PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Sąd oddalił odwołanie TP

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/sad-oddalil-odwolanie-tp-4317.html
QR Code
Sąd oddalił odwołanie TP

Decyzja Prezesa UKE określająca zasady świadczenia usług na numeracji 0-400 pomiędzy Dialog i TP utrzymana przez SOKiK.

W dniu 23 maja 2008 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonał publikacji orzeczenia w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 25 września 2006 r. znak DRTH-WWM-60600-10/06 zmieniającej postanowienia umowy o połączeniu sieci zawartej pomiędzy TP a Telefonią Dialog S.A. w zakresie współpracy stron dotyczącej świadczenia usług na numeracji 0-400.

SOKiK oddalił odwołanie TP. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, iż rozpoznawał sprawę w granicach odwołania kwestionującego treść zaskarżonej decyzji. W tym zakresie SOKiK stwierdził, że stan faktyczny ustalony przez Prezesa UKE w zaskarżonej decyzji jest prawidłowy.

Sąd podkreślił, że na TP został nałożony obowiązek negocjacji w sprawie zawarcia i zmiany umowy o dostępie telekomunikacyjnym. W sytuacji niezawarcia umowy w terminie wskazanym w przepisach Prawa telekomunikacyjnego każda ze stron może złożyć do Prezesa UKE wniosek o wydanie decyzji o dostępie telekomunikacyjnym. Decyzja taka ogranicza swobodę operatora i z tego względu nie może wykraczać poza przedmiot wniosku złożonego przez operatora telekomunikacyjnego.

Zmiana umowy dokonana zaskarżoną decyzją spełnia wymagania, o których mowa w przepisach Prawa telekomunikacyjnego. W niniejszej sprawie wniosek o zmianę umowy złożony przez Telefonię Dialog określał bardzo precyzyjnie zakres żądanych zmian w łączącej strony umowie o połączeniu sieci. Z uwagi na fakt, że w umowie zostały wcześniej uregulowane kwestie związane z możliwością świadczenia usług w numeracji 0-800, istniały zatem techniczne możliwości świadczenia usług w numeracji 0-400, gdyż są to również usługi o podwyższonej opłacie.

W ocenie Sądu nie było potrzeby zawierania w zaskarżonej decyzji definicji „oszustwa telekomunikacyjnego” i „nadużycia telekomunikacyjnego”, gdyż nie mają one znaczenia dla wprowadzenia usług w numeracji 0-400. Sąd wskazał, że jeśli TP chce zamieszczenia tych definicji w łączącej strony umowie, zawsze może złożyć wniosek do operatora o wprowadzenie ich w umowie, dodatkowo szczegółowo uzasadniając potrzebę ich wprowadzenia.

Sąd wskazał również, że decyzja może zawierać postanowienia dotyczące rozliczeń, co wynika z treści Prawa telekomunikacyjnego mówiących o zakresie postanowień umów o dostępie telekomunikacyjnym.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 14 i 8 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości