PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > SA oddalił skargę kasacyjną TP

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/sa-oddalil-skarge-kasacyjna-tp-3449.html
QR Code
SA oddalił skargę kasacyjną TP

Michał Gruszka, 20 lutego 2008, 12:35
Tagi: prawo, Telekomunikacja Polska (TP SA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

W dniu 19.02.2008 r. NSA oddalił skargę kasacyjną Telekomunikacji Polskiej S.A. od wyroku WSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. oddalającego skargę Telekomunikacji Polskiej S.A. na decyzję Prezesa UKE z dnia 4 października 2006 r. zmieniającą w części decyzję z dnia 10 maja 2006 r. wprowadzającą z urzędu do stosowania przez TP S.A. Ofertę określającą ramowe warunki dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych.

Podając ustne motywy rozstrzygnięcia NSA stwierdził, że skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie. Odnosząc się do zarzutu związanego z powołaniem Pani Anny Streżyńskiej na stanowisko Prezesa UKE Sąd odwołał się do utrwalonego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym zakresie, wskazując, że poza zakresem badania legalności zaskarżonej decyzji pozostaje akt powołania Prezesa UKE. W ocenie Sądu WSA niepotrzebnie wdawał się w pogłębioną analizę przepisów dotyczących powołania Prezesa UKE albowiem to nie akt powołania a zaskarżona decyzja pozostawała w zakresie kognicji tego Sądu. Tym niemniej z uwagi na prawidłowość ostatecznie przyjętego w tym zakresie stanowiska przez WSA, NSA uznał, że zarzut skargi kasacyjnej w tym zakresie sformułowany nie zasługuje na uwzględnienie. NSA stanął na stanowisku, że niezasadny jest także zarzut opierający się na naruszeniu art. 105 kpa albowiem pomiędzy postępowaniem w sprawie zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia przedstawionego przez TP SA projektu oferty ramowej a postępowaniem w przedmiocie wprowadzenia z urzędu oferty ramowej nie zachodzi związek pozwalający uznać tożsamość tych postępowań, która mogłaby czynić zasadnym stosowanie art. 105 kpa. NSA nie podzielił także twierdzeń Skarżącej co do tego, że uwolnieniu, zgodnie z zaskarżoną decyzją Prezes UKE, miałaby podlegać inna infrastruktura niż istniejąca. Ustosunkowując się do zarzutu związanego z zastosowaną metodą retail minus NSA stwierdził, że prawna dopuszczalność zastosowania tej metody ma swoje oparcie w treści art. 87c Prawa telekomunikacyjnego z 2000 r.

Sygn.akt. II GSK 358/07

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 4 i 4 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości