PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > Stanowisko TP w sprawie wyroków NSA

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/stanowisko-tp-w-sprawie-wyrokow-nsa-1318.html
QR Code
Stanowisko TP w sprawie wyroków NSA

Piotr Baranowski, 22 czerwca 2007, 09:11
Tagi: prawo, Telekomunikacja Polska (TP SA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Prezenttujemy stanowisko Telekomunikacji Polskiej w sprawie wyroków NSA.

21 cerwca NSA wydał trzy wyroki w trzech następujących sprawach.

Sprawa pierwsza - dotyczyła decyzji Prezesa UKE z dnia 10 maja 2006 - zatwierdzenie oferty RLLO (II GSK 62/07). W sprawie tej Sąd uwzględnił kasację TP. Kasacja została uwzględniona z uwagi na wady orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, tj. braki uzasadnienia wyroku, które zdaniem, NSA nie jest wystarczajace i nie pozwala dokonać oceny zasadności skargi kasacyjnej. NSA nie analizował kwestii powołania Prezesa UKE ograniczając się do stwierdzenia, że kwestia prawidłowości powołania nie mieści się w zakresie sprawy, jaką jest zbadanie decyzji o zatwierdzeniu oferty. Sąd jednak wskazał, że dostrzega naruszenia prawa do których doszło w wyniku powołania, które mogą być jednak zweryfikowane w odpowiednim trybie.

TP wyraża zadowolenie z rozstrzygnięcia, które jest zgodne z argumentacją przedstawią w kasacji wniesionej przez TP. TP podejmie także, zgodnie ze wskazaniem sądu, odpowiednie działania prawne pozwalające na weryfikację powołania Prezesa UKE.

Sprawa druga (II GSK 67/07) - dotyczyła kwestii ustalenia, czy Prezes UKE - orzekając w postępowaniu o zmianę umowy o połączeniu sieci ma kompetencję samodzielnie orzec, co do sporu między stronami, czy umowa podlegająca zmianie wiąże strony czy też nie. NSA oddalił skargę kasacyjną TP i powiedział, że UKE takiej kompetencji nie ma i zawsze, gdy powstanie spór, co do obowiązywania umowy (np. jedna ze stron umowę wypowie) musi ten spór rozstrzygnąć Sąd Cywilny, a na czas trwania procesu cywilnego UKE winien zawiesić postępowanie o zmianę umowy o połączeniu sieci.

TP uważa, ze wprawdzie skarga kasacyjna nie została uwzględniona, ale jednocześnie NSA wskazał odpowiedni tryb postępowania, czyli drogę procesu cywilnego, z której TP skorzysta w razie sporu między stronami, czy umowa podlegająca zmianie wiąże strony czy też nie. Sprawa taka będzie więc rozstrzygana na drodze procesu cywilnego.

Sprawa trzecia (II GSK 61/07) - dotyczyła sprzeciwu wobec cennika "plan społeczny", co do którego decyzję wydał p.o. Prezesa UKE. Tu sąd odnosząc się do kwestii powierzenia obowiązków, wskazał że było ono dokonane bez podstawy prawnej ale naruszenie prawa, do którego doszło przy powierzaniu obowiązków nie obala domniemania prawidłowości tego aktu, gdyż przy ocenie tegoż naruszenia należy zważyć inne wartości - jak np. kwestię ciągłości działania organów administracji publicznej, która zdaniem Sądu jako wartość konstytucyjna przede wszystkim winna być chroniona.

TP uważa, że wydanie tego orzeczenia w sytuacji, gdy już wcześniej inny sąd zajął w kwestii wydania decyzji przez p.o. Prezesa UKE całkowicie odmienne stanowisko, będzie powodowało konieczność rozstrzygniecia tej kwestii przez powiększony skład orzekający NSA. Pojawiły się bowiem istotne rozbieżności w orzecznictwie w istotnych kwestiach, które wymagają jednoznacznego przesądzenia. Wszystkie bowiem sądy zwracały uwagę, że wystąpiły nieprawidłowości przy powołaniu Prezesa UKE.

Z poważaniem - Jacek Kalinowski, Rzecznik Grupy TP

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 15 i 3 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości