PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Rezerwacja częstotliwości dla CenterNet i Mobyland

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/rezerwacja-czestotliwosci-dla-centernet-i-mobyland-2702.html
QR Code
Rezerwacja częstotliwości dla CenterNet i Mobyland

Michał Gruszka, 3 grudnia 2007, 12:05
Tagi: Centernet, Mobyland, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Po przeprowadzeniu przetargu na dwie rezerwacje częstotliwości, z których każda obejmuje 49 dupleksowych kanałów radiowych z odstępem dupleksowym 95 MHz, z zakresu 1710 – 1730 MHz i 1805 – 1825 MHz, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzją z dnia 30 listopada 2007 r. dokonał rezerwacji częstotliwości na rzecz CenterNet S.A. z siedzibą w Toruniu, oraz Mobyland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Częstotliwości przyznane w drodze przetargu mogą być wykorzystywane do dnia 31 grudnia 2022 r. na obszarze całego kraju w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej, w publicznej sieci telekomunikacyjnej (np. dla świadczenia usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, bezprzewodowego dostępu do sieci Internet).

Zobowiązania CenterNet S.A.:
uiszczenie jednorazowej opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości w wysokości zadeklarowanej w ofercie złożonej w przetargu tj. w wysokości 127 960 000 PLN w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszej decyzji;
rozpoczęcie wykorzystywania częstotliwości i świadczenia usług nie później niż w terminie 18 miesięcy od otrzymania rezerwacji częstotliwości;
osiągnięcie zadeklarowanego w przetargu tempa rozwoju sieci, rozumianego jako pokrycie zasięgiem własnej sieci 15% ludności zamieszkałej na terenie Polski nie później niż na koniec roku 2009;
osiągnięcie zadeklarowanego w przetargu tempa rozwoju sieci, rozumianego jako pokrycie zasięgiem własnej sieci, z wykorzystaniem częstotliwości przyznanych niniejszą decyzją - 30% ludności zamieszkałej na terenie RP nie później niż na koniec roku 2012.

Zobowiązania Mobyland Sp. z o.o.:
uiszczenie jednorazowej opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości w wysokości zadeklarowanej w ofercie złożonej w przetargu tj. w wysokości 101 960 000 PLN w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszej decyzji;
rozpoczęcie wykorzystywania częstotliwości i świadczenia usług nie później niż w terminie 18 miesięcy od otrzymania rezerwacji częstotliwości;
osiągnięcie zadeklarowanego w przetargu tempa rozwoju sieci, rozumianego jako pokrycie zasięgiem własnej sieci 15% ludności zamieszkałej na terenie Polski nie później niż na koniec roku 2009;
osiągnięcie zadeklarowanego w przetargu tempa rozwoju sieci, rozumianego jako pokrycie zasięgiem własnej sieci, z wykorzystaniem częstotliwości przyznanych niniejszą decyzją - 30% ludności zamieszkałej na terenie RP nie później niż na koniec roku 2012.

Jednocześnie Prezes UKE odmówił dokonania rezerwacji częstotliwości na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz Polkomtel S.A.

Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności i została doręczona Stronom w dniu 30 listopada 2007 r. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek można składać w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji.

Przebieg przetargu na dwie rezerwacje 1800 MHz

W związku z brakiem dostatecznych zasobów częstotliwości, po przeprowadzeniu postępowania konsultacyjnego, Prezes UKE ogłosił 21 maja 2007 r. rozpoczęcie przetargu na dwie rezerwacje częstotliwości, każda po 49 dupleksowych kanałów radiowych z odstępem dupleksowym 95 MHz, w paśmie 1800 MHz na obszarze całego kraju.

W odpowiedzi na to ogłoszenie w dniu 24 sierpnia 2007 r. oferty złożyły:
Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.,
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.,
Polkomtel S.A., CenterNet S.A. (dwie oferty),
Mobyland Sp. z o.o. (dawna nazwa Tolpis) oraz
Inquam Broadband GmbH z siedzibą w Kolonii w Niemczech (dwie oferty).

Do II etapu badania ofert zostały zakwalifikowane obie oferty CenterNetu oraz oferty PTK Centertel, Polkomtel i Mobyland. Natomiast z przyczyn formalnych do etapu II nie zostały zakwalifikowane obie oferty Inquam Broadband GmbH oraz oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Po przeprowadzeniu oceny w etapie II, poszczególne oferty uzyskały następującą liczbę punktów:

1) oferta nr 1 złożona przez CenterNet S.A. - 340,000 punktów,

2) oferta nr 2 złożona przez CenterNet S.A. - 287,461 punktów,

3) oferta złożona przez Mobyland Sp. z o.o. - 225,785 punktów,

4) oferta złożona przez Polkomtel S.A. - 122,726 punktów,

5) oferta złożona przez PTK Centertel Sp. z o.o. - 103,656 punktów.

W dniu 2 października 2007 r. Prezes UKE ogłosił wyniki przetargu. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu wnioski o rezerwację częstotliwości złożyły: CenterNet (wniosek dotyczył oferty nr 2 złożonej przez tę Spółkę), Mobyland, Polkomtel oraz Polska Telefonia Cyfrowa.

Polska Telefonia Cyfrowa oraz Polkomtel S.A. nie zostały wyłonione w przetargu jako podmioty, na rzecz których może zostać dokonana rezerwacja częstotliwości. Zaznaczyć należy, że z powodu niezgodności oferty z wymogami dokumentacji przetargowej oferta złożona przez Polskiej Telefonii Cyfrowej nie została zakwalifikowana do etapu II przetargu, natomiast oferta Polkomtela uzyskała w przetargu czwartą ocenę – 122,726 pkt.

Następnie Prezes UKE wystąpił 19 października 2007 r. do Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu z prośbą o wyrażenie opinii, zgodnie z art. 123 ust. 1 pkt 3 i ust. 8, 10 i 11 Prawa telekomunikacyjnego, czy nie występują przesłanki odmowy dokonania rezerwacji częstotliwości z zakresu 1800 na rzecz podmiotów wnioskujących o jej udzielenie. W opinii tych organów nie występują przesłanki odmowy dokonania rezerwacji częstotliwości z zakresu 1800 MHz na rzecz CenterNet S.A. oraz Mobyland Sp. z o.o.

Po zakończeniu postępowań w sprawie wniosków PTK Centertel, Polskiej Telefonii Cyfrowej i Inquam Broadband GmbH o unieważnienie przetargu, Prezes UKE wydał 30 listopada 2007 r. decyzję o rezerwacji częstotliwości na rzecz podmiotów wybranych w drodze przetargu.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 3 i 8 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości