PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Rachunkowość dla TP Emitel

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/rachunkowosc-dla-tp-emitel-4083.html
QR Code
Rachunkowość dla TP Emitel

Michał Gruszka, 28 kwietnia 2008, 12:28
Tagi: EmiTel, Telekomunikacja Polska (TP SA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

W dniu 28 kwietnia 2008 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, po rozpatrzeniu wniosku TP Emitel z dnia 9 marca 2007 r. o uzgodnienie instrukcji, podpisał decyzję w sprawie zatwierdzenia Instrukcji w zakresie wyodrębnienia i przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów na regulowane rodzaje działalności za rok 2007 TP Emitel sp. z o.o. – ze zmianami wskazanymi w przedmiotowej decyzji.

Obowiązek prowadzenia rachunkowości regulacyjnej jest narzędziem regulacyjnym zapobiegającym nadużywaniu dominującej pozycji przez operatora zasiedziałego, przejawiającym się m.in. stosowaniem anty-konkurencyjnego subsydiowania skrośnego.

Celem rachunkowości regulacyjnej jest rozdzielenie kosztów operatora pomiędzy poszczególne oferowane usługi, a następnie porównanie tych kosztów z przychodami generowanymi w wyniku świadczenia tych usług. W rezultacie można stwierdzić czy usługa umożliwia odzyskanie kosztów jej świadczenia, czy też generuje straty. Sytuacja, w której przychody z usług nie pokrywają kosztów ich świadczenia, może być oznaką zjawiska potencjalnie groźnego dla rozwoju konkurencji, którym jest subsydiowanie nierentownych usług przychodami uzyskiwanymi ze świadczenia usług rentownych.

Główną zasadą rachunkowości regulacyjnej jest to, że operator, w tym przypadku TP Emitel, powinien przedstawić sprawozdania finansowe dla poszczególnych usług w taki sposób, jak gdyby stanowiły one oddzielne obszary działalności. W zakresie tych działalności w sprawozdaniu z rachunkowości regulacyjnej, która zostanie sporządzona w oparciu o instrukcję, TP Emitel wykaże przepływy transferów wewnętrznych.

Transfery wewnętrzne są kluczowym elementem rozdzielnych sprawozdań finansowych, inaczej mówiąc są to przepływy pieniężne z tytułu usług świadczonych wzajemnie przez wyodrębnione obszary działalności w ramach jednego przedsiębiorstwa. Do transferów tych zalicza się koszty i przychody, które są wynikiem przepływów pieniężnych pomiędzy rozdzielonymi obszarami działalności operatora i usługami. Przepływ ten jest związany z faktem, że obszary działalności - rozdzielone na potrzeby rachunkowości regulacyjnej - wzajemnie sprzedają i kupują od siebie usługi. Fundamentalną zasadę w zakresie ustalania opłat transferowych usług pomiędzy rozdzielonymi działalnościami stanowi niedyskryminacja. W świetle tej zasady wymaga się, aby opłaty za wewnętrzną sprzedaż usług w ramach przedsiębiorstwa operatora odzwierciedlały opłaty naliczane za takie same usługi innym operatorom. Ta zasada pozwala regulatorowi na dokonanie właściwej oceny wyników finansowych każdej wyodrębnionej działalności przedsiębiorstwa.

Decyzji Prezesa UKE został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja zawiera informacje pochodzące z dokumentów opatrzonych klauzulą „Tajemnica TP Emitel sp. z o.o.”

reklama

Ostatnie opinie internautów

pracownik 30.04.2008 @ 12:19
I tak dalej TP EmiTel będzie dotował Centertela w usłudze utrzymania obiektów bazowych (rentowność 75%), w sumie kasa z telewizji i radia na to pozwala.

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 2 i 1 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości