PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Relacja z drugiego spotkania DVB-H

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/relacja-z-drugiego-spotkania-dvb-h-2915.html
QR Code
Relacja z drugiego spotkania DVB-H

Michał Gruszka, 22 grudnia 2007, 10:03 (ostatnio zmodyfikowano w piątek, 21 grudnia 2007 o 23:00)
Tagi: DVB-H, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

W nawiązaniu do konsultacji testów telewizji ruchomej w systemie DVB-H i DVB-SH odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli rynku oraz urzędów regulacyjnych KRRiT i UKE. Spotkanie w dniu 18 grudnia 2007 r. rozpoczęła Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która jako głowny cel spotkania wskazała rozstrzygnięcie kwestii ustalenia warunków współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi przeprowadzeniem testów telewizji mobilnej. Spotkanie prowadził Pan Wiktor Sega Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości w UKE.

Prezentacja A.T. Kearney

Przedstawiciele firmy A.T. Kearney – panowie Ryszard Hordyński i Tomasz Łuczak zaprezentowali kilka wariantów modeli biznesowych implementacji telewizji mobilnej, omawiając bardziej szczegółowo przypadek wprowadzania DVB-H we Francji.

Inicjatywa iTTv promocji telewizji ruchomej

Pan Andrzej Filipowicz z Grupy iTTv zwrócił się do wszystkich uczestników spotkania z inicjatywą wspólnego przeprowadzenia w dniu 13 stycznia 2008 roku mobilnej transmisji na żywo z XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedsięwzięcie owo mogłoby zostać zrealizowane na szeroką skalę gdyby nadawcy TV transmitujący XVI Finał Orkiestry udostępnili przekazywane treści jako content dla celów transmisji mobilnej. Zyski pochodzące z owych transmisji mobilnych mogłyby zostać przekazane na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pan Andrzej Filipowicz zwrócił się do Prezesa UKE o objęcie patronatem mobilnej transmisji z XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Prezentacja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Kolejnym prelegentem był Pan Wacław Iszkowski Prezes PIIT, który przedstawił stanowisko Izby w sprawie możliwości zrzeszenia się podmiotów w pewną formę organizacyjną w celu realizacji testów DVB-H / DVB-SH. Przypomniał, iż podstawowym celem podmiotów zainteresowanych realizacją testów w 2008 r. jest możliwość rozpoczęcia świadczenia komercyjnej usługi DVB-H na terenie Polski już w 2009 r. Aczkolwiek trudno jednoznacznie stwierdzić, w którym rejonie kraju owa usługa zostanie zainaugurowana, bo to zależy od wyników testów i dostępności częstotliwości.

W wyniku wielu spotkań udało się utworzyć grupę 12 podmiotów w ramach PIIT, w skład której wchodzą członkowie (podmioty, które podpisały list intencyjny) oraz obserwatorzy, a także przedstawiciele Izby. Grupa składa się z Komitetu Sterującego (przedstawiciele Izby i członków grupy) oraz z zespołów (członkowie grupy + obserwatorzy). Faza testowa przed uruchomieniem w 2009 r. działalności komercyjnej trwałaby w okresie luty-grudzień 2008 r. Jednym z głównych celów testów będzie wyłonienie operatora, wraz z opracowaniem zasad jego funkcjonowania, który podjąłby się prowadzenia działalności komercyjnej. Współpraca w ramach grupy będzie odbywać się na zasadach quasi-barterowej (towar/usługa za towar/usługę) z dopuszczeniem w pewnych warunkach wkładu pieniężnego. Testy byłyby prowadzone pod nadzorem firmy doradczej (Project Manager’a), która zarządzałaby całym projektem we współpracy z Komitetem Sterującym. Project Manager rozliczałby wkład poszczególnych firm w projekt oraz składał raporty o przebiegu i wynikach testów.

Prezentacja Pana Prezesa Wacława Iszkowskiego stała się przedmiotem dyskusji, w której przeważały pytania odnośnie sposobu przystąpienia do grupy i jej otwartości. Pojawiły się zarzuty w stosunku do Izby, iż przystąpienie do członków grupy wymaga przystąpienia do PIIT.

Prezes UKE Pani Anna Streżyńska również wyraziła zastrzeżenia co do niewystarczającej otwartości grupy. Podkreśliła, że udział w omawianych testach powinien być możliwy dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Zwróciła przy tym uwagę, iż potencjał poszczególnych firm jest różny, więc nie ma możliwości, aby wszyscy zainteresowani wystąpili w testach na równym poziomie zaangażowania. Prezes UKE stwierdziła, iż zaproponowany przez PIIT model funkcjonowania grupy jest interesujący pod wieloma względami, lecz powinien być zmodyfikowany pod katem większej otwartości np. dla podmiotów, które obecnie nie mają wystarczającego potencjału, lecz w przyszłości mogą byc zainteresowane przyłaczeniem się do omawianej inicjatywy.

Prezes UKE poprosiła Izbę o przedstawienie na piśmie:
uzasadnienia konieczności członkostwa w PIIT podmiotów chcących uczestniczyć w testach telewizji mobilnej,
opisu struktury grupy i harmonogramu działań w ramach projektu testowania telewizji ruchomej,
porozumienia i statutu grupy czyli dokumentów określających prawa i obowiązki uczestników projektu.

UKE: Aspekty techniczne uruchomienia DVB-H

Pan Wojciech Pieńkowski Naczelnik Wydziału Telewizji w UKE przedstawił możliwości uruchomienia stacji nadawczych dla celów emisji sygnałów w systemie DVB-H na bazie częstotliwości spoza dotychczas opracowanych planów sieci na potrzeby telewizji cyfrowej. Z prezentacji wynika, że istnieją zasoby częstotliwościowe na uruchomienie testów DVB-H po wcześniejszych uzgodnieniach międzynarodowych. Należy w ramach zagospodarowania tzw. „dywidendy cyfrowej” przeznaczyć przynajmniej jeden multipleks (sieć ogólnopolską) na potrzeby telewizji ruchomej w systemie DVB-H.

Wszystkie prezentacje dostępne są na stronach UKE.

Pan dr inż. Dariusz Więcek z Instytutu Łączności stwierdził, że planowanie i uruchamianie sieci stacji nadawczych dla potrzeb DVB-H w okresie początkowym powinno odbywać się w ramach aglomeracji miejskich, a po wyłączeniu stacji telewizji analogowej (która obecnie stanowi ograniczenie dla wdrażania technik cyfrowej emisji programów TV) można taką sieć rozszerzać do sieci ogólnopolskiej.

W trakcie dalszej dyskusji pojawiły się głosy o zasadność prowadzenia testów ogólnopolskich i sugestie przeprowadzenia ich na mniejszą skalę i szybki przetarg na częstotliwości na potrzeby usług komercyjnych w technologii DVB-H. Nadawcy radiodyfuzyjni: TVN , TVP i RMF FM dość sceptycznie odnieśli się do projektu testów ogólnopolskich i zwrócili uwagę, że sukces komercyjny całego przedsięwzięcia zależy w ogromnej mierze od odpowiedniego doboru treści programowych (kontentu). Skrytykowali również zbyt małą otwartość testów. Przedstawiciele PIIT podkreślili, że Izba stanowi pewną platformę porozumienia dla podmiotów chcących testować DVB-H, które na co dzień często ze sobą konkurują na rynkach innych usług. Zapewnili o otwartym dostępie do testów dla wszystkich, ale nie na jednakowych warunkach.

Prezes UKE Pani Anna Streżyńska podsumowując dyskusję zwróciła uwagę, że dziś podstawowym problemem pozostaje otwartość przedsięwzięcia. Zwróciła się do PIIT o rewizję zaprezentowanej propozycji formy uczestnictwa w testach w kontekście umożliwienia szerszego dostępu do projektu zainteresowanym podmiotom. Prezes UKE zaproponowała kolejne spotkanie po otrzymaniu wspomnianych wcześniej dokumentów od PIIT i uwag od innych przedstawicieli rynku.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 3 i 5 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości