PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Prawomocna kara TP

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/prawomocna-kara-tp-4687.html
QR Code
Prawomocna kara TP

Michał Gruszka, 11 lipca 2008, 12:02
Tagi: prawo, Telekomunikacja Polska (TP SA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Sąd Apelacyjny utrzymał karę 50.000 zł za nieprzedstawienie przez Telekomunikację Polską cennika promocji "Telefon do planu" do akceptacji Prezesa UKE.

W dniu 10 lipca 2008 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznał apelację Telekomunikacji Polskiej S.A. od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej SOKiK) z dnia 2 kwietnia 2007 r. sygn. akt XVII AmT 36/06. Tym wyrokiem SOKiK oddalił odwołanie TP od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 22 sierpnia 2006 r. nakładającej na TP karę pieniężną w wysokości 50.000 zł za nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektu zmiany cennika świadczonych usług w zakresie promocji pod nazwą „Telefon do planu”. Dzisiejszym wyrokiem Sąd II instancji oddalił apelację od wyroku SOKiK oraz zasadził od TP na rzecz Prezesa UKE zwrot kosztów sądowych.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny stwierdził, iż zarzuty naruszenia przepisów postępowania, jak i podnoszone przez TP w apelacji zarzuty naruszenia prawa materialnego nie są zasadne. Sąd wskazał, iż spór w zasadzie sprowadzał się do kwalifikacji prawnej „Regulaminu promocji Telefon do planu”. Stan faktyczny był między stronami niesporny. Jednak TP i UKE odmiennie kwalifikowały wspomnianą promocję. Prezes UKE twierdził, iż jest to zmiana cennika mająca wpływ na pakiety cenowe i opusty, zaś TP twierdziła, iż jest to wyłącznie promocja mająca na celu udzielenie Abonentom TP rabatu na wybrane modele aparatów telefonicznych.

Sąd Apelacyjny przychylił się do stanowiska prezentowanego przez Prezesa UKE. Zdaniem Sądu treść art. 61 ust 3 Prawa telekomunikacyjnego przesądza o zakwalifikowaniu „regulaminu” tejże promocji jako zmiany cennika, albowiem odnosił się on do pakietów cenowych i opustów. Tym samym, zdaniem Sądu Apelacyjnego, zmiana cennika podlegała akceptacji przez Prezesa UKE i rygorom wskazanym w przepisie art. 48 ust. 1 Prawo telekomunikacyjne. W konsekwencji decyzja Prezesa UKE o nałożeniu kary pieniężnej na TP była prawidłowa.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 12 i 15 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości