PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Oferta kanalizacji kablowej w NSA

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/oferta-kanalizacji-kablowej-w-nsa-4627.html
QR Code
Oferta kanalizacji kablowej w NSA

Michał Gruszka, 4 lipca 2008, 11:12
Tagi: prawo, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

W dniu 3 lipca 2008 r. odbyło się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym posiedzenie w sprawie ze skargi kasacyjnej Telekomunikacji Polskiej S.A. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 września 2007 r. odrzucającego skargę TP na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2006 r. w przedmiocie zmiany i zatwierdzenia oferty ramowej dotyczącej infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kanalizacji kablowej.

Stan faktyczny sprawy

Na decyzję Prezesa UKE z dnia 30 czerwca 2006 r. w przedmiocie zmiany i zatwierdzenia oferty ramowej dotyczącej infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kanalizacji kablowej skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożyły TP oraz Związek Telewizji Kablowych Izba Gospodarcza w Łodzi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) wyrokiem z dnia 15 grudnia 2006 r. oddalił skargę wniesioną przez Związek Telewizji Kablowych Izba Gospodarcza w Łodzi. Następnie w dniu 13 lutego 2007 r. WSA po rozpoznaniu skargi TP, postanowił zawiesić z urzędu postępowanie sądowo-administracyjne do czasu uprawomocnienia się wyroku z dnia 15 grudnia 2006 r. wydanego w sprawie ze skargi na tę samą decyzję wniesioną przez Związek Telewizji Kablowej Izba Gospodarcza w Łodzi.

Z dniem 26 marca 2007 r. uprawomocnił się wyrok WSA z dnia 15 grudnia 2006 r. oddalający skargę wniesioną przez Związek Telewizji Kablowych Izba Gospodarcza w Łodzi. Z uwagi na uprawomocnienie się wyroku została wyznaczona rozprawa w sprawie ze skargi TP, po rozpoznaniu której w dniu 7 września 2007 r. WSA postanowił skargę TP odrzucić, wskazując jako podstawę odrzucenia skargi art. 58 § 1 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie tym przepisem, sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została prawomocnie osądzona.

Na powyższe postanowienie WSA skargę kasacyjną wniosła TP wskazując w niej, iż Sąd naruszył art. 58 § 1 w związku z art. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. W ocenie TP naruszenie to polegało na uznaniu przez Sąd, że wydanie wyroku przez WSA na podstawie skargi jednej ze stron administracyjnego postępowania skutkuje powstaniem stanu powagi rzeczy osądzonej także w odniesieniu do pozostałych stron tego samego administracyjnego postępowania sądowego.

Rozstrzygnięcie NSA

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem wydanym na dzisiejszej rozprawie uchylił zaskarżone przez TP postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

W ustnych motywach wyroku NSA, na podstawie niniejszego stanu faktycznego wskazał, iż:
WSA winien był połączyć do wspólnego orzekania sprawę ze skargi wniesionej przez TP i sprawę ze skargi Związku Telewizji Kablowych Izba Gospodarcza w Łodzi na decyzję Prezesa UKE z 30 czerwca 2006 r.;
uznanie przez WSA, iż brak połączenia ww. spraw do wspólnego orzekania, nie uprawniało sądu I instancji do przyjęcia, iż skoro wyrok z dnia 15 grudnia 2006 r. jest prawomocny, to sprawę uważa się za rozstrzygniętą;
powyższe ustalenia WSA doprowadziły sąd I instancji do błędnego, w ocenie NSA, uznania, że skargę TP należy odrzucić.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 9 i 2 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości