PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > SOKiK oddalił odwołanie TP

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/sokik-oddalil-odwolanie-tp-2231.html
QR Code
SOKiK oddalił odwołanie TP

Michał Gruszka, 11 października 2007, 11:21
Tagi: Telekomunikacja Polska (TP SA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Prezes UKE prawidłowo nałożył obowiązki regulacyjne w zakresie zakańczania połączeń w sieci TP.

W dniu 11 października 2007 r. odbyła się publikacja wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie z odwołania Telekomunikacji Polskiej S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 18 września 2006 r. nr DRTD-SMP-6043-7/06 (25). W decyzji tej Prezes UKE ustalił, że na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP) zgodnym z obszarem sieci, w której następuje zakończenie połączenia nie występuje skuteczna konkurencja, wyznaczenia TPjako przedsiębiorcę posiadającego pozycję znaczącą na tym rynku oraz nałożenia na tego przedsiębiorcę obowiązków regulacyjnych (rynek 9).

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie TP oraz zasądził na rzecz Prezesa UKE kwotę 1080 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd uznał, że ustalenia dokonane przez Prezesa UKE w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia są prawidłowe i dokonana przez niego analiza rynku jest zasadna. Zdaniem Sądu w oparciu o treść art.21 par. 2 ust.2 ustawy Prawo telekomunikacyjne i par. 4 rozporządzenia Ministra Infranstruktury w sprawie analiz rynków właściwych, a także Wytyczne Komisji Europejskiej i postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - można stwierdzić, iz prawidłowo ustalono rynek właściwy. Rynek 9 nie obejmuje m.in. numerów niegeograficznych, numerów AUS (Abonenckich Usług Specjalnych) oraz Biura Numerów TP.

Sąd wskazał także, iż Prezes UKE prawidłowo nałożył obowiązki regulacyjne. Uznając znaczącą pozycję TP, Sąd miał na uwadze, iż ten przedsiębiorca może zakańczać połączenia w obszarze własnej sieci, nadto posiada 100 % udział w rynku właściwym. Sąd dokonał analizy pozostałych przesłanek wskazanych w art. 24 ust 3 Prawa telekomunikacyjnego i stwierdził nadto, iż TP korzysta z ekonomii skali i barier wejsćia na rynek. Sąd wskazał także, ze nic nie wskazuje,aby taka sytuacja miała ulec zmianie w najbliższym czasie.

Sąd, odnosząc się do zarzutu TP dotyczącego wadliwego powołania Prezesa UKE, wskazał, iż Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest sądem badającym legalność decyzji pod kątem ewentualnych uchybień w postępowaniu administracyjnym, ale jest Sądem kontradyktoryjnym. W związku z czym zarzuty w sprawie wadliwego powołania uznaje za nieuzasadnione.

Źródło: UKE

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 5 i 3 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości