PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Regulacje stawek MTR i FTR w Unii Europejskiej

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/regulacje-stawek-mtr-i-ftr-w-unii-europejskiej-4117.html
QR Code
Regulacje stawek MTR i FTR w Unii Europejskiej

Na ostatnim posiedzeniu plenarnym w dniu 29 lutego 2008 r. Europejska Grupa Regulatorów (ERG) przyjęła Wspólne Stanowisko w sprawie symetrii stawek za zakańczanie połączeń w telefonii stacjonarnej i ruchomej.

Dokument składa się z wprowadzenia na temat ogólnych zasad ekonomicznych regulacji stawek za zakańczanie połączeń oraz z dwóch odrębnych części poświeconych stawkom w sieciach stacjonarnych (FTR - Fixed Termination Rates) i w sieciach komórkowych (MTR - Mobile Termination Rates).

W części dotyczącej FTR:

ERG co do zasady proponuje, aby stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych operatorów zasiedziałych i alternatywnych były symetryczne. ERG dopuszcza jednak zastosowanie stawek asymetrycznych w przypadku występowania różnic początkowych pomiędzy operatorami zasiedziałymi a podmiotami wchodzącymi na rynek.

Krajowe organy regulacyjne powinny dążyć do przyjęcia stawek symetrycznych w telefonii stacjonarnej w najkrótszym możliwym czasie oraz w tym celu powinny przyjąć odpowiedni okres przejściowy, aby umożliwić operatorom alternatywnym osiągniecie odpowiedniego poziomu efektywności operacyjnej.

Wspólne stanowisko przedstawia trzy przyczyny wprowadzenia stawek symetrycznych:
ustalenie stawek symetrycznych na odpowiednim poziomie (np. na poziomie wydajnego operatora) zachęci innych operatorów do wydajności;
symetryczne stawki nie powinny zmniejszać nacisku na skuteczną konkurencję na poziomie detalicznym ze względu na obecność efektów zewnętrznych;
łatwe wdrożenie stawek przez regulatora bez ponoszenia niewspółmiernych nakładów.

Odnośnie przyjęcia mechanizmu „ścieżki dochodzenia” (ang. glide path) do stawek symetrycznych, w stanowisku stwierdza się, że krajowe organy regulacyjne przy następnej analizie rynku 9 powinny zastanowić się nad ustanowieniem takiego mechanizmu w celu jak najszybszego osiągnięcia symetrii w FTR (np. w ciągu 4 do 5 lat), uwzględniając warunki lokalne.

W części dotyczącej MTR:

We wspólnym stanowisku wykazano, iż regulacja rynku 16 jest spójna, jeśli chodzi o definicję rynku i nakładane środki, jednakże środek w postaci kontroli cen oznacza różne praktyki w poszczególnych krajach. Zaobserwowano, iż w ciągu ostatnich 3 lat znacznie ograniczono asymetrię, a generalnie większość regulatorów opowiada się docelowo za symetrią. Dlatego wspólne stanowisko proponuje wprowadzenie symetrycznych MTR, natomiast asymetria stawek jest dopuszczalna w pewnych okolicznościach i wymaga odpowiedniego uzasadnienia. Zidentyfikowano następujące uzasadnienia dla asymetrii:
z powodu obiektywnych różnic w kosztach, takich jak opłaty za przyznanie częstotliwości;
przejściowo z powodu późnego wejścia na rynek;
przy specyficznych warunkach rynkowych w okresie przejściowym, zanim MTR zostaną oparte na kosztach.

Regulacja asymetryczna jest możliwa jedynie w okresie przejściowym. Krajowe organy regulacyjnej mogą zastosować różne „ścieżki dochodzenia” do symetrii stawek dla poszczególnych operatorów. Organy regulacyjne biorą pod uwagę szereg czynników definiujących długość ścieżki dochodzenia (m.in. tj. różnice kosztowe spowodowane czynnikami zewnętrznymi; różnice w przydziale częstotliwości, osiągniecie korzyści skali podmiotu wchodzącego na rynek według np. wolumenu ruchu czy udziału w rynku, dojrzałość rynku, płynność rynku). Wspólne stanowisko przedstawia przykłady określenia takiego okresu przejściowego.

Stanowisko wraz z opiniami uczestników rynku pozyskanymi podczas konsultacji publicznych prowadzonych przez ERG jest dostępne na stronie internetowej ERG.

W załączeniu przedstawiamy również robocze tłumaczenie stanowiska na język polski.

Zamierzenia Komisji Europejskiej

W pracach nad stanowiskiem ERG uczestniczyła Komisja Europejska, której zdaniem należy podjąć bardziej radykalne środki, aby wprowadzić spójne stawki za zakańczanie połączeń w obrębie Wspólnoty. W związku z tym Komisja zamierza wydać właściwe w tej kwestii Zalecenie. Komisja podczas pierwszej rundy analiz rynkowych zauważyła, że choć problemy konkurencyjne występujące na rynku zakańczania połączeń są zasadniczo podobne w państwach członkowskich, to istnieje różnica w podejściu regulacyjnym, w szczególności w poziomie stawek oraz w metodologii ich określania. Dlatego sama Komisja chce przygotować Zalecenie, w którym zaproponuje spójne mechanizmy regulacyjne, zapewniające większą pewność regulacyjną, właściwe zachęty inwestycyjne oraz zmniejszenie obciążeń dla operatorów paneuropejskich. Konsultacje publiczne projektu Zalecenia planowane są na czerwiec 2008.

W świetle zapowiadanego przez Komisję zalecenia w sprawie MTR i FTR chętnie wysłuchamy Państwa opinii na temat przyszłych regulacji, mających na celu wprowadzenie symetrii stawek i ich obniżek.

Prosimy o nadsyłanie Państwa opinii do dnia 21 maja 2008 r. na adres e-mail: uke@uke.gov.pl

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 13 i 7 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości