PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa UKE

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/sokik-uchylil-zaskarzona-decyzje-prezesa-uke-7242.html
QR Code
SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa UKE

Dotyczy odwołania od obowiązku dostosowania stawki MTR.

W dniu 8 marca 2010 r. Sąd Okręgowy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoznał odwołanie PTK Centertel Sp. z o.o. z dnia 13 października 2008 r. (w istocie wniesione jako dwa pisma procesowe, jedno z dnia 13 października 2009 r., drugie z dnia 17 listopada 2009 r.) od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 września 2008 r. nakładającej na PTK Centertel sp. z o.o. obowiązek dostosowania stawki z tytułu zakańczania połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej Centertel oraz obowiązek corocznego przedstawiania Prezesowi UKE uzasadnienia wysokości opłat MTR w oparciu o ponoszone koszty na podstawie danych za ostatni zakończony rok obrotowy, nie później niż w terminie stu dwudziestu dni kalendarzowych o zakończenia ww. roku.

Ogłoszonym w dniu dzisiejszym wyrokiem SOKiK uchylił zaskarżoną decyzję.

Na wstępie wskazać należy, iż SOKiK wskazał, że wniesione przez Centertel pisma procesowe potraktował jako jedno odwołanie, albowiem dotyczyły one tego samego aktu administracyjnego.
Sąd wskazał również, iż podziela pogląd, iż zaskarżoną decyzją został nałożony obowiązek regulacyjny. Zdaniem Sądu nie można twierdzić (a tak uważał Prezes UKE), iż zaskarżona decyzja stanowi wykonanie uprzednio nałożonego obowiązku regulacyjnego. Samodzielnie zaś nie nakłada żadnych obowiązków regulacyjnych. SOKiK zanegował ten pogląd i wskazał, iż jego zdaniem zaskarżona decyzja nakłada obowiązek regulacyjny. Zdaniem Sądu już sama okoliczność, iż przepis ten został umieszczony - Regulowanie rynku telekomunikacyjnego wskazuje, że przepis ten dotyczy obowiązku regulacyjnego.
Zdaniem SOKiK słuszny był w konsekwencji zarzut Centertel odnoszący się do zaniechania przeprowadzenia postępowania konsultacyjnego i konsultacyjnego, które zdaniem Sądu było w tej sytuacji konieczne. Sąd wskazał, iż Prezes UKE nie dopełnił wymogów formalnych uzasadniających wydanie zaskarżonej decyzji, albowiem przeprowadzenie takiego postępowania stanowiło warunek dopuszczalności wydania decyzji.
Sąd nie podzielił argumentu, iż brak postępowania konsultacyjnego i konsolidacyjnego nie pogarszał sytuacji prawnej powodowej spółki. Sąd zwrócił, że argumenty ew. podnoszone przez Komisję Europejską w postępowaniu konsolidacyjnym mogłyby być ewentualnie podnoszone w odwołaniu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: UKE

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 6 i 4 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości