PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Pakiet specjalny dla osób o niskich dochodach

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/pakiet-specjalny-dla-osob-o-niskich-dochodach-4237.html
QR Code
Pakiet specjalny dla osób o niskich dochodach

Michał Gruszka, 15 maja 2008, 11:01
Tagi: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Nowy plan taryfowy Telekomunikacji Polskiej S.A. uwzględniający możliwości ekonomiczne osób o niskich dochodach, pobierających zasiłek stały z OPS.

Pismem z dnia 21 stycznia 2008 r. Telekomunikacja Polska S.A. - wykonując nałożone na nią obowiązki regulacyjne - przedłożyła Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej do zatwierdzenia projekt zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych tp w zakresie wdrożenia oferty uwzględniającej możliwości ekonomiczne użytkowników końcowych o niskich dochodach.

W konsekwencji szczegółowych uzgodnień pomiędzy Prezesem UKE a TP, z dniem 1 czerwca 2008 r. Spółka ma możliwość wdrożenia oferty dla osób najbardziej potrzebujących, stanowiącej wypełnienie spoczywającego na niej w ramach usługi powszechnej obowiązku świadczenia osobom o niskich dochodach pakietu specjalnego uwzględniającego ich możliwości ekonomiczne.

Nowy plan telefoniczny jest korzystniejszy od aktualnie oferowanych przez TP planów telefonicznych, w tym również od obecnie obowiązującego planu tp socjalnego, przy czym jest również obwarowany pewnymi ograniczeniami, w szczególności w zakresie grona jego odbiorców. Pakiet specjalny jest bowiem dedykowany bardzo wąskiej grupie odbiorców, tj. osobom, które pobierają świadczenia pieniężne w formie zasiłku stałego z Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS). Osobom tym będą potwierdzane przez OPS uprzednio otrzymane od TP bony. Bony te będą uprawniały do korzystania z tego planu od dnia aktywacji, przez okres 12 pełnych okresów rozliczeniowych następujących po dniu aktywacji. Przed końcem okresu uprawniającego do korzystania z planu specjalnego, Abonent będzie zobowiązany do złożenia nowego bonu.

Ogólne parametry oferty:

1) Opłata abonamentowa w przedmiotowym planie została ustalona na poziomie niższym o ok. 35% w stosunku do opłaty za abonament w planie tp socjalnym.

2) Abonament ten uwzględnia dodatkowo określoną pulę bezpłatnych minut połączeń:
z których abonent będzie mógł skorzystać bez konieczności składania dodatkowego zamówienia,
które w przypadku niewykorzystania w danym okresie rozliczeniowym przechodzą na kolejny okres,
które będą rozliczane sekundowo.

3) Połączenia w puli minut w abonamencie, jak i poza nią będą rozliczane w nowym planie co do sekundy, a nie jak dotychczas w planie tp socjalnym – jednostką taryfikacyjną, co jest zdecydowanie korzystniejsze dla abonenta.

4) W zdecydowanej większości opłaty za połączenia w planie specjalnym uległy obniżeniu w porównaniu do planu tp socjalny.

5) Użytkownikom planu specjalnego umożliwiono wykonywanie połączeń za pośrednictwem innych dostawców usług telekomunikacyjnych – w przypadku planu tp socjalny obowiązuje twarda preselekcja.

6) Spółka przewidziała również w niniejszej Ofercie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, polegające m.in. na przyznaniu 50% ulgi w opłacie abonamentowej, na podstawie orzeczeń Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności.

7) Użytkownicy planu specjalnego mogą korzystać z usług dostępu do Internetu, zarówno TP, jak i konkurencyjnych operatorów.

Uzasadnienie dla określenia przez TP tak wąskiego grona odbiorców tego planu, przejawia się w szczególności w:
bardzo korzystnych dla abonentów warunkach pakietu specjalnego, które w zdecydowany sposób odbiegają od ofert komercyjnych TP (innych planów taryfowych),
ograniczonej w obecnym stanie prawnym możliwości weryfikacji osób uprawnionych do korzystania z planu specjalnego,
dużym prawdopodobieństwie wystąpienia dopłaty do kosztu netto z tytułu świadczenia tego planu, gdyż świadczenie planu specjalnego dla jednego abonenta przynosi straty (koszty przewyższają przychody), a wysokość kosztu netto na tym planie uzależniona jest wprost proporcjonalnie od liczby abonentów.

Dodatkowo należy podkreślić, iż Spółka wbrew pierwotnym planom, zdecydowała się na utrzymanie w ofercie do dnia 1 grudnia 2008 r. planu tp socjalnego. Plan ten stanie się planem tp poza ofertą, na który zostanie zakończone przyjmowanie zamówień. Po jego wycofaniu ze sprzedaży będzie on dalej świadczony na niezmienionych warunkach, tj. bez podwyżek abonamentu, osobom, które go zamówiły przed terminem jego wycofania. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, iż obecny projekt zmiany cennika nie przewiduje wymogu przejścia dotychczasowych abonentów do innych planów tp, w związku z czym nie jest możliwe przeprowadzenie przez TP twardej migracji dotychczasowych abonentów planu tp socjalny.

Po ocenie pierwszego okresu funkcjonowania planu specjalnego, TP i UKE podejmą prace nad możliwościami wprowadzenia planu specjalnego II dla użytkowników, których wprawdzie jedynymi przychodami nie są wyłącznie świadczenia pieniężne w formie zasiłku stałego z Ośrodków Pomocy Społecznej, ale ich status ekonomiczny nadal nie umożliwia im korzystania z komercyjnego dostępu do usług telekomunikacyjnych.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 9 i 0 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości