PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Oferta ramowa Bitstream Access

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/oferta-ramowa-bitstream-access-4145.html
QR Code
Oferta ramowa Bitstream Access

Michał Gruszka, 7 maja 2008, 11:17
Tagi: Bit Stream Access (BSA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Nowa oferta określająca ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego, w tym usługi szerokopasmowej transmisji danych.

W dniu 6 maja 2008 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję w sprawie zmiany i zatwierdzenia projektu Oferty Ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego, w tym usługi szerokopasmowej transmisji danych, przedłożonego przez Telekomunikację Polską S.A. w wyniku wykonania obowiązku nałożonego decyzją Prezesa UKE z dnia 14 lutego 2007 r. (decyzja dla rynku 12).

Przedmiot oferty BSA

Przedmiotem Oferty jest zapewniany przez Telekomunikację Polską S.A. dostęp do Lokalnej Pętli Abonenckiej poprzez Węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (ang. Bitstream Access), przy wykorzystaniu (innych elementów) infrastruktury sieci telekomunikacyjnej, z zastrzeżeniami dotyczącymi ograniczeń technicznych Lokalnych Pętli Abonenckich.

Oferta BSA ma na celu umożliwić Operatorowi Korzystającemu kształtowanie i świadczenie własnych usług szerokopasmowych oraz odsprzedaż usługi detalicznej TP. W ramach Oferty TP zapewni dostęp telekomunikacyjny na poziomie: DSLAM, ATM (regionalnego i lokalnego) oraz IP (Zarządzanego i Niezarządzanego) w zakresie świadczenia usług szerokopasmowych.

Szerszy zakres usług

Oferta Ramowa BSA w brzmieniu zatwierdzonym decyzją poszerza zakres usług udostępnionych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na mocy poprzednio obowiązującej oferty BSA z 2006 r. w następujących zakresach:

1. Technologia xDSL – Oferta Ramowa obejmuje swoim zakresem szerszą gamę produktów z rodziny technologii DSL. Oprócz dostępnego na podstawie dotychczas obowiązującej Oferty Ramowej technologii ADSL, Oferta Ramowa umożliwia także korzystanie z technologii VDSL (do 55 Mbit/s download i 15 Mbit/s upload) i SDSL (do 5,6 Mbit/s upload i download). Zastosowanie tych technologii pozwala na oferowanie dostępu szerokopasmowego do Internetu o wyższych przepływnościach a także na oferowanie dostępu symetrycznego, co ma znaczenie dla odbiorców usługi, którzy sami zamierzają świadczyć usługi społeczeństwa informacyjnego, a więc oparte na dostępie do sieci Internet.

2. Nowe poziomy dostępu do sieci – Oferta Ramowa oprócz znanego z poprzedniej Oferty BSA poziomu ATM, pozwala na połączenie sieci Operatorów Korzystających (dalej OK) i TP także na poziomie DSLAM i IP. Pozwala to na uzyskanie dostępu do sieci TP także tym operatorom, którzy z racji późniejszego debiutu na rynku telekomunikacyjnym, lub podjętych decyzji strategicznych nie inwestowali w sieć ATM. Dostęp na poziomie IP umożliwia rozpoczęcie współpracy z TP już przy wybudowaniu jednego Punktu Dostępu do Usługi (PDU), dla objęcia zasięgiem całego kraju. Wprowadzone ograniczenie pojemności PDU na poziomie IP do 1 GE ma na celu promowanie inwestycji i racjonalniejsze wykorzystanie zasobów sieciowych TP. W raz z rozwojem bazy klientów OK mają możliwość budowy kolejnych PDU na poziomie IP lub korzystania z poziomu dostępu ATM lub DSLAM.

3. Poziom IP Niezarządzanego – jest to poziom dostępu do sieci TP nie wymagający od Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego budowania PDU. Oznacza to, że Oferta Ramowa dopuszcza korzystanie z sieci TP w modelu Dostawcy usług. Jest to istotne, gdyż pozwala na wejście na rynek podmiotów, które nie posiadają własnej sieci, ale dysponując rozwiniętymi kanałami sprzedaży oraz odpowiednio łącząc produkty będą mogli wprowadzić nową jakość na rynek dostępu szerokopasmowego do sieci Internet.

Korzyści dla Abonentów

Z punktu widzenia efektu dla Abonentów bardzo istotne wydają się być postanowienia Oferty ramowej BSA dotyczące jakości świadczonych usług:

1. Oferta Ramowa wprowadza nowe klasy ruchu na poziomie ATM. Zaznaczyć należy, że świadczone przez TP usługi Neostrada wykorzystują klasę ruchu UBR, która de facto opiera się na zasadzie „best effort” i nie pozwala na danie jakiejkolwiek gwarancji odnośnie przepływności dla odbiorcy usługi. Wprowadzone Ofertą Ramową nowe klasy ruchu w sieci ATM (nrt-VBR, rt-VBR i CBR) pozwalają na zagwarantowanie określonej średniej lub dostępnej przepływności pomiędzy Abonentem a PDU, co w rezultacie może być wykorzystane przez OK do tworzenia ofert detalicznych dla Abonentów, z gwarancją przepływności.

2. Gwarantowana dostępność łącza – Prezes UKE postanowił także wprowadzić do Oferty Ramowej zapisy nakazujące TP utrzymywanie określonej dostępności łącza w ciągu roku. Zapisy te są niezwykle istotne ze względu na ochronę interesów Abonentów, którzy w związku z powyższym mogą oczekiwać zmniejszenia ilości awarii i przerw w świadczeniu usługi. Do tej pory podobnymi gwarancjami objęci byli tylko klienci biznesowi TP, dzięki zapisom w Ofercie Ramowej pojęcie „jakości” świadczonych usług może stać się aktualne także dla klientów indywidualnych.

Nie mniej istotna od jakości świadczenia usług jest także ich cena. W tym zakresie Oferta Ramowa opiera się na sprawdzonej i zaakceptowanej przez Sądy Administracyjne metodzie cena detaliczna minus. Poniższa tabela prezentuje zestawienie wysokości upustów hurtowych (opłat) dla poszczególnych poziomów dostępu do sieci TP i poszczególnych technologii DSL (w przypadku dostępu na poziomie ATM, wskazany upust dotyczy klasy ruchu UBR).

Technologia DSL
Poziom DSLAM (PLN/m-c)
Poziom ATM (upust hurtowy w %)
Poziom IP Zarządzane (upust hurtowy w %)
Poziom IP Niezarządzane (upust hurtowy w %)

ADSL
15,30
51,75
44,47
22,66

VDSL
17,00
48,42
41,13
21,84

SDSL
30,00
22,91
15,62
17,09

Jak wynika z powyższego zestawienia Oferta Ramowa utrzymuje w zasadzie w niezmienionej wysokości upust hurtowy określony w dotychczas obowiązującej ofercie. Upust hurtowy liczony jest od ceny referencyjnej, ustalanej jako średnia miesięczna opłata detaliczna za usługę Neostrada TP wg najtańszej oferty TP w danej przepływności. Przy czym Oferta Ramowa nie stara się powtarzać „filozofii” tworzenia cennika detalicznego TP i nie wprowadza wymogu zawierania umowy na czas określony między Operatorem Korzystającym a TP na dane łącze abonenckie. Prezes UKE uznał, że wprowadzenie opłat za aktywację i dezaktywację usługi na danym łączu oraz opłaty Abonamentowe w pełni pokrywają koszty TP i nie ma potrzeby wprowadzania gwarantowanego czasu amortyzacji kosztów w postaci umów terminowych.

Z punktu widzenia Abonentów oznacza to, że umowy terminowe (np.: popularne w tej chwili umowy 3 letnie) nie znajdują już uzasadnienia w zapisach oferty regulującej stosunki między TP a OK. Prezes UKE ocenia, że takie rozwiązanie pozwoli na zwiększenie konkurencyjności rynku i stworzenie bardziej elastycznych warunków dla OK. Dodatkowo powinno przyczynić się do ograniczenia stosowania „monstrualnych” kar umownych za przedterminowe rozwiązanie umowy abonenckiej.

Zdaniem Prezesa UKE nowa Oferta Ramowa BSA przyczyni się do dalszej liberalizacji rynku usług dostępu szerokopasmowego do sieci Internet wpływając na wzrost konkurencji na tym rynku. Jak wskazują doświadczenia związane z poprzednią Ofertą Ramową, rozwój konkurencji w relacjach międzyoperatorskich przekłada się na obniżenie kosztów dostępu do Internetu dla Abonentów. Wprowadzając niniejszą Ofertę Prezes UKE ma nadzieję, że rywalizacja konkurencyjna zacznie dotyczyć także jakości świadczonych usług.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Operate 8.05.2008 @ 21:01
BSA zmienia twarz. alternatywni operatorzy znów będą mieli łatwiej. Netia ma zamiar przejąć dużą liczbę klientów netii dzięki technologii LLU a teraz jeszcze BSA im się poprawiło ;) no to tepsa chyba nie jest pocieszona.
Slayer 9.05.2008 @ 16:31
TP to jest generalnie w .. ciemnym punkcie. 300 tys. klientów uciekło im w ostatnim roku. Głowny kierunek migracji to właśnie Netia. Teraz kolejna oferta wchodzi: 1 MB za 1 PLN. Pewnie kolejne straty dla TP.

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 0 i 7 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości