PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Spotkanie Grupy Technicznej 22.11.2007

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/spotkanie-grupy-technicznej-22-11-2007-2807.html
QR Code
Spotkanie Grupy Technicznej 22.11.2007

Michał Gruszka, 11 grudnia 2007, 13:57
Tagi: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Notatka ze spotkania Grupy Technicznej do spraw Centralnej Bazy Danych i numeru alarmowego 112.

Spotkanie z ramienia Urzędu Komunikacji Elektronicznej otworzył i prowadził Zastępca Prezesa UKE Pan Krzysztof Dyl, który zaproponował kontynuację dyskusji nad opracowanymi na ostatnim spotkaniu wariantami czasów przeniesienia numeru. Zasugerował m.in. ponowne rozważenie pozostawienia klientowi nieograniczonej swobody wyboru terminu przeniesienia ze względu na większe prawdopodobieństwo zareklamowania procesu, spowodowane zbyt długim czasem pomiędzy złożeniem wniosku a jego techniczną realizacją. Przedstawiciele PTC i PTK Centertel nie zgodzili się z takim poglądem. Zgodzono się natomiast, że o momencie technicznego przeniesienia numeru powinna decydować Baza.

W dalszej części dyskusji pojawiły się następujące zagadnienia:
kwestia reklamacji klienckich i ich wpływ na opóźnienia procesu NP;
ostatni możliwy moment wstrzymania procesu przez klienta;
rodzaje zawieranych z klientem umów i problemy z ich rozwiązywaniem w wyniku chęci przeniesienia numeru przez klienta;
przekazywanie informacji na linii Dawca-CBD-Biorca o warunkach rozwiązania umowy. Przedstawiciele PTC i PTK Centertel stoją na stanowisku, że klient powinien być przed rozpoczęciem procesu NP poinformowany o warunkach rozwiązania umowy z Dawcą. Stanowisko P4 jest przeciwne;
charakter komunikatów wymienianych pomiędzy Dawcą, Biorcą i CBD;
kwestia okresu rozliczeniowego w kontekście ewentualnej kary umownej (zwrotu ulgi);
rola Dawcy w procesie. Przyjęto, iż należy poprawić proces w taki sposób, aby Dawca nie był zaangażowany w weryfikację wniosku klienta - weryfikacji takiego wniosku dokonuje CBD (porównując z danymi otrzymanymi od Biorcy);
ewentualne zaangażowanie Dawcy w proces przygotowawczy do zawarcia umowy może dotyczyć wyłącznie przekazania warunków odejścia klienta od Dawcy;
wpływ WLR, LLU oraz BSA i 039 na proces NP. Przedstawiciele TP S.A. zaproponowali, aby numery w ramach WLR oraz LLU były oflagowane w CBD. (Przeniesienie numerów WLR wymaga łącznego występowania TP S.A. i operatora WLR w roli dawcy, natomiast w zakresie LLU z przeniesieniem termin przeniesienia będzie determinowany uwolnieniem pętli lokalnej, na co został określony termin). Ponadto TP S.A. zasugerowała traktowanie procesów NP i LLU rozłącznie, tzn. proces NP powinien rozpoczynać się po zakończeniu LLU. Zgodzono się, że do czasu wprowadzenia CBD dla numerów WLR jej rolę będzie pełnić TP S.A. Ponadto przedstawiciel TP S.A. przedstawił wniosek, by na chwilę obecną pominąć kwestię 039, w związku z czym BSA nie wystąpi w procesie NP. Zgłoszona przez TP S.A. sprawa BSA ściśle wiąże się z przenośnością numerów typu 039 i wymaga poczynienia ustaleń co do istnienia obowiązku przenoszenia tego typu numerów i ewentualnego zakresu tego obowiązku w przypadku pozytywnym.
numery routingowe (RN) w procesie NP. Przedstawiciel TP S.A. zasugerował, że w CBD powinny być uwidocznione zmiany RN przy przeniesieniu numeru ze zmianą lokalizacji.

Ustalenia końcowe:
dokonano aktualizacji Tabeli procesów NP uwzględniając kwestie WLR i LLU. Nowa wersja Tabeli zostanie rozesłana pocztą elektroniczną do członków Grupy;
przedstawiciel PTC Pan Maciej Szylko zobowiązał się do przygotowania dokumentu stanowiącego podsumowanie dotychczasowych prac Grupy na temat NP, w terminie do końca dnia 27 listopada 2007 r. Dokument ten zostanie wtedy niezwłocznie rozesłany pocztą elektroniczną do członków Grupy, którzy odniosą się do niego w terminie do dnia 3 grudnia 2007 r. Nie zgłoszenie uwag do tego czasu będzie traktowane jako akceptacja dokumentu.
o terminie następnego spotkania członkowie Grupy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 7 i 0 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości