PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > TP: Strategia wsparcia rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych w Polsce w latach 2008 - 2011

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/tp-strategia-wsparcia-rozwoju-inwestycji-telekomunikacyjnych-w-polsce-w-latach-2008-2011-4906.html
QR Code
TP: Strategia wsparcia rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych w Polsce w latach 2008 - 2011

Piotr Baranowski, 4 września 2008, 15:09
Tagi: Grupa TP, Strategia, Telekomunikacja Polska (TP SA)

"Zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i dla społeczeństwa informacyjnego ma powszechność oraz dostępność usług telekomunikacyjnych. Kwestie te są uzależnione od cen usług oraz od ich technicznej jakości jak i możliwości świadczenia. Kluczem w tym względzie jest jakość i dostępność infrastruktury telekomunikacyjnej. Dobrze rozwinięta infrastruktura, bazująca na nowoczesnych technologiach, pozwala na obniżenie cen usług teleinformatycznych i prowadzi do ich lepszej dostępności."

Kraje posiadające wysoko rozwinięta sieć, poprzez niższe koszty korzystania z usług telekomunikacyjnych jak i zaawansowane technologie, mają możliwość istotnego zwiększania swojego potencjału gospodarczego. Analizy pokazują, iż branże wykorzystujące technologie i rozwiązania ICT notują dwa razy wyższy wzrost wydajności pracy, niż branże niestosujące tego rodzaju rozwiązań.

W wielu krajach świata - zwłaszcza w Europie i w Azji - mając na uwadze korzyści, jakie związane są z rozbudową nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, administracja publiczna aktywnie stara się wpływać na stymulowanie rozwoju tego sektora gospodarki. Podejmowane są różnego rodzaju interwencje, poprzez wykorzystanie zarówno środków publicznych czy to tworzenie korzystnego otoczenia prawnego oraz regulacyjnego. Szczególne miejsce pełni wspieranie rozwoju sieci nowych generacji (NGN/NGA), które stanowić będą fundament przyszłego rozwoju nowoczesnych gospodarek.

Polska jest krajem gdzie sektor telekomunikacyjny przechodzi od lat dynamiczne przemiany, zwłaszcza w segmencie telefonii mobilnej. Jednak nadal poważnym problemem jest wykluczenie cyfrowe obszarów leżących poza dużymi metropoliami, gdzie braki w infrastrukturze utrudniają świadczenie nowoczesnych usług telekomunikacyjnych. Słabo rozwinięta sieć telekomunikacyjna w szczególności utrudnia rozwój na całym terytorium kraju taniego dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Brakuje na rynku odpowiednich warunków do kreowania nowych inwestycji. Telekomunikacja Polska S.A. ograniczona wymogami polityki regulacyjnej nie jest w stanie inwestować tyle ile w latach ubiegłych. Z kolei operatorzy alternatywni dopiero zaczynają tworzyć własne strategie inwestycyjne i samodzielnie nie będą w stanie szybko zaspokoić potrzeb inwestycyjnych rynku.

W konsekwencji bez zmiany polityki regulacyjnej oraz większego zaangażowania władz publicznych nie należy oczekiwać istotnego przyspieszenia rozwoju sektora telekomunikacyjnego. W niniejszym dokumencie przedstawiono szereg konkretnych postulatów, zgodnych z prawem europejskim oraz zasadami konkurencji, których wprowadzenie w życie powinno pozwolić na zwiększenie poziomu inwestycji telekomunikacyjnych wszystkich operatorów funkcjonujących na rynku polskim.

Proponowane rozwiązania, zawarte w Strategii, zostały przygotowane w myśl następujących zasad:

  • wspierania funkcjonowania mechanizmów konkurencji na rynku telekomunikacyjnym,
  • stworzenia ram, które pozwolą na trwałe zwiększenie skali inwestycji telekomunikacyjnych w Polsce,
  • nie korzystania przez Telekomunikację Polską i innych operatorów telekomunikacyjnych z bezpośredniego wsparcia publicznego, takiego jak dotacje czy ulgi podatkowe,
  • nie korzystania przez Telekomunikację Polską i innych operatorów telekomunikacyjnych z żadnych szczególnych gwarancji na realizowane inwestycje, niezgodnych z prawem krajowym oraz europejskim.

Pobierz pełną wersję Strategii inwestycyjnej TP.[

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 5 i 2 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości