PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Oświadczenie UKE w sprawie publikacji ofert TP

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/oswiadczenie-uke-w-sprawie-publikacji-ofert-tp-283.html
QR Code
Oświadczenie UKE w sprawie publikacji ofert TP

Piotr Baranowski, 8 lutego 2007, 16:56
Tagi: Telekomunikacja Polska (TP SA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

UKE przedstawiło swoje oficjalne stanowisko w sprawie publikacji cenników nowych ofert Telekomunikacji Polskiej.

W odpowiedzi na zarzuty Telekomunikacji Polskiej S.A. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oświadcza, iż opublikowane przez niego komunikaty dotyczące podjętych konsultacji wobec przedkładanych przez TP S.A cenników nie naruszają w jakikolwiek sposób obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Treść publikowanych komunikatów została przygotowana w taki sposób, aby zapewnić ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa z jednej strony oraz zapewniać realizowanie ustawowego celu w postaci zapewnienia użytkownikom maksymalne korzyści w zakresie różnorodności ceny i jakości usług telekomunikacyjnych.

Przepisy powołanej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawierają definicję „tajemnicy przedsiębiorstwa” do której ustawodawca zaliczył nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Na podstawie przepisów przedmiotowej ustawy za tajemnicę przedsiębiorstwa uznać można jedynie te informacje, które posiadają wartość gospodarczą. Zgodnie z stanowiskiem doktryny chodzi tu jednak o wartość gospodarczą w ujęciu obiektywnym, a nie w odniesieniu do subiektywnego postrzegania problemu przez przedsiębiorcę. Przyjęcie subiektywnej oceny przez przedsiębiorcę wartości przekazywanych informacji, mogłoby doprowadzić do dochodzenia przez nich ochrony wszelkich, nawet mało istotnych lub nie mających w rzeczywistości wartości gospodarczej informacji.

Jednocześnie warunkiem zakwalifikowania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa i objęcia jej stosowną ochroną jest podjęcie przez przedsiębiorcę niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i zawężenia grona osób mogących mieć do nich dostęp (warunek ten nie został przez TP S.A. spełniony w przypadku projektu cennika Plan tp zawsze za darmo i 120 minut za darmo z Poleceniem zapłaty lub Zleceniem stałym. Jedynie projekt cennika Karty telefoniczne tp z impulsami gratis był oznaczony jako tajemnica TP).

TP S.A. prezentuje niekonsekwentne stanowisko w sprawie publikacji przez UKE ogólnych informacji o projektach cenników, gdyż nie zgłosiła zastrzeżeń do wcześniej upublicznionych na stronie UKE informacji dotyczących projektów cenników: grupa biznesowa tp konto, podwyższenie opłaty za zawieszenie świadczenia usług telefonicznych, czy edukacja z Internetem TP – wdzwoń szkołę.

Przedstawienie przez Prezesa UKE jedynie najbardziej ogólnych informacji dotyczących przedkładanych przez TP S.A. cenników nie może w jakikolwiek sposób stanowić podstawy twierdzeń TP S.A. o nieuprawnionym upublicznieniu szczegółów konsultacji - gdyż taki fakt po prostu nie ma miejsca.

Prezes UKE jednocześnie oświadcza, iż będzie z całą stanowczością realizował konsekwentnie w ramach przyznanych mu kompetencji ustawowy cel w postaci zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności ceny i jakości usług telekomunikacyjnych.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 8 i 1 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości