PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Oferta dostępu do sieci TP EmiTel

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/oferta-dostepu-do-sieci-tp-emitel-2706.html
QR Code
Oferta dostępu do sieci TP EmiTel

Michał Gruszka, 3 grudnia 2007, 12:10
Tagi: EmiTel, Telekomunikacja Polska (TP SA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

TP EmiTel Sp. z o.o. została zobowiązana do przedłożenia projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usług transmisji radiofonicznych i telewizyjnych na mocy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 9 listopada 2006 r. stwierdzającej pozycję znaczącą Spółki na rynku transmisji programów radiofonicznych i telewizyjnych (rynek 18).

Po rozpoznaniu wniosku TP EmiTel z dnia 9 lutego 2007 r., złożonego w wykonaniu ww obowiązku regulacyjnego, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzją z dnia 28 listopada 2007 r. zmienił projekt przedstawiony przez TP EmiTel Sp. z o.o. i zatwierdził „Ofertę ramową o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usług transmisji radiofonicznych i telewizyjnych” w brzmieniu zawartym w załączniku nr 1 do decyzji.

Jest to pionierska oferta na rynku "broadcastingu", której celem jest umożliwienie zapoczątkowania konkurencji na tym rynku, poprzez dopuszczenie operatorów stanowiących potencjalną konkurencję dla TP EmiTel.

Oceniając przedłożony przez TP EmiTel projekt Oferty ramowej Prezes UKE doszedł do wniosku, że konieczne jest dokonanie w nim szeregu istotnych zmian. Jedną z jej najistotniejszych zmian jest znaczące obniżenie opłat za usługi dostępowe w stosunku do oferowanych przez TP EmiTel, ale także wprowadzenie szerokiego zakresu oferowanych usług, takich jak: kolokacja nadajników i innych urządzeń, dostęp do konstrukcji wysokościowych, dostęp do nadawczych systemów antenowych, łączy dosyłowych, itp.

Prezes UKE miał także na względzie ustalenie procedur związanych z uzyskaniem dostępu tak, by współpraca między zainteresowanymi operatorami mogła przebiegać w możliwe sprawny sposób - przy zachowaniu stosownych wymogów związanych z bezpieczeństwem sieci.

Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Wysokość opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego stosowanych przez TP EmiTel Sp. z o.o. na rynku świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym.

Po zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie oceny prawidłowości wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego stosowanych przez TP EmiTel Sp. z o.o. na rynku świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym (rynek 18), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska podpisała w dniu 28 listopada 2007 r. decyzję nakładającą na TP EmiTel obowiązek dostosowania wysokości powyższych opłat do poziomu określonego w tej decyzji.

Ocena dokonana przez Prezesa UKE zgodnie z art. 40 Prawa telekomunikacyjnego wykazała rozbieżności w stosunku do opłat stosowanych przez TP EmiTel. W związku z tym Prezes UKE określił w decyzji wysokość opłat i nałożył na TP EmiTel obowiązek odpowiedniego dostosowania opłat obecnie stosowanych przez Spółkę.

Decyzji Prezesa UKE został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja o wysokości opłat zawiera informacje pochodzące z dokumentów objętych klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”, zatem nie może być przedmiotem publikacji.

Źródło: uke

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 5 i 2 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości