PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > TP ukarana za RIO

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/tp-ukarana-za-rio-657.html
QR Code
TP ukarana za RIO

Piotr Baranowski, 21 marca 2007, 19:20
Tagi: Telekomunikacja Polska (TP SA), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

W dniu 21 marca 2007 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na Telekomunikację Polską S.A. karę pieniężną w wysokości 30 mln zł za niewykonywanie "Oferty ramowej TP o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci" (RIO).

Oferta została wprowadzona decyzjami Prezesa UKE z dnia 4 lipca 2006 r. i 24 sierpnia 2006 r., w zakresie dotyczącym usług międzysieciowych rozliczanych na zasadzie zryczałtowanej. Stwierdzone naruszenia polegają na m.in.:

  • przedłużaniu negocjacji z operatorami,
    • proponowaniu w toku negocjacji rozwiązań niezgodnych z ofertą RIO i wprowadzaniu ich do treści umów międzyoperatorskich,

  • opóźnianiu zawierania bądź aneksowania umów międzyoperatorskich.

Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, że TP S.A. dopiero w połowie listopada 2006 r. przedstawiła operatorom swoją propozycję w zakresie rozliczeń na zasadzie zryczałtowanej. Propozycja ta znacząco odbiegała od zapisów oferty RIO. Niezgodności polegały m. in. na:

  • odmiennym sposobie wyliczenia opłat za ruch międzysieciowy rozliczany w oparciu o płaską stawkę interkonektową,
  • wyłączeniu opłaty bazowej za ruch rozliczany ryczałtowo poza Obszar Tranzytowy (OTr),
  • niezgodnym z ofertą RIO rozróżnieniu na LPSS 3 i LPSS 2 zmieniającym model rozliczeń w oparciu o stawkę zryczałtowaną,
  • wyłączeniu z rozliczeń niektórych rodzajów połączeń, w tym ruchu kończonego w sieci TP,
  • niezgodnym z ofertą RIO określeniu terminów zawierania i aneksowania umów międzyoperatorskich.

Szereg istotnych zjawisk zachodzących na rynku telekomunikacyjnym spowodował zasadnicze zmiany istniejących warunków konkurencji związanych z modyfikacjami polityki detalicznej wprowadzanych przez wielu przedsiębiorców telekomunikacyjnych w planach taryfowych, w których abonenci rozliczani są za wykonywane połączenia w oparciu o stałą opłatę ryczałtową. Spowodowało to konieczność uwzględnienia tych uwarunkowań przez Prezesa UKE przy konstrukcji zasad regulujących rynek hurtowy. Wprowadzenie tych rozwiązań w ofercie RIO miało na celu zapewnienie zasady skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym poprzez umożliwienie również operatorom alternatywnym przygotowania ryczałtowych ofert detalicznych, konkurencyjnych w stosunku do proponowanych przez TP S.A. Należy więc podkreślić, że stwierdzone naruszenia, za które Prezes UKE nałożył przewidzianą w Prawie telekomunikacyjnym karę, w sposób zasadniczy utrudniają realizację nadrzędnego celu regulacyjnego, polegającego na zapewnieniu konsumentom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych.

Przedmiotowa kara ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której Spółka każdorazowo będzie wypełniała ciążące na niej obowiązki, wynikające bezpośrednio z Prawa telekomunikacyjnego lub odpowiednich decyzji regulacyjnych. Nałożona kara ma jednocześnie zapobiec takim działaniom TP S.A., jako podmiotu o znaczącej pozycji rynkowej, które mogłyby doprowadzić do hamowania realizacji przez Prezesa UKE ustawowych zadań regulacyjnych bądź zniekształcania lub ograniczania konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

Nałożona kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa.
Od decyzji Prezesa UKE o nałożeniu kary TP S.A. przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, składane za pośrednictwem Prezesa UKE, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Suma liczb 8 i 12 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości