenty w swoich postanowieniach obejmują w szczególności opłatę za usługę utrzymania łącza tp;
  • obowiązku regulacyjnego w zakresie określenia ceny usługi utrzymania łącza tp na podstawie kosztów jej świadczenia oraz wymagań dotyczących ustalenia ceny za tę usługę, o których mowa w art. 61 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, tj. wymogu stosowania przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów ustalenia ceny usługi utrzymania łącza tp.

W związku z dokonaniem przez TP rozdzielenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu neostrada tp od usług telefonicznych dostępnych w publicznej sieci telefonicznej, Spółka poczyniła określone zmiany w dokumentach, określających nowe warunki świadczenia usługi neostrada tp. W szczególności, w Cenniku usługi neostrada tp, obowiązującym od dnia 15 lutego 2007 r., TP wprowadziła dodatkową opłatę za usługę utrzymania łącza tp na poziomie 36,60 zł brutto.

Zmiana cennika i regulaminu odnosząca się w swoich postanowieniach do przedmiotowej opłaty nie była przedmiotem przedłożenia do zatwierdzenia Prezesa UKE, pomimo spoczywającego na Spółce w tym zakresie obowiązku.

W niniejszej sprawie TP wniosła do Sądu pismem z dnia 17 listopada 2008 r. o zawieszenie przedmiotowego postępowania. TP złożyła również wniosek o skierowanie, w trybie art. 248 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zarządzenia Sądu w przedmiocie przesłania treści skargi, która w 18 września 2008 r. skierowana była przez Komisję Europejską przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a dotyczyła podjęcia przez UKE działań regulacyjnych detalicznych cen dostępu szerokopasmowego bez przeprowadzenia przeglądu rynku, który na mocy przepisów W niniejszej sprawie TP wniosła do Sądu pismem z dnia 17 listopada 2008 r. o zawieszenie przedmiotowego postępowania. TP złożyła również wniosek o skierowanie, w trybie art. 248 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zarządzenia Sądu w przedmiocie przesłania treści skargi, która w 18 września 2008 r. skierowana była przez Komisję Europejską przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a dotyczyła podjęcia przez UKE działań regulacyjnych detalicznych cen dostępu szerokopasmowego bez przeprowadzenia przeglądu rynku, który na mocy przepisów unijnych wymagany jest przed przyjęciem nowych przepisów.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – dla uzyskania pełnej wiedzy, co do wskazywanego przez TP związku pomiędzy decyzją Prezesa UKE nakładającą karę a postępowaniem przeciwko Polsce, postanowił zwrócić się do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej o przesłanie skargi.

Sąd odroczył rozprawę bezterminowo.

Sygn. akt XVII AmT 22/07

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 10 i 13 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości