PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > TP ukarana ogromną karą

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/tp-ukarana-ogromna-kara-409.html
QR Code
TP ukarana ogromną karą

Piotr Baranowski, 21 lutego 2007, 21:59 (ostatnio zmodyfikowano w środa, 21 lutego 2007 o 22:51)
Tagi: Komisja Europejska (KE), Neostrada, Telekomunikacja Polska (TP SA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), Internet

Urząd Komunikacji Elektronicznej nie przejmuje się ostrzeżeniami Komisji Europejskiej i nałożył na Telekomunikację Polską rekordową karę w wysokości 338 mln 970 tys. zł, za niewypełnienie obowiązków regulacyjnych.

UKE nałożył karę na Telekomunikację Polską za nie przedstawienie cennika i regulaminu usługi neostrada tp, obowiązujących od dnia 15 lutego 2007 roku.

UKE od dawna sprzeciwia się także wysokiej opłacie za utrzymanie łącza (36,6 zł brutto), przy wybraniu usługi Neostrada bez usług głosowych. Zdaniem prezesa UKE, proponowana przez TP opłata jest za wysoka i powinna wynosić nie więcej niż 20 zł.

Komisja Europejska ostrzegła UKE przed nałożeniem kary. Według komisji UKE nie ma prawa nałożyć na Telekomunikację Polską kary za ceny Internetu. Dzisiejsza Rzeczpospolita informowała, że sprawa może znaleźć swój finał w unijnym sądzie, o czym pisaliśmy w Bruksela ostatni raz ostrzega przed nakładaniem kar na TP.

Zdaniem UKE, TP nie wypełniła następujących obowiązków:

  • obowiązku regulacyjnego w zakresie przedstawienia Prezesowi UKE do zatwierdzenia Cennika usługi neostrada tp oraz Regulaminu świadczenia usługi neostrada tp, obowiązujących od 15. lutego 2007 roku, które to dokumenty w swoich postanowieniach obejmują w szczególności opłatę za usługę utrzymania łącza tp,
  • obowiązku regulacyjnego w zakresie określenia ceny usługi utrzymania łącza tp na podstawie kosztów jej świadczenia oraz wymagań dotyczących ustalenia ceny za tę usługę, o których mowa w art. 61 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, tj. wymogu stosowania przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów ustalenia ceny usługi utrzymania łącza tp.

W związku z dokonaniem przez TP rozdzielenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu neostrada tp od usług telefonicznych dostępnych w publicznej sieci telefonicznej, Spółka poczyniła określone zmiany w dokumentach, określających nowe warunki świadczenia usługi neostrada tp. W szczególności, w Cenniku usługi neostrada tp, obowiązującym od 15. lutego 2007 roku, TP wprowadziła dodatkową opłatę za usługę utrzymania łącza tp na poziomie 36,60 zł brutto.

Zmiana cennika i regulaminu odnosząca się w swoich postanowieniach do przedmiotowej opłaty nie była przedmiotem przedłożenia do zatwierdzenia Prezesa UKE, pomimo spoczywającego na Spółce w tym zakresie obowiązku.

Opłata za utrzymanie łącza tp jest elementem regulowanym przez Prezesa UKE - stanowi bowiem element wspólny dla usługi neostrada tp i abonamentu za usługi telefoniczne, który obok samej usługi przyłączenia, zapewnia możliwość świadczenia w szczególności właśnie takich usług, jak usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu neostrada tp, czy wąskopasmowa usługa telefoniczna. W związku z czym jej wysokość nie może być ustalana w oparciu o dowolnie przyjęte przez TP kryteria, wręcz przeciwnie przedmiotowa opłata powinna być oparta na kosztach oraz z zachowaniem ustawowego kryterium przejrzystości, obiektywności i niedyskryminacji jej ustalenia.

Tymczasem, jak wynika z przeanalizowanego przez Prezesa UKE materiału dowodowego, zebranego w ramach postępowania, przyjęte przez TP kryteria ustalenia opłaty za utrzymanie łącza tp w wysokości 36,60 zł brutto okazały się zupełnie nieuzasadnione. Przedstawione przez Operatora niespójne dane kosztowe w przedmiocie usługi utrzymania łącza tp, świadczy o nie wypełnieniu przez Spółkę ciążącego na niej obowiązku określenia ceny za tę usługę na podstawie kosztów jej świadczenia.

Ponadto, zastosowane przez TP w przypadku ustalania opłaty za usługę utrzymania łącza tp kryteria nie stanowią realizacji ciążących na Operatorze ustawowych obowiązków w tym zakresie, co wiąże się z określonego rodzaju konsekwencjami:

  • takie działanie Operatora zmierza w kierunku zniechęcenia abonentów do skorzystania z usługi neostrada tp bez równoczesnego korzystania z usług telefonicznych, stanowiąc tego typu ofertę zniechęcającą/niekorzystną dla klienta,
  • przyjęte przez Spółkę kryteria ustalenia ceny za utrzymanie łącza tp przyczynią się do powstania bariery w korzystaniu z usługi nie powiązanej z abonamentem.

Przedmiotowa kara ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której TP każdorazowo będzie wypełniała ciążące na niej i wynikające bezpośrednio z Ustawy lub odpowiednich decyzji regulacyjnych, obowiązki.

Nałożona kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa.

Od decyzji Prezesa UKE o nałożeniu kary TP przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, składane za pośrednictwem Prezesa UKE, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.

reklama

Ostatnie opinie internautów

dan 21.02.2007 @ 23:28
masakra :O oni sie chyba juz nie wyplaca z ta kara!
krys 21.02.2007 @ 23:40
I tak TP nie zapłaci bo ma za dobrych prawników
@Piotr Baranowski 22.02.2007 @ 12:03
Polecam obserwować reakcje Komisji Europejskiej która jest zdania, że za tą karą stoją pobudki polityczne.

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 6 i 3 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

All-Star point guard... 3.03.2018, 03:21

Archiwum wiadomości