PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > SOKiK uchylił decyzję WLR dla Tele2

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/sokik-uchylil-decyzje-wlr-dla-tele2-2806.html
QR Code
SOKiK uchylił decyzję WLR dla Tele2

Michał Gruszka, 11 grudnia 2007, 13:56
Tagi: prawo, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję o warunkach hurtowego dostępu do sieci TP S.A. dla Tele2.

W dniu 10 grudnia 2007 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoznał odwołanie Telekomunikacji Polskiej S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany umowy o połączeniu sieci zawartej w dniu 19 grudnia 2002 r. pomiędzy TP S.A. a Tele2 Polska Sp. z o.o., w zakresie ustalenia warunków świadczenia usługi hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej TP S.A. (usługa WLR - Wholesale Line Rental).

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił zaskarżoną decyzję w całości.

Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd podniósł, że uznaje za zasadny zarzut wadliwego powołania Pani Anny Streżyńskiej na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wskazał ponadto, iż podziela zarzut TP S.A., że przy wydaniu zaskarżonych decyzji został naruszony art. 479 59 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd uznał, że aby Prezes UKE mógł skorzystać z trybu samokontroli musi uwzględnić odwołanie w całości, a nie tylko w części. Sąd zaznaczył, że były to powody uchylenia decyzji.

Odnosząc się natomiast do kwestii merytorycznych Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że nie są zasadne zarzuty TP S.A. podnoszone w odwołaniu, iż:
dla świadczenia usługi WLR konieczne jest połączenie sieci, uznając w pełni za zasadną argumentację Prezesa UKE w tej kwestii,
Prezes UKE miał prawo pozostawić stronom swobodę w uregulowaniu pewnych kwestii, które nie zostały szczegółowo uregulowane zaskarżoną decyzją.

Zdaniem Sądu Prezes UKE może wydać decyzję o dostępie telekomunikacyjnym i uregulować kwestię kar umownych. Uprawnienie to w ocenie Sądu wynika z faktu, iż rozstrzygnięcia organu dotyczą stosunków cywilno-prawnych regulowanych między stronami w drodze umowy cywilno-prawnej. Zdaniem Sądu Prezes UKE wydając decyzję o dostępie telekomunikacyjnym może „naśladować” umowę cywilno-prawną.

Sąd jednakże uznał za słuszny zarzut TP S.A. odnoszący się do zastosowanej przez Prezesa UKE metodologii ustalania opłat. SOKiK stwierdził, iż przepisy prawa nie zezwalają Prezesowi UKE na ustalanie opłat na podstawie metody „cena detaliczna minus”. Zdaniem Sądu ustawodawca wprowadził katalog zamknięty metodologii ustalania opłat poprzez ustalanie opłat w oparciu o uzasadnione koszty, bądź ustalenie opłat stosownie do poziomu opłat stosowanych na porównywalnych rynkach konkurencyjnych.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygn. akt XVII AmT 17/07

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 11 i 8 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości