PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Preumowa na Centralną Bazę Danych

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/preumowa-na-centralna-baze-danych-4367.html
QR Code
Preumowa na Centralną Bazę Danych

Michał Gruszka, 30 maja 2008, 11:10
Tagi: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Na podstawie opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 dla działu Oś priorytetowa VII Społeczeństwo informacyjne - Budowa elektronicznej administracji, w dniu 21 maja 2008 roku została podpisana preumowa pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca), reprezentowanym przez Pana Witolda Drożdża – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Urzędem Komunikacji Elektronicznej (Beneficjentem), reprezentowanym przez Panią Annę Streżyńską – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dotycząca projektu Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD).

Jest to pierwsza preumowa zawarta w ramach VII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przedmiotem zawartego porozumienia jest określenie zasad postępowania Stron w celu przygotowania projektu do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Realizacja projektu PLI CBD przyczyni się do pogłębienia zaufania obywateli do administracji publicznej jako administratora systemu. Poprzez wybudowanie systemu skróci się czas reakcji służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy dzięki możliwości natychmiastowego zlokalizowania miejsca zdarzenia. Ponadto system usprawni procedury międzyoperatorskie związane z przeniesieniem numeru, co z kolei wpłynie na jakość świadczenia usług.

Realizacja projektu wpłynie ponadto pozytywnie na działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zyskają także techniczną bazę do realizacji procesów związanych z przenoszeniem numerów przez abonentów i użytkowników.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 4 i 2 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości