PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > UKE: Kara dla TP za nieprzekazanie umów

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/uke-kara-dla-tp-za-nieprzekazanie-umow-5184.html
QR Code
UKE: Kara dla TP za nieprzekazanie umów

W dniu 8 grudnia 2008 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył na Telekomunikację Polską S.A. karę pieniężną w wysokości 150.000 złotych za nieprzekazanie treści umów o dostępie telekomunikacyjnym.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej, na którego Prezes UKE nałożył obowiązki regulacyjne w zakresie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do swojej sieci, jest zobowiązany do przekazywania Prezesowi UKE tekstów umów o dostępie telekomunikacyjnym, których jest stroną, w terminie 14 dni od ich podpisania.

W wyniku postępowania kontrolnego ustalono, że Telekomunikacja Polska S.A. nie przekazała Prezesowi UKE w wymaganym terminie treści trzech umów o dostępie telekomunikacyjnym (zawartych przez TP w 2005, 2006 i 2007 r.). Przekazanie przedmiotowych umów nastąpiło dopiero po wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary.

Naruszenie tego obowiązku przez TP utrudniło Prezesowi UKE prawidłowe wykonywanie ustawowych zadań. Posiadanie przez Prezesa UKE aktualnych danych o treści umów zawieranych między operatorami jest niezbędne do dokonania prawidłowych ustaleń, na jakich warunkach TP świadczy usługi telekomunikacyjne innym operatorom (w tym oceny przestrzegania zasady niedyskryminacji – art. 36 Prawa telekomunikacyjnego), a także do dokonania analizy rynków właściwych w celu przygotowania decyzji regulacyjnych.

Nie znając postanowień umów o dostępie telekomunikacyjnym, Prezes UKE nie może zgodnie z art. 29 Prawa telekomunikacyjnego w drodze decyzji, zmieniać treści tych umów lub zobowiązać strony umowy do ich zmiany, w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia ochrony interesów użytkowników końcowych, skutecznej konkurencji lub interoperacyjności usług.

Ponadto stosownie do art. 33 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, przekazane Prezesowi UKE umowy o dostępie telekomunikacyjnym są jawne i nieodpłatnie udostępniane zainteresowanym podmiotom na ich wniosek.

Prezes UKE dokonując ustalenia zakresu naruszenia prawa wziął pod uwagę, iż TP ostatecznie przekazała w toku tego postępowania teksty umów o dostępie telekomunikacyjnym. Wykonanie obowiązku określonego w art. 33 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego nastąpiło jednak z naruszeniem ustawowego terminu.

reklama

Ostatnie opinie internautów

krzychu.pl 9.12.2008 @ 19:49
TPSA pewnie znowu odwoła się do SOKiKu a SOKiK podtrzyma decyzję UKE, ewentualnie w ramach 'świątecznej dobroci" lekko obniży karę dla TP.

Sama kara jest jak najbardziej słuszna bo TP po raz kolejny nie wywiązała się z obwiązku przekazania umów a robi to perfidnie. I zarząd TP wie, że spółka poniesie za to konsekwencje ale wlicza to już w koszty a te poniesie ten kto jest na końcu- czyli klienci.

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 4 i 2 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości