PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Skarga na Polskę wycofana z ETS

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/skarga-na-polske-wycofana-z-ets-3811.html
QR Code
Skarga na Polskę wycofana z ETS

Michał Gruszka, 1 kwietnia 2008, 11:26
Tagi: prawo, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Komisja Europejska cofnęła z Trybunału Sprawiedliwości skargę na brak ogólnopolskiego biura numerów i pełnego spisu abonentów.

W skardze do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wniesionej 11 października 2006 r., Komisja Europejska zarzuciła Polsce brak zapewnienia rzeczywistej dostępności przynajmniej jednego pełnego spisu abonentów (popularnie zwanego książką telefoniczną) oraz usługi pełnozakresowej informacji o numerach telefonicznych (ogólnokrajowe biuro numerów). Zarówno spis abonentów, jak i biuro numerów, miały zawierać dane abonentów wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych. Tym samym Polsce groziły kary za uchybienie obowiązkom wynikającym z dyrektywy 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników. Termin transpozycji dyrektywy 2002/22/WE upłynął w dniu 30 kwietnia 2004 r.

W styczniu 2008 r. administracja polska poinformowała Komisję, że od końca 2007 r. w Polsce istnieje jeden pełny spis abonentów i jest świadczona usługa ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych obejmująca 98% wszystkich abonentów i 71 operatorów. Obie usługi, na mocy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 14 lipca 2006 r. (zmienionej w części decyzją z 25 września 2006 r. oraz decyzją z 12 listopada 2007 r.), świadczy Telekomunikacja Polska S.A.

Ogólnokrajowe Biuro Numerów i Spis Abonentów

W wyniku bieżącego uaktualniania, jak również dostarczenia przez ostatnich dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (operatorów sieci stacjonarnych i komórkowych) do bazy danych swoich abonentów do Ogólnokrajowego Biura Numerów (OBN) i Ogólnokrajowego Spisu Abonentów (OSA), możliwe stało się z końcem 2007 r. uruchomienie przez Telekomunikację Polską S.A. kompletnego Ogólnokrajowego Biura Numerów. Można zatem stwierdzić, że proces przekazywania niezbędnych danych do świadczenia ww. usług został zakończony, zaś pierwszy Ogólnokrajowy Spis Abonentów, obejmujący dane wszystkich abonentów publicznie dostępnych usług telefonicznych, wydany zostanie w I połowie 2008 r.

TP w listopadzie 2007 r. opublikowała Ogólnokrajowy Spis Abonentów (OSA) zawierający dane abonentów dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych działających na obszarze Polski, którzy do dnia 31 lipca 2007 r. przekazali dane swoich abonentów do publikacji. Spis ten został wydany w formie elektronicznej na płytach CD i DVD.

Prezes UKE uzgodnił z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi następujący model realizacji usługi OSA. Dostawcy usług przekazują niezbędne dane na potrzeby OSA nieodpłatnie. Koszty wydania OSA pokrywają wpływy z zamieszczanych w spisie reklam. Powyższe umożliwi udostępnianie OSA bez opłat abonentom wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych na podstawie ich zamówień.

Ponadto TP opublikowała na swojej stronie internetowej harmonogramy wydawnicze OSA na lata 2008-2009. Rozłożenie w czasie wydania OSA wynika z:
faktu, iż TP została zobowiązana do wydania OSA w formie papierowej (drukowanej) i w formie elektronicznej, tj. na nośnikach elektronicznych CD lub DVD,
ograniczonych możliwości wydawniczych, w szczególności w zakresie wydania OSA w formie książkowej.

TP wyda OSA w formie 3 rodzajów spisów, które będą obejmowały dane abonentów z:
większych miast (56) - forma książkowa;
regionów, pokrywających się generalnie z województwami (18) - CD,
całego kraju (dwa wydania w 2008 i 2009 r.) – DVD.

Z uwagi na fakt, iż poprzedni OSA został opublikowany w listopadzie 2007 r., a jego dystrybucja wśród abonentów przypada na grudzień 2007-styczeń 2008, proces zbierania od abonentów zamówień na kompletne OSA zostanie rozpoczęty w kwietniu-maju 2008 r.

Wycofanie skargi z ETS

Po uzyskaniu od Polski zapewnienia o pełnej realizacji postanowień dyrektywy w zakresie ogólnokrajowego spisu i biura numerów Komisja Europejska podjęła 28 lutego 2008 r. decyzję, aby cofnąć skargę z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Oficjalne zawiadomienie o wycofaniu skargi zostało doręczone stronie polskiej 14 marca 2008 r.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 12 i 9 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości