PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > UKE: Można wypowiedzieć umowę z PTC bez roszczenia odszkodowawczego

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/uke-mozna-wypowiedziec-umowe-z-ptc-bez-roszczenia-odszkodowawczego-668.html
QR Code
UKE: Można wypowiedzieć umowę z PTC bez roszczenia odszkodowawczego

Piotr Baranowski, 22 marca 2007, 13:48 (ostatnio zmodyfikowano w czwartek, 22 marca 2007 o 14:17)
Tagi: Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Prezes UKE przedstawił oficjalne stanowisko w sprawie uprawnień abonenta do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Zasady dotyczące stosowania regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych regulują przepisy art. 59 oraz 60 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (dalej zwaną Ustawą).

Zgodnie z art. 59 ust. 2 Ustawy dostawca o każdej zmianie musi zawiadomić abonenta, przy czym powinno to nastąpić z wyprzedzeniem, co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian. Równocześnie, abonent powinien zostać poinformowany o prawie odstąpienia od umowy z dostawcą w przypadku braku akceptacji tych zmian. Obowiązkowi informowania o każdej zmianie w regulaminie, odpowiada uprawnienie abonenta do wypowiedzenia umowy w przypadku wprowadzenia zmiany.

Należy wskazać, iż przepis ten dotyczy każdej zmiany w regulaminie. Obowiązek informowania o zmianie nie jest zależny od tego, czy dotyczy elementów obowiązkowych regulaminu wskazanych w treści art. 60 Ustawy, czy też elementów dodanych przez dostawcę. Ustawodawca nie różnicuje obowiązku w zależności od tego, czy zmiany są korzystne dla abonenta czy też nie. Jest to zrozumiałe, ze względu na subiektywność takiej oceny, gdyż zmiana mogłaby być rożnie oceniana przez abonenta i dostawcę. Przepis ten nie uzależnia także obowiązków dostawcy oraz uprawnienia abonenta od zakresu wprowadzanych zmian, czy też przyczyn ich wprowadzenia. Stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w doktrynie, gdzie stwierdzono, iż zmiana regulaminu upoważnia stronę do wypowiedzenia umowy niezależnie od zakresu zmiany oraz tego, czy zmiana pogarsza sytuację pozwanego. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy abonent nabywa w związku z samym faktem zmiany regulaminu (T. Piątek, Prawo Telekomunikacyjne. Komentarz, CH Beck 2005, kom. do art. 59 Ustawy, Nb. 7). Przepisy Ustawy odpowiadają w tym zakresie przepisom Kodeksu Cywilnego dotyczącym wzorów umownych. Zgodnie z art. 3841 KC wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 KC, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. W przypadku zmiany regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych mamy do czynienia z sytuacją identyczną jak przy wprowadzeniu wzorca w trakcie trwania stosunku o charakterze ciągłym.

Stosownie do powyższego, należy uznać, iż wykładnia literalna przepisu jednoznacznie wskazuje, że prawo abonenta do wypowiedzenia umowy przysługuje w każdym wypadku zmiany regulaminu. Ustawodawca nie ogranicza przy tym prawa abonenta od zakresu wprowadzanych zmian, lub przyczyn ich wprowadzenia.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa Prezes UKE stwierdza, że dokonana z dniem 15. marca (data pisma wysyłanego do abonentów) zmiana Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zdaniem Spółki nie będąca zmianą, a jedynie uzupełnieniem obowiązującego od 1. października 2003 roku Regulaminu, o postanowienia szerzej opisujące tryb postępowania reklamacyjnego, nie została dokonana prawidłowo. We wspomnianym piśmie adresowanym do abonentów brak jest powiadomienia abonenta o przysługującym mu prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian oraz niezachowany został termin powiadomienia abonenta przed wejściem tych zmian w życie.

Prezes UKE stwierdza, iż w związku z dokonaniem w marcu 2007 roku zmian w obowiązującym od 1. października 2003 roku Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, abonentom, którzy tych zmian nie zaakceptują przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, a w przypadku skorzystania z tego prawa PTC Sp. z o.o. nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Kristof-72 23.03.2007 @ 11:33
Dzisiaj właśnie oddałem wypowiedzenie umowy w punkcie ERA. Miły pan przyjął je ze wielkim zdziwieniem , twierdząc że nic nie wie na ten temat i że Polska Telefonia Cyfrowa nie zajeła jeszcze stanowiska w tej sprawie.
amerigo 23.03.2007 @ 11:49
ale wpadka! to chyba mamy znów 3 operatorów...
amadeus 23.03.2007 @ 14:53
Trzed chwilą dzwoniłem do Ery i twierdzą twardo że to są tylko zmiany kosmetyczne nie uprawniające do wypowiedzenia umowy bez kary.
Trzeba kogoś się dokładnie spytać co i jak bo ja juz zgłupiałrem.
roza 28.03.2007 @ 10:46
Dzis czytalam ,ze UKE bedzie szykowala niezla kare dla Ery za to co robi.

http://www.pb.pl/News.aspx?id=1aac4e2a-92e2-484e-97b8-4df2e30a0891

No i dobrze-przeciez to ewidentne dzialanie przeciw konsumentom.

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Iloczyn liczb 4 i 1 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości