PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Spotkanie Grupy Technicznej CBD i 112

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/spotkanie-grupy-technicznej-cbd-i-112-3483.html
QR Code
Spotkanie Grupy Technicznej CBD i 112

Michał Gruszka, 25 lutego 2008, 11:08
Tagi: Grupa Techniczna, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Spotkanie z ramienia UKE otworzył i prowadził Dyrektor Departamentu Techniki Tomasz Karamon, który na wstępie przedstawił przewidywany plan pracy na bieżące spotkanie obejmujący analizę i aktualizację dokumentu Koncepcja wdrożenia przenoszenia numerów z udziałem CBD oraz zatwierdzenie jego części dotyczącej wymiany komunikatów.

Odnośnie ww. dokumentu, który omawiany był przez przedstawiciela PTC, wyjaśniono kilka kwestii pozostawionych wcześniej do rozstrzygnięcia (punkt 3.4. dokumentu) dotyczących m.in. ilości zapytań do CBD o potwierdzenie danych, wyboru daty przeniesienia przez klienta, przekazywania przez Dawcę parametrów umowy, zwrotów nadpłat z abonamentu i niewykorzystanych środków, rozpatrywania interwencji międzyoperatorskich oraz aktualizacji danych w CBD przez operatorów.

Uzgodniono następujące kwestie:
ilość zapytań przez jednego operatora do CBD o potwierdzenie danych nie powinna przekraczać trzech w danym dniu. Analogicznie Biorca może trzykrotnie w ciągu dnia zwracać się za pośrednictwem CBD do Dawcy o potwierdzenie warunków umowy;
data przeniesienia numeru powinna być zgodna ze swobodnym wyborem klienta, jednak w określonych ramach czasowych od "niezwłocznie" do końca następnego okresu rozliczeniowego, po okresie w którym został złożony wniosek; w przypadku gdy klient wskazałby opcję niezwłocznie oznaczałoby to 2-3 godziny od podpisania umowy/żądania wydania numeru (dla sieci stacjonarnych termin niezwłocznie oznacza 2-3 dni od podpisania umowy/żądania wydania numeru), a w przypadkach szczególnych (które zostaną precyzyjnie określone) związanych z przyczynami technicznymi z końcem doby, w czasie trwania której złożono wniosek;

w momencie podjęcia przez klienta decyzji o przeniesieniu numeru nadpłacony abonament lub niewykorzystane środki na koncie użytkownika końcowego usługi przedpłaconej przepadają, natomiast klient wyraża na to zgodę podpisując odpowiednie oświadczenie. Sytuacja ta powinna mieć również odzwierciedlenie w przepisach prawa;

przy CBD/UKE powinna zostać stworzona komórka rozpatrująca, przy współpracy z właściwymi komórkami Dawcy i Biorcy, interwencje dotyczące problemów z przebiegiem procesu, z zastrzeżeniem, iż reklamacje klienta przyjmuje Biorca.

W dalszej części spotkania skupiono się na kwestii nadawania identyfikatorów sprawom związanym z przeniesieniem numeru, określeniu momentu ich rozpoczęcia i zakończenia (w tym momentu rozpoczęcia i zakończenia procesu w CBD) oraz sposobie nazewnictwa komunikatów. Przedstawiciel Polkomtela zwrócił uwagę na zagrożenia wynikające z możliwości wykorzystywania wniosku o przeniesienie numeru wyłącznie w celu uzyskania informacji o wysokości kary za zerwania umowy z Dawcą, a także możliwości podszycia się pod określonego klienta chcącego przenieść numer.

Ustalenia końcowe:
TP zaproponuje alternatywną propozycję nazewnictwa komunikatów, co zostanie poddane pod dyskusję na kolejnym spotkaniu Grupy, kiedy to przyjęta zostanie ostateczna wersja rozwiązania dot. komunikatów,

PTC we współpracy z Polkomtel (w zakresie opisu procesu reklamacyjnego wraz z komunikatami) przygotuje końcową wersję dokumentu dot. koncepcji wdrożenia NP z udziałem CBD, uwzględniając uzgodnienia ze spotkania, a następnie w terminie do 3 marca br. roześle go drogą mailową do członków Grupy. Brak uwag zostanie potraktowany jako akceptacja ostatecznej wersji dokumentu, która zostanie przyjęta na następnym spotkaniu,

na następnym spotkaniu Grupy planuje się dyskusję na tematy związane z częścią lokalizacyjną systemu oraz interfejsami do komunikacji na linii operatorzy - system,
o terminie kolejnego spotkania członkowie Grupy zostaną powiadomieni elektronicznie.

Źródło: uke

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 5 i 9 wynosi:




Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości