PasjaGSM.pl
  Jesteś w: PasjaGSM.pl > News > UKE: Oddalona skarga kasacyjna TP

QR Code: http://m.pasjagsm.pl/news/uke-oddalona-skarga-kasacyjna-tp-5114.html
QR Code
UKE: Oddalona skarga kasacyjna TP

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę Telekomunikacji Polskiej S.A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odnośnie zobowiązania do zmiany oferty BSA.

W wyroku z 26 listopada 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1660/07) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę TP na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 13 lipca 2007 r. utrzymujące w mocy postanowienie z dnia 21 czerwca 2007 r., w którym Prezes UKE odmówił zawieszenia postępowania prowadzonego w sprawie zobowiązania TP do przygotowania projektu zmiany Oferty Ramowej TP określającej ramowe warunki dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych (oferta BSA - Bitstream Access).

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:

TP wniosła dnia 27 kwietnia 2007 r. o zawieszenie postępowania prowadzonego w sprawie zobowiązania TP do przygotowania projektu zmiany Oferty BSA. Konieczność zawieszenia postępowania TP argumentowała powstaniem zagadnienia wstępnego, tj. niezakończonym postępowaniem sądowo-administracyjnym w sprawie dotyczącej decyzji Prezesa UKE z dnia 4 października 2006 r. w sprawie Oferty Ramowej TP określającej ramowe warunki dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych (oferta BSA 2006). Postępowanie sądowo-administracyjne w tej sprawie nie było prawomocnie zakończone w chwili składania wniosku o zawieszenie (wyrok WSA w Warszawie dotyczący tej sprawy został wydany 26 kwietnia 2007 r., sygn. VI SA/Wa 1660/07, natomiast wyrok NSA oddalający skargę TP na powyższy wyrok WSA jest z dnia 19 lutego 2008 r. sygn. II GSK 358/07).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku ogłoszonym 20 listopada 2008 r. oddalił skargę TP oraz zasądził zwrot kosztów postępowania na rzecz Prezesa UKE.

W ustnych motywach uzasadnienia NSA przede wszystkim odniósł się do wniosku TP o zawieszenie postępowania przed NSA z uwagi na decyzję Komisji Europejskiej o skardze przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. NSA uznał, że w takim zakresie, w jakim wniosek o zawieszenie postępowania był sformułowany, wniosek ten nie powinien być uwzględniony. NSA rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej i tak też NSA rozważa wniosek o zawieszenie postępowania. Zdaniem NSA sytuacja uzasadniająca zawieszenie postępowania przed NSA nie występowała w niniejszej sprawie.

Sąd wskazał, iż w sprawie były dwa podstawowe problemy:

  • czy sąd był uprawniony do kontroli powołania Prezesa UKE,
  • czy toczące się postępowanie sądowo-administracyjne to zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Odnośnie pierwszego problemu NSA podzielił dotychczasowy pogląd i tym, że w ramach kontroli aktu administracyjnego wydanego przez organ, sąd administracyjny nie kontroluje sposobu powołania organu. Ten pogląd został ostatnio podzielony przez doktrynę – NSA powołał się na glosę prof. Kuczyńskiego. NSA podniósł, że jego wypowiedzi odnośnie powołania kierowników Urzędów Stanu Cywilnego dotyczyły innej sprawy, a konkretnie aktów nadzoru wojewody.

Odnośnie drugiego problemu, zdaniem Sądu w niniejszej sprawie nie zachodziły przesłanki prejudykatu z art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W ocenie NSA istotne jest to, że decyzja Prezesa UKE z dnia 4 października 2006 r. w sprawie Oferty Ramowej TP była ostateczna. Względy celowości czy ekonomii procesowej nie mogą stanowić o tzw. prejudykacie z art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. W tym względzie ewentualnie będzie miał zastosowanie art. 145 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wyrok jest prawomocny.

reklama

Ostatnie opinie internautów

Brak komentarzy

Pisz komentarze i wygrywaj nagrody

Nick
Email   (adres będzie widoczny tylko dla redakcji)
Opinia
pozostało znaków   1000
Różnica liczb 8 i 2 wynosi:
Ostatnie tematy z forum

Tani internet... 3.09.2018, 15:16

Nike Air Max 97 UL '17... 19.04.2018, 09:09

Nike Free RN Flyknit... 19.04.2018, 08:56

adidas nmd xr1 weiß 3.03.2018, 03:36

New Balance men's... 3.03.2018, 03:31

Archiwum wiadomości