PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Pozycja rynkowa ST WIST

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/pozycja-rynkowa-st-wist-3160.html
QR Code
Pozycja rynkowa ST WIST

Michał Gruszka, 22 stycznia 2008, 23:07
Tagi: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

W decyzji wydanej 22 stycznia 2008 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalił, na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST z siedzibą w Łące (dalej ST WIST), zgodnym z obszarem sieci, w której następuje zakończenie połączenia, nie występuje skuteczna konkurencja.

W związku z tym Prezes UKE wyznaczył ST WIST jako przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zajmującego znaczącą pozycję na tym rynku oraz nałożył następujące obowiązki regulacyjne:
obowiązek polegający na uwzględnianiu uzasadnionych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących, w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ST WIST;
obowiązek polegający na równym traktowaniu przedsiębiorców telekomunikacyjnych co do dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usług zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej spółki ST WIST, w szczególności przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach, a także oferowanie usług oraz udostępnianie informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa lub w stosunkach z podmiotami zależnymi;
obowiązek polegający na ogłaszaniu informacji w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, w tym specyfikacji technicznych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasad i warunków świadczenia usług oraz korzystania z sieci, a także opłat).

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych i klientów biznesowych. W ofercie ST WIST znajdują się następujące usługi:
usługi telefoniczne (dostęp ISDN, usługi głosowe na numery 0-80xx oraz na numery 0-700);
transmisja danych;
dostęp do sieci Internet.

Spółdzielnia WIST świadczy usługi telekomunikacyjne na terenie następujących gmin powiatu rzeszowskiego: Czarna, Głogów Małopolski, Kamień oraz Krasne. Spółdzielnia WIST powstała w 1991 roku na bazie Społecznych Komitetów Telefonizacji Wsi działających w miejscowościach i wsiach gminy Krasne i Trzebownisko. Fundusz udziałowy Spółdzielni tworzą wkłady osób indywidualnych, zakładów pracy i gmin w budowę infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej przez Spółdzielnię WIST do świadczenia usług.

Rynek 9 - świadczenia usługi zakańczania połączeń w poszczególnych stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych - jest rynkiem charakterystycznym jeśli chodzi o pozycję rynkową przedsiębiorców na nim działających. Mamy tu bowiem do czynienia z sytuacją, w której każdy operator stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej jest jedynym dostawcą usługi zakańczania połączeń we własnej sieci. Oznacza to, że tylko w obszarze sieci konkretnego operatora można mówić o jednorodnej usłudze zakańczania połączeń. Lokalizacja stacjonarna jest bowiem ściśle związana z siecią danego operatora. Przyłączenie użytkownika końcowego do sieci operatora powoduje, że tylko on uzyskuje techniczną możliwość zakańczania połączeń kierowanych do lokalizacji (numerów) tego użytkownika, funkcjonujących w jego sieci. Oznacza to, że każdy operator jest monopolistą w zakresie zakańczania połączeń we własnej sieci.

Opisana powyżej sytuacja występuje na rynku zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST. Operator ten posiada zatem pozycję znaczącą w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Obowiązki regulacyjne nakładane na operatorów alternatywnych, w tym na Spółdzielnię WIST różnią się od obowiązków nakładanych na Telekomunikację Polską S.A. Wynika to z dwóch czynników.

Po pierwsze Spółdzielnia WIST jest przedsiębiorcą dopiero rozwijającym działalność na rynku i nakładane obowiązki regulacyjne muszą być dla niej możliwe do zrealizowania i nie mogą być nadmiernie obciążające w stosunku do zidentyfikowanych problemów i w sposób nieuzasadniony kosztowne.

Po drugie, znacząca asymetria w sile rynkowej pomiędzy Spółdzielnią WIST (oraz innymi operatorami alternatywnymi) a TP S.A. powoduje, iż Spółdzielnia WIST żeby pozyskać i utrzymać klientów musi łączyć się z TP S.A. Oznacza to, że jej działania w dużym stopniu zdeterminowane są istnieniem silnego nabywcy, z którym współpraca stanowi wzorzec i punkt wyjścia dla współpracy z innymi operatorami.

reklama

Ostatnie opinie internautów

marcin 25.07.2009 @ 20:55
to jest tak zj***** net rze h** k**** nienawidze tych sukrywsynuw wyjebuje mi clay czas net

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 9 i 3 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości