PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > TP musi wykonywać decyzję WLR

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/tp-musi-wykonywac-decyzje-wlr-3828.html
QR Code
TP musi wykonywać decyzję WLR

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzją z dnia 29 grudnia 2006 r. zmienił postanowienia umowy o połączeniu sieci pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. a Tele2 Polska Sp. z o.o., w zakresie ustalenia warunków świadczenia usługi hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej TP (usługa WLR - Wholesale Line Rental). Od tej decyzji TP złożyła do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie, domagając się jej uchylenia w całości oraz wstrzymania wykonalności. Sąd oddalił wniosek TP o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, a następnie wyrokiem z dnia 10 grudnia 2007 r. (sygn. akt XVII AmT 17/07) uchylił zaskarżoną decyzję w całości. Powyższy wyrok jest nieprawomocny, a Prezes UKE skorzystał z prawa do wniesienia apelacji od wyroku Sądu I instancji do Sądu Apelacyjnego.

Prezes UKE w związku z pojawiającymi się informacjami o możliwości zaprzestania wykonywania tej decyzji, zwrócił się o wydanie opinii prawnej do Profesora Andrzeja Oklejaka, Kierownika Katedry Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ekspert ten potwierdził dotychczasowe stanowisko Regulatora, że decyzja Prezesa UKE, uchylona nieprawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do czasu uprawomocnienia się tego wyroku powinna być nadal wykonywana przez Telekomunikację Polską i Tele2.

Zgodnie z opinią prof. Andrzeja Oklejaka, natychmiastowa wykonalność oznacza, iż decyzja powinna być niezwłocznie realizowana, pomimo złożenia odwołania do sądu. Z chwilą ogłoszenia wyroku Sądu I instancji, uchylającego decyzję Prezesa UKE, nie wygasa natychmiastowa wykonalność tej decyzji. Postępowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest postępowaniem sądowym pierwszoinstancyjnym, którego wyrok jest nieprawomocny i nie podlega wykonaniu do czasu jego uprawomocnienia. Wygaśnięcie rygoru natychmiastowej wykonalności następuje z momentem wydania orzeczenia przez Sąd Apelacyjny. Dopiero bowiem wyrok Sądu Apelacyjnego (odwoławczego) jest natychmiast wykonalny z mocy ustawy.

Zatem do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed Sądem II instancji decyzja Prezesa UKE pozostaje nadal w obrocie prawnym, w stanie niezmienionym, opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy i Strony mają obowiązek ją wykonywać. Dalszy status prawny decyzji jest uzależniony od treści orzeczenia, które zostanie wydane przez Sąd Apelacyjny.

Mając to na uwadze, w przypadku uchylania się Telekomunikacji Polskiej od dalszego wykonywania postanowień decyzji z 29 grudnia 2006 r. w sprawie warunków świadczenia usługi WLR dla Tele2, Prezes UKE skorzysta z przewidzianych ustawą Prawo telekomunikacyjne środków regulacyjnych.

Opinia prawna prof. Andrzeja Oklejaka została przekazana obu operatorom.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 8 i 11 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości