PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Sąd apelacyjny oddalił apelację Centertela

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/sad-apelacyjny-oddalil-apelacje-centertela-6436.html
QR Code
Sąd apelacyjny oddalił apelację Centertela

W dniu 4 września 2009 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację PTK Centertel od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 r.

Decyzją z 20 lipca 2006 r. Prezes UKE ustalił, że na rynku zakańczania połączeń głosowych w sieci ruchomej PTK Centertel nie występuje skuteczna konkurencja i wyznaczył PTK Centertel jako przedsiębiorcę zajmującego pozycję znaczącą na tym rynku oraz nałożył na niego odpowiednie obowiązki.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację PTK Centertel od wskazanego wyżej wyroku.

Jest to ponowne rozpoznanie sprawy przez Sąd Apelacyjny, albowiem w dniu 2 kwietnia 2008 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie na skutek apelacji PTK Centertel od wyroku SOKiK z dnia 6 lipca 2007 roku, oddalającego odwołanie powoda od decyzji z dnia 20 lipca 2006 r., uchylił wyrok SOKIK w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd Okręgowy ponownie rozpoznając sprawę zaskarżonym wyrokiem po raz kolejny oddalił odwołanie PTK Centertel.

W ustnych motywach wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, iż apelacja PTK Centertel nie jest zasadna a wyrok Sądu pierwszej instancji odpowiada prawu. Sąd Apelacyjny wskazał, iż Sąd pierwszej instancji prawidłowo ustalił fakty, prawidłowo także ocenił zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Podniósł również, iż PTK Centertel występował w sprawie w charakterze powoda więc to na nim ciążył co do zasady ciężar dowodu. Analizy przeprowadzone przez Prezesa UKE nie zostały w toku postępowania podważone.

Sąd Apelacyjny w całości podzielił również pogląd Sądu pierwszej instancji zawarty w uzasadnieniu wyroku, iż brak było podstaw do dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, albowiem wniosek PTK Centertel nie dotyczył okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, lecz okoliczności o charakterze prawnym. Ponadto Sąd Apelacyjny wskazał, że PTK Centertel nie zgłosiła stosownego zastrzeżenia do protokołu w trybie art. 162 k.p.c., co spowodowało, iż nie mógł on powoływać się na tego rodzaju uchybienia proceduralne.

Sąd Apelacyjny wskazał także, iż przepis art. 24 Prawa telekomunikacyjnego wskazuje szereg kryteriów, które zostały prawidłowo przeanalizowane przez Sąd pierwszej instancji i Prezesa UKE. Doprowadziło to do ustalenia, że powód zajmuje pozycję znaczącą na badanym rynku.

Reasumując, Sąd Apelacyjny podkreślił, że wyrok Sądu pierwszej instancji był prawidłowy, czego skutkiem było oddalenie apelacji.

Wyrok jest prawomocny.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 5 i 6 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości